Fördelar med att välja en lokal bokföringsfirma

Alla företagare måste ta ställning till om de själva ska ta hand om sin bokföring eller om något företag ska anlitas för denna tjänst. De som bestämmer sig för att ta hjälp från ett annat företag har ett flertal olika bokföringsfirmor att välja mellan. Detta åtminstone om man har sitt företag i en större stad. Något krav finns inte att ha bokföringsfirman i samma stad som man har sitt företag. En hel del företag väljer att skicka sina papper till ett företag på annan ort.

Men det finns några stora fördelar med att tänka lokalt. Ibland till och med mer lokalt än inom samma stad.

Säkerheten:

Om alla papper, som tillhör bokföringen, ska skickas till bokföringsfirman så tar man en viss risk. De kan komma bort i posten eller liknande. För att komma runt denna säkerhetsaspekt kan varje paket skickas med REK. Men här finns då två nackdelar. För det första kostar det extra och för det andra krävs det att bokföringsfirman inte tar betalt för att åka och lösa ut detta REK. En resa som kan debiteras. Den som väljer en lokal firma för bokföring kan lätt köra förbi och lämna alla papper i handen.

Det är just på denna punkt som man bör se lite extra på var företaget är beläget. De som bor i Stockholm kan därmed tänka mer lokalt än bara att bokföringsfirman ligger i Stockholm. Att ta sig från ena sidan staden till andra (eller om man är tvungen att snirkla sig in i stadskärnan) tar tid. Vissa tider på dygnet är det till och med riktigt tidsödande med långa köer.

Den som söker efter att starta ett samarbete med en bokföringsfirma i Stockholm kan därför smalna av sitt sökande. Kanske Google efter ”Bokföring Lidingö/Bromma/Södermalm” istället för enbart ”Bokföring Stockholm”.

Det gäller alltså att se på alla behov gällande företaget innan en sökning och kontakt tas med eventuella framtida samarbetspartners.

Möjlighet att träffas

Den andra fördelen är att man lättare kan träffas. Det behöver knappast ske varje månad men någon gång per år kan det komma frågor som gör att man behöver träffas och diskutera olika lösningar. Kanske handlar det om bolagsform, skatteplanering eller kommande bokföringstekniska frågor. I dessa fall kan man mycket väl tänka sig åka en timme för att komma till firman. För de som bor i Stockholm är det gällande denna punkt inte så extremt viktigt att tänka väldigt lokalt. Men tänk i alla fall på avståndet så det inte krävs flera timmar för att nå företaget som sköter bokföringen.

4 Aug 2017