Fördelar och nackdelar med löneoutsourcing

Löneoutsourcing har blivit vanligare och många företag tycker det är smidigt att någon annan hanterar lönerna. Vilka är fördelarna och nackdelarna? Här kommer några förklaringar.

Löneoutsourcing har förekommit länge. Det innebär kort att du som företagare överlämnar det administrativa kring lönehanteringen till ett externt företag. Många företag väljer att göra detta då det är smidigt att anlita företag som är specialiserade på allt som rör löner. På så sätt slipper du ha den kompetensen inom företaget. För en del företag är det inte lönsamt att ha lönehanteringen inom företaget. Dels för att det krävs en hel del kompetens men även då man kanske inte har behov av en administrativ tjänst på heltid.

Vad finns det för fördelar?

En stor fördel är det kan innebära mindre kostnader för ditt företag. En del större företag anlitar hela externa HR-avdelningar. Ibland finns uppfattningen om att när man anlitar någon annan för att sköta lönerna så förlorar man helt kontrollen. Det är däremot inte så, utan du kommer fortfarande ha attestering och uppföljning, men slipper det andra administrativa. En annan fördel är att du inte blir lika sårbar som om du bara har en anställd som sköter lönehanteringen. Blir den personen sjukskriven eller slutar så kan det ta lång tid att rekrytera eller lära upp någon annan inom företaget. Många uppskattar också att slippa fundera på lönehanteringssystem med allt vad det innebär att underhålla och förnya.

Finns det några nackdelar?

Det passar inte alla företag att anlita en extern firma. Oftast beror det på att företaget inte har befintliga rutiner när det kommer till löner. Det kan lösas genom att först arbeta fram rutiner och det går att anlita en konsult som hjälper till. Vissa företag behöver också ha full insyn i lönehanteringen och då är det inte alltid det bästa alternativet med löneoutsourcing. Det krävs också en viss digital mognad inom företaget när det kommer till lönehanteringen. Annars kan det vara en svår övergång för att bli helt digitala. Men det är ofta inte så svårt att åtgärda och de allra flesta företag som arbetar med löneoutsourcing hjälper även till med att förbereda ditt företag. När det kommer till att anlita en extern aktör bör du dock ställa krav och se till att offerten inkluderar allt du behöver. Det är framför allt viktigt att ha en kontaktperson på företaget du anlitar och att ni har tydlig ansvarsfördelning då det är en förutsättning för att det ska löpa på smidigt. Läs mer om löneoutsourcing på denna sida: outsourcinglön.nu

8 Sep 2020