Förmåga som krävs för att bli översättare eller tolk

Konkurrensen som översättare och tolk är ganska hård. Särskilt svårt kan det vara för översättare som vill få en fast anställning, men som istället får frilansa genom till exempel en översättningsbyrå. Vissa föredrar att frilansa genom en översättningsbyrå, eftersom man då är väldigt fri att styra sina arbetsdagar. Samtidigt är det vissa som saknar tryggheten en fast anställning ger. För att få kunder och frodas som frilansare, eller för att lyckas ta sig fram i konkurrensen om en anställning, finns det flera förmågor som man bör ha (eller bör utveckla).

Snabbhet

Det här är kanske särskilt viktigt som frilansare. Du konkurrerar med andra översättare som pressar priset per ord riktigt lågt. Om du vill konkurrera om samma kunder krävs det att du kan jobba snabbt – utan att kompromissa med kvaliteten, givetvis. Att göra det här är svårt, men med erfarenhet och rutin kan du hålla nere priset per ord och samtidigt kunna ta ut en bra lön.

Stresstålighet

Det här hänger till vis del ihop med snabbhet. Ibland kan du, till exempel genom en översättningsbyrå du samarbetar med, få ett jobb med en riktigt tajt deadline. Om så är fallet krävs att du kan jobba snabbt och fokuserat utan att drabbas av stressen. I många fall är arbetet som översättare intensivt, och således är stresstålighet en viktig egenskap att ha.

Noggrannhet

Som översättare är det viktigt att ha förmågan att kunna vara riktigt noggrann. Frilansar du genom en översättningsbyrå och gång på gång lämnar in arbeten som innehåller fel, finns naturligtvis en överhängande risk att du får mindre jobb. Särskilt viktigt är det kanske för dig som vill bli auktoriserad översättare. Du kan då få uppdrag från myndigheter om att översätta officiella dokument (så som polisutredningar, till exempel). Som auktoriserad översättare finns en särskilt hög förväntan på att översättningen blir korrekt gjord.

Självständighet

Du som vill arbeta med översättning bör inte ha några problem med att arbeta på egen hand. Jobbet är till mycket stor del självständigt, särskilt om du frilansar på egen hand, men även om du frilansar genom en översättningsbyrå. Får du en anställning inom en organisation kan det vara så att du har mer människor omkring dig på dagarna. Som frilansare finns det dock möjligheter till co-working med andra översättare eller frilansare. De flesta av dessa träffar finns i storstäderna, men bor du i en mindre stad kan du själv initiera co-working-träffar med folk du känner.

19 Mar 2018