Fördelar med fogfria golv för företaget

Fogfria golv består av en belägmassagolv, fogfria golvgning som är gjord av härdplast. Dess egenskaper kan variera i hög utsträckning, beroende på vilka komponenter man använder, och hur mycket av respektive komponent som används. De kan till exempel anpassas för att klara av höga temperaturer, minska dammbildning, stå emot aggressiva kemikalier eller vara elavledande. Den stora flexibiliteten är också en av fördelarna med fogfria golv.

Att hitta specialister på fogfria golv är enklast i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, med flest aktörer baserade i Stockholm. Räknar man även in till exempel Norrtälje och Södertälje, som ju är en del av Stockholms län, så finns det en rad olika golvspecialister man kan gå till. Med det sagt, så går det att hitta aktörer även i landets mindre städer – man har bara inte ett lika stort urval att botanisera inom.

Det som utmärker fogfria golv är att de appliceras som en flytande golvmassa. Det här innebär att en jämn yta, utan skarvar bildas, och att det härdar ihop till en väldigt stark polymer. Sammantaget ger det här en yta som är lättstädad, hygienisk och mycket tålig mot såväl mekanisk som kemisk påverkan. Som nämnt lite högre upp kan golvet anpassas för att till exempel stå emot just aggressiva kemikalier särskilt väl.

Golvet är också flexibelt i avseendet att det kan läggas på de flesta typer av underlag, bara förbehandlingen är välgjord. Till exempel kan det läggas på avjämningsmassor, metaller, betong, asfalt eller skiv- och träprodukter. Om det är gamla eller nya ytor som ska beläggas spelar ingen större roll. Förutsättningarna kan variera, men en bra förbehandling kan lösa det mesta.

Sju fördelar med fogfria golv

  • Tåligt mot nötning och slag. Det finns en anledning till att fogfria golv är det man ofta har i industrier och andra lokaler där hög beständighet och slitstyrka krävs (ett parkeringsgarage i centrala Stockholm till exempel). Det går att anpassa för att göras extremt tåligt mot nötning och slag.

  • Klarar av höga punktbelastningar. Fogfria golv kan klara av mycket höga punktbelastningar. Det här lämpar sig väl för industrier med tung utrustning.

  • Kan läggas på underlag med viss rörelse. Det finns många flexibla varianter av fogfria golv, som klarar av att läggas på ett underlag med viss rörelse. Många gånger är det faktiskt det enda alternativet.

  • Lättstädat. För verksamheter med höga hygienkrav är passar dessa typer av golv. Det är lättstädat, vilket sparar tid och resurser. Det går helt enkelt snabbare att göra det riktigt rent.

  • Miljövänligt. När det väl ligger, så kräver fogfria golv mycket sällan reparationer eller underhåll som innefattar bruk av kemikalier. En lång livslängd gör att resurser inte slösas i onödan på golvbyten exempelvis. Att det är lättstädat minskar även på bruk av kemikalier.

  • Kemisk resistans. Aggressiva kemikalier i höga temperaturer kan en del fogfria golv klara av att stå emot. Baser, syror och lösningsmedel kan spillas utan skador. Prata med en golvspecialist vilka kemikalier det handlar om, för att säkerställa att golvet är anpassat efter just det.

  • I en del industrier finns problem med statisk elektricitet (till exempel verksam inom elektronik och sprängämnen). Ett elavledande golv består av tre skikt, bland annat ett isolerande, som gör att statisk elektricitet blir ett betydligt mindre problem.
4 Jun 2019