Förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen

Har du ingen ergonomiutbildning? Lugn, det finns fortfarande många saker du kan göra för att förbättra arbetsmiljön där ni arbetar. Det bästa är kanske att faktiskt konsultera någon med ergonomiutbildning, men det finns en del saker man kan göra själv utan att vara särskilt insatt. Här kommer ett par tips:

Sänk ljudnivåerna

Det är välkänt att konstanta höga ljud- och bullernivåer inte är bra för det allmänna välmåendet på arbetsplatsen. Det kan leda till huvudvärk och ökad stress, två saker som garanterat sänker produktiviteten och den allmänna känslan av trivsel hos medarbtarna.

Har man problem med höga buller- och ljudnivåer finns det sannolikt flera åtgärder man kan vidta. Till exempel kan man inreda rummet med mer textilier som fångar upp ljudet i rummet, istället för att det studsar på väggarna och förstärks av hårda och kala ytor. Vidare kan man fundera på andra lösningar, så som att ha fler rum på kontoret. Vet man att något kommer att ske högljutt under en lång tid, kan det vara bra att ha särskilt väl dämpat rum för detta. Tänk såklart även på att det måste vara bra luft och ett trivsamt arbetsrum i övrigt.

Är det snarare buller från en vältrafikerad väg utanför kan nya fönster vara det som är lösningen. Det är visserligen en ganska dyr lösning, men kan sannolikt löna sig på lång sikt om bullret är ett problem. Det handlar då givetvis om att sätta in tjockare glas eller fler skivor för att dämpa ljudet utifrån.

Tänk på kontorsmöblerna

Det är när det kommer till val av kontorsmöbler som man kan ha nytta av en ergonomiutbildning. Har man ändå inte det, och inte heller kan konsultera någon med ergonomiutbildning, kan man till exempel gå till välsorterade och nischade företag och få expertråd av personalen.

Till exempel är det allt fler som börjar använda höj- och sänkbara skrivbord. Om detta ännu inte finns på ditt kontor, kan det vara något som det är läge att investera i. Att kunna växla position under dagarna kan komma med stora vinster för hälsan, då stillasittande i långa perioder överlag är dåligt för kroppen.

Ta in någon med ergonomiutbildning som kan hålla ett föredrag

Om ni redan har hyfsat ergonomivänliga möbler krävs det ändå att de används rätt för att man ska utnyttja dem till max. Tar du in någon med ergonomiutbildning som kan hålla ett föredrag, blir personalen bättre utbildad i hur man bör tänka för att belasta kroppen så lite som möjligt. Säkerligen kan eller hon också diskutera med dig vad du kan göra för inköp eller vida för åtgärder för att skapa en bättre ergonomiskt anpassat arbetsplats.

18 Sep 2017