Företagarförening kan vara nyckeln till framgång

Många små företag kämpar med lönsamheten och att få tillräckligt med kunder. Det är inte helt lätt att etablera sig på en ny marknad och det gäller inte minst inom serviceyrken.

När cigaretter, läsk eller godis ska köpas går de flesta till närmsta kiosk/butik utan att göra några grundliga undersökningar gällande rykte eller kompetens. Men vid exempelvis en badrumsrenovering (tjänst) vill många ha referenser, se att företaget funnits länge på marknaden osv. Ett sätt att bygga upp sitt rykte är att gå med i en företagarförening. Förr småbutiker skapar ofta detta synergieffekter med ökad merförsäljning.

I en artikel i Stockholmdirekt.se (från 2012) berättar företagare kring Årsta Torg att de hade som mål att skapa en mindre företagarförening i Årsta för att knyta kontakter och skapa större handel kring torget. Just kontakter och merförsäljning är två av de viktigaste faktorerna för att gå med i en förening.

Kunskap – Erfarenhet – Nätverk - Merförsäljning

Många hantverkare är med i företagarföreningar då de på ett tydligt sätt behöver skapa kontakter mellan sig. Om en kund beställer en badrumsrenovering av ett företag i Årsta förväntar man sig att få helentreprenad. Med det menas att ett enda företag tar hand om hela renoveringen även om de inte har all kompetens som krävs för att utföra arbetet. De får helt enkelt anlita snickare, elektriker, VVS-montörer och liknande. Men om det uppstår en fråga eller klagomål så är det ändå bara ett företag som kunden är i kontakt med.

Att som ny hantverkare etablera sig är därmed svårt. Både eftersom det kräver goda referenser för att få jobbet men även eftersom man bör kunna erbjuda totalentreprenad för att få de större jobben. Genom företagarföreningar skapas de nödvändiga kontakterna som sedan kan användas när offertförfrågningarna kommer.

Vanligt med digitala föreningar

Det finns föreningar som är lokala och därmed knutna till en ort eller plats. Ett exempel är butiksföreningen i Årsta som hänvisas till ovan. Deras mål är att skapa en större handel i affärerna kring torget. Men andra föreningar är mer digitala och har medlemmar över hela landet. Det gäller inte bara företag med digitala produkter utan även inom olika hantverksyrken.

Som påvisats ovan kan hantverkare som genomför köksrenoveringar, badrumsrenoveringar och liknande arbeten skapa kontakter och möjligheter genom att samarbeta lokalt. Därmed skulle en förening i Årsta (och intilliggande områden) skapa fördelar.

Men samtidigt finns behov av ett större perspektiv. Genom forum, nyheter, debatt och artiklar kan digitala företagarföreningar presentera fördelar för sina medlemmar. Det kan handla om nya lagar som reglerar fuktresistens i gipsskivor till etiska regler eller branschorganisationers rekommendationer. Då en renovering av ett badrum behöver ske på ett mycket säkert sätt söker ofta kunden efter saker som påvisar att företaget kan erbjuda ett säkert sätt att jobba. Genom att visa upp på sin hemsida vilka föreningar som företaget är med i, att man har certifikat osv. skapas en trovärdighet.

12 Dec 2017