Ergonomi är lika med hälsa

Vad man än jobbar med så betyder ergonomi på arbetsplatsen allt. En dåligt anpassad arbetsplats leder till skador, vilket leder till försämrad livskvalitet och sämre arbetsresultat.

Är du företagare och vill höja produktiviteten bland personalen? Vill du få bättre lönsamhet, snabbare leveranser och högre kvalitet? Vad ska du satsa på då? Är det effektivare maskiner? Bör du införa bonussystem? Ackord? Beting? Faktum är att inget av detta är lika effektivt som att satsa på personalens hälsa och en mer ergonomisk arbetsplats. De andra åtgärderna kanske ger en kortsiktig höjning av produktiviteten, men om de inte kombineras med en genomtänkt god arbetsmiljö som gör att personalen håller sig frisk så blir det snarare motsatt effekt: höga sjukskrivningstal och därmed minskad produktivitet. Det är enkelt att ta reda på vad som behövs. Ett första steg är att samla in och utvärdera enskilda arbetstagares erfarenheter. Ett annat är att uppmärksamma orsaker till eventuella sjukskrivningar och tillsammans med en arbetsterapeut hitta bra lösningar.

Människan är den värdefullaste tillgången i företaget

Det har framgått i flera rapporter hur en dålig arbetsmiljö som leder till långa sjukskrivningar är direkt negativt för ekonomin. Bortsett från det mänskliga lidandet så medför arbetsrelaterade sjukskrivningar och en stor personalomsättning också stora kostnader - kostnader som istället borde investeras i en god arbetsmiljö och ergonomiska lösningar. Sådana satsningar är investeringar, både i verksamheten och i människors välbefinnande. Det kan gälla allt från att se till att det finns bra belysning vid varje arbetsstation till att lägga in regelbundna raster och ha roterande arbetsmoment då även en anpassad arbetsstation kan bli förslitningar om den inte varieras.

Anpassade hjälpmedel och stationer

När själva arbetet utgör fysiska påfrestningar är det desto viktigare att se till att den som ska utföra momenten får så mycke hjälp som möjligt; att redskap, bord, ljus, vagnar, lyftanordningar etc underlättar arbetet och skapar en ergonomisk arbetssituation. Det kan röra sig om onödigt tunga lyft som kan undvikas, monotona upprepade moment som enkelt går att justera bort eller en bullrig miljö som kan begränsas med bra hörselskydd och ljuddämpare. Det kan röra sig om en genomtänkt arbetsordning som eliminerar onödiga omständliga rörelser, smarta förvaringslösningar som är enkla att komma åt och mångsidiga arbetsbord som anpassats efter behov. Investeringar i hjälpmedel som gör att arbetet går smidigt, innebär en besparing i form av friskare och mer produktiv personal. Det är den typen av investeringar som ger vinst i längden, inte bara ekonomisk, utan även mänsklig. Läs mer om hur du kan utveckla arbetsmiljön på denna webbsida: https://www.treston.se/

30 Jun 2020