En personlig lokal

Idag är en kontorslokal inte alltid en rad rum förbundna med en korridor. Det finns en entré men inte alltid ett lunchrum. Troligtvis handlar det om en stor yta som behöver inredas. Så hur gör man?

När man ska flytta till nya lokaler stöter man på en rad utmaningar. Detsamma gäller när man för första gången ska hitta en lokal som passar ens verksamhet. Alla har olika förutsättningar och ingen modell kan rimligen passa alla.

Fastigheter och lokaler kommer från olika tidsåldrar och många bär prägel av den tid då de byggdes - andra är nya och hitintills obebodda. Nu ska du och dina medarbetare husera där och förhoppningsvis trivas och kunna jobba effektivt. Troligtvis behöver lokalen ifråga göras iordning för att fungera för er. Ibland har man riktig tur och hittar något som bara är att flytta in i, men det tillhör inte vanligheterna.

Balansen mellan avskildhet och gemenskap

Det finns många teorier om vad som fungerar bäst för kontorsarbete. Länge rådde normen att alla skulle sitta i sin egen lilla kub. En tanke bakom detta var antagligen att det fanns en viss status i att ha ett eget arbetsutrymme; ju större rum desto viktigare person. Därefter svängde allt 180 grader och kontorslandskapet var det enda rätta. Alla skulle arbeta tillsammans och hjälpa varandra. Haken med detta resonemang var att ljudnivån ofta blev oacceptabelt hög och arbetsron uteblev.

Idag har de flesta landat i något mellanläge. Arbetets karaktär spelar roll. Om man ofta sitter i telefonsamtal fungerar landskap dåligt - ingen hör något och alla hör för mycket. Är arbetet av stillsammare karaktär med mycket datorknappande kan det fungera bättre. Ett ensamt rum upplever många som något isolerat och trist. Förutom dessa sociala faktorer har man också den rent fysiska arbetsmiljön att begrunda. Har alla arbetsplatser tillräckligt med ljus, helst naturligt? Hur är det med akustiken och hur fungerar ventilationen?

Ett enklare och bättre kontor

När alla dessa faktorer vägs mot varandra så hamnar man ofta i ett läge där man kommit så långt att man har en plan. Ett rum med ett par arbetsplatser i fungerar för många. Det passar så klart inte alla och ibland behövs avskildhet, men det finns smidiga lösningar. Med hjälp av ramar av exempelvis aluminium och väggar i glas löser man problem med både ljud och ljus. Extra ljuddämpning kan med fördel ske i form av textilier och växter. Anlitar man en firma som sysslar med kontorsanpassningar så underlättas förstås processen!

20 Jul 2020