En laddstation för företag ger god service till de anställda

Allt fler tjänste- och privatbilar drivs idag med elektricitet. En laddstation för företag ger de anställda möjlighet att ladda bilen på ett säkert sätt.

Utvecklingen går fort framåt inom alla områden och det gäller även för bilar. Det är många personer som idag innehar en elbil som de använder privat eller i tjänsten. Efterfrågan på laddstationer ökar hela tiden då bilen behöver laddas på olika platser. Både anställda och kunder behöver ladda elbilen på kontor och byggarbetsplatser samt inom andra verksamheter.

Visst vill du kunna ge dina anställda möjligeten att ladda bilen samtidigt som de jobbar? Ditt företag kommer då bli mer attraktivt och miljövänligt. Med en laddstation ger du personalen som arbetar på ditt företag möjligheten till ett mer kostnadseffektivt val av fordon. Du främjar dessutom utvecklingen av ekologiska och miljövänliga transportmedel.

Du investerar smart med en laddstation för företag

Det är mycket smart att investera i laddstationer för företag då kostnaden för installation och elförbrukning vägs upp av nöjda och glada kunder och anställda. Ditt företag blir mycket attraktivt som samarbetspartner och arbetsgivare. Elnätets tillgängliga kapacitet utnyttjas maximalt då strömmen fördelas jämnt mellan laddstationerna.

En laddstation för företag tål tuffa väderförhållanden och står emot regn, snö och kyla. Något annat som är mycket bra är att de även är stöldsäkra. Om en station av någon anledning skulle behöva att ersättas eller repareras kan det ordnas av firman som installerat den. Servicen utförs av kunniga och erfarna installatörer med ett kvalitativt slutresultat.

29 Apr 2022