Fokusera på kärnverksamheten

För många mindre företag kan det vara svårt att hålla ordning på ekonomin. Det är så mycket annat som tar tid när det gäller själva verksamheten. Det finns risk för att redovisning och bokföring kommer i sista hand på grund av tids- och kunskapsbrist. Men det är väldigt viktigt för det kan kosta mycket pengar när man inte hinner sköta finanserna.

Känner du igen dig? Det är som sagt inget ovanligt scenarie. Det finns många företag som specialiserat sig på att på konsultbasis hjälpa mindre företag med administration och redovisning med mera dessa kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Anlita hjälp med ekonomin

När inte tid och kunnande finns rekommenderas det att ta hjälp av ekonomikonsult som kan avlasta med allt det som inte hinns med.

Då får man hjälp med tråkigt och tidskrävande arbete och istället fokusera att driva och utveckla företaget. Man bestämmer om man vill ha punktinsatser eller en ekonom på plats på hel- eller deltid. Det går att skräddarsy tjänsterna precis så de passar det egna företaget.

Det kan handla enklare bokföring och admin till bokslutsarbete, budgetarbete, ekonomistyring med mera. Man kan också gå in i en befintlig ekonomiavdelning och ge stöttning.

Det ger en stor trygghet att veta att en kompetent och erfaren person sköter krångliga uppgifter.

Hjälp med skatter 

Det svenska skattesystemet är mycke komplicerat för företagare med en massa olika lagar, regler och klausuler som man måste följa. Då är det skönt att ta hjälp av en kunnig och erfaren ekonomikonsult. Då blir det ordning på alla siffror så man vet hur mycket som ska betalas ut i skatt och moms.  

I mars måste är det deklarationsdags för företag och privatpersoner. Det är oerhört skönt att få hjälp i deklarationstider. Man måste se vilka avdragsmöjligheter som finns och gå igenom alla kontrolluppgifter. Aktiebolag deklararerar i samband med sitt bokslut. 

Om du har ett aktiebolag så deklarerar du i samband med bokslutet. Som företagare får man hjälp med alla krångliga blanketter som ska fyllas i och med all redovisning av kvitton med mera. 

Ekomomikonsulten efrbjuder hjälp med det mesta

Många erbjuder ett stort antal tjänster inom ekonomi och administration. Det kan handla om vanlig bokföring och rådgivning, personal- och löneadministration, vid det årliga bokslutet, skattefrågor, moms och allmän rådgivning. När man anlitar en ekonomikonsult har man en expert vid sin sida och ett permanent bollplank som kan vara oerhört effektivt flör att få ökad lönsamhet och effektivitet.

 

2 Apr 2019