En heltäckande företagshälsovård Stockholm

Ett modernt företag som vill upplevas som en attraktiv arbetsplats har inte råd att slarva. Bra fungerande företagshälsovård i Stockholm är väsentligt för verksamheten och personalen.

Företagshälsovård har alltid varit en del av svenskt arbetsliv. Däremot har det inte alltid sett ut som idag eller varit välfungerande - men även allmän sjukvård har ju förändrats dramatiskt genom åren. Ser vi tillbaka hundra år kanske en läkare eller sköterska fanns tillhanda vid större företag och organisationer men inte mer än så.

Idag har vi andra krav och det är helt berättigat. Som arbetsgivare har man ett ganska stort ansvar för de anställdas fysiska och psykiska hälsa och behöver agera därefter. Man försöker ofta att arbeta preventivt - det vill säga att se till att ingen anställd ska behöva skadas eller bli sjuk på arbetsplatsen eller på grund av arbetsplatsen.

Företagshälsovård och dess beståndsdelar

Någon form av allmän hälsokontroll är en bra start. Det kan både handla om provtagning och olika typer av tester eller att företagshälsovårdens personal kommer ut till arbetsplatsen och gör en bedömning av risker och ger råd. En annan del som har betydelse inom många verksamheter är olika typer av intyg. Exempel här är intyg för sjöfolk eller förare av olika fordon.

I de besvärliga tider som kan uppkomma med viss regelbundenhet och som vi för närvarande genomlider är också virustester en uppskattad tjänst hos företagshälsovården. Med hjälp av denna typ av test kan man på bästa sätt säkra personalens hälsa och en fortsatt verksamhet. En kontakt kan ge en bra företagshälsovård.

27 Feb 2022