Fler affärer med god retorik

Känner du att du skulle vilja utveckla företaget mer? Önskar du att du kunde övertyga fler att förstå och tänka som du? Då kan du faktiskt träna på att bli bättre på att övertyga andra så att de tänker som du. Att bli duktig på retorik, alltså förmågan att tala så att andra inser det som du inser och tala så att andra blir övertygade om att du har rätt, är något som alla kan lära sig.

Träna på att bli duktig på retorik

Alla kan träna på att bli bättre på retorik. Det är som att träna på fotboll. Om man inte är duktig på att sparka fotboll, kan man träna på att träffa bollen fler gånger. Man kan träna på att bli starkare i benen. Har man starka muskler kan man sparka en boll med ganska hård kraft. Och ju hårdare som du kan sparka en boll desto bättre träffar den sedan målet, eller andra spelare om det är så att du behöver passa bollen till någon annan i ditt lag.

Argumentationsteknik kan man lära sig

Det går att lära sig att argumentera bättre. Det går att lära sig att tala så andra förstår vad du menar, så att de ser det som du ser och inser saker och ting som är till fördel för dig. Det handlar inte om att övertala någon, utan om att kunna berätta om de saker som du vill berätta på sätt som gör att du eliminerar missförstånd. Ibland kan det var enkla missförstånd som gör att man inte kan enas om något. Kan man få bort missförstånden kan man i stället enas kring något viktigt. Och om det är så att det som du säger är bra även för kunden är det viktigt att kunderna inser det och inte bara lämnar en affär som skulle kunna tjäna även deras syften.

Vad är skillnaden på retorik och argument?

Ett argument är en tes, eller en teori som man kan använda i en retorik. Retorik handlar om att tala. Den kände filosofen Aristoteles beskrev retorik som något som handlar om att övertyga någon annan. En retoriker är någon som är duktig på att tala, som genom att använda bra argument får publiken att förstå vad hon, eller han menar. Alla kan bli duktiga talare. Det gäller att till exempel inte hoppa mellan olika ämnen, att hålla sig till en enda röd tråd så att andra kan följa med i det som du säger. Allt detta kan du lära dig i en retorikkurs.

4 Apr 2019