Företagslarm - hur ska man tänka?

Att man som företagare har ett företagslarm är en självklarhet. Inom företagets lokaler finns maskiner, datorer, tekniska hjälpmedel och en massa viktiga dokument som måste skyddas från inbrott. Utöver detta så kan företagslarm även ge en större trygghet i händelse av olycka och brand. Vilket företagslarm man väljer handlar sedan om att först se vilka behov man har.

Att hitta ett företagslarm är inga problem. Det finns en uppsjö av modeller och återförsäljare på marknaden. Men, det svåra ligger i att hitta rätt företagslarm baserat på de egna behoven. Alla verksamheter ser olika ut och därför blir också larmfrågan lite annorlunda beroende på var man befinner sig i Sverige - och hur lokalerna ser ut. Detta i kombination med vad man som företag erbjuder ligger som grund för hur ett företagslarm ska se ut.

Skräddarsy ett företagslarm efter era behov

Jobbar man exempelvis i en större fastighet i Stockholms innerstad och erbjuder mer tekniska tjänster så kan behovet av larm faktiskt vara mindre än om man har en firma i ett industriområde utanför tullarna där man har en massa dyrbar utrustning och en massa maskiner. Man har ett behov av ett företagslarm - men man har också olika behov av hur detta utformas. Ser man till det första exemplet så kan exempelvis ett företagslarm mer fokusera på trygghet: ingen obehörig ska kunna ta sig in- och ut i lokalerna utan att ett larm går - och om en anställd befinner sig där, exempelvis för övertid, så ska denne snabbt kunna larma om exempelvis ett överfall skulle ske. Där blir utformningen mer kopplad till säkerhet än mot en uppenbar inbrottsrisk.

I det andra exemplet så är det inbrott ett mer reellt hot. Där kan ett företagslarm innebära snabb kontakt med väktare som rycker ut, det kan handla om kameraövervakning till en larmcentral som direkt ringer polis om något suspekt syns på bild och det kan innebära kontakt med larmcentral under dygnets alla timmar. Trygghet och säkerhet - allt på samma gång.

Undersök vilka företagslarm som passar er

Det går utmärkt att kontakta företag som erbjuder skräddarsydda lösningar vad gäller larm, övervakning och övriga säkerhetsfrågor. Passa på att ställa frågor om kostnader, om vad som händer vid exempelvis strömavbrott, hur larmcentralen ser ut, om det finns exempelvis utryckningar och om - viktigt - hur det de facto ser ut i den stad du är verksam i. Lokal närvaro är viktig, men tyvärr så är det lite si och så med den biten i verkligheten.

Ett företagslarm kommer idag även att förenkla arbetet. Genom att du exempelvis kan se vilken anställd som loggar in- och ut så får du också en bra bild av vilka som befinner sig på ditt företag. Detsamma om det handlar om kvällar eller helger.

En annan bra sak som inkluderas i många larm handlar om att skapa illusionen av närvaro. Att en tjuv gärna opererar i mörker och helst vill se släckta lampor är ett faktum. Genom appen - som inkluderas i ditt företagslarm - så kan du när som helst styra belysningen, tända och släcka, och därmed också få en eventuell tjuv att tro att det finns personer i lokalen. En enkel lösning som definitivt bör finnas med i paketet.

Alla företag behöver inte ha ett komplett paket. Men, de flesta kommer att behöva företagslarm som åtminstone inkluderar brandlarm och inbrottslarm. Att välja exempelvis kameraövervakning kan även det skapa en större trygghet. Vad behöver ni? Börja se över era behov och vilka företag som kan hjälpa er med ett bättre skydd.

Här kan du läsa mer om företagslarm: företagslarm.nu

16 Sep 2021