Finns det fördelar med att köpa en begagnad bil till företaget?

I Göteborg väljer de flesta företag fabriksnya bilar till sina anställda. Men vissa bilhandlare erbjuder begagnade tjänstebilar.

För ett företag som ska köpa in tjänstebilar handlar det i stort sett alltid om ekonomi. Hur ger man de anställda tillgång till tjänstefordon till en så låg kostnad som möjligt varje år? Med de regler kring förmånsfordon vi har idag så är det paradoxalt nog alltid billigast att välja att köpa in fabriksnya bilar, och att byta ut bilarna vartannat eller vart tredje år.

Anledningen till det är att kostnaderna för förmånsvärde och de sociala avgifterna är lika höga vare sig du väljer att köpa in nya eller begagnade bilar till företaget. Med nya bilar har du dessutom en fast kostnad för service och underhåll, något som är bra när man lägger upp en budget. Till sist har bilarna i sig också ett högre värde och kan tillgodoräknas det egna kapitalet.

Tjänstebilar uppställda i rad

Varför välja begagnat?

Den ekonomiska fördelen med en begagnad tjänstebil varierar och kan inte säkert beräknas. Varför erbjuder då en del bilhandlare i Göteborg begagnade tjänstebilar till nya företagskunder, och varför väljer vissa företag att köpa in begagnade tjänstebilar? Den främsta anledningen är nog att man vill göra ett klimatsmart val. Att ständigt köpa in nytillverkade bilar vartannat år är ett slöseri med naturtillgångar, anser man, och genom att köpa in begagnade bilar som i de flesta fall bara har några år på nacken och fungerar lika bra, så gör man en insats för miljön.

Men utöver miljöaspekten då, finns det andra fördelar med att köpa in begagnat? Det beror lite på hur bilarna körs. Används tjänstebilarna för kortare sträckor inom Göteborg så kan det faktiskt vara så att man tjänar på begagnade tjänstebilar, eftersom kostnaderna för service och reparation inte blir så stora, och värdeminskningen på en begagnad bil är betydligt mindre än för en fabriksny bil. Men i fall där de anställda måste resa långt, och då talar vi om totala körsträckor på mer än 3000 mil per år, så tjänar man ändå på att köpa in nya bilar.

Ta hjälp av en bilhandlare i Göteborg

Kontakta en bra bilhandlare i Göteborg och be om hjälp med att räkna på vad ditt företag skulle tjäna eller förlora på att köpa in begagnade bilar i stället för nya. Om ditt företag har en utpräglad miljöprofil kan det kanske vara värt en liten extra kostnad, men om budgeten är snäv så bör du så klart välja det alternativ som blir billigast i längden. Vad som blir bäst för ert företag går aldrig att säga på rak arm, utan det ser olika ut beroende på hur många anställda ni har, hur mycket bilarna körs, vad ni väljer för märken och så vidare. Låt en professionell bilhandlare i Göteborg hjälpa dig!

2 Nov 2019