Du behöver en LEI-kod om du vill handla med aktier på företaget

Många företagare har svårt att få intäkterna att räcka till mycket mer än investeringar i kärnverksamheten, som hyror, material, resor och så vidare. Det kan i det långa loppet göra att företaget halkar efter i utvecklingen eftersom man inte kan investera i till exempel utbildning för personalen eller marknadsföring. Att inte alls marknadsföra sig utan förlita sig helt på den befintliga kundkrets man lyckats få ihop är dock ett risktagande, som kan straffa sig om någon av kunderna får dålig ekonomi eller till och med går i konkurs.

När pengarna tryter

För ett litet företag kan ett kundbortfall snabbt innebära en kris. Som företag gäller det alltså dels att rusta sig för framtiden genom ett sparkapital eller ”kriskonto”, dels att förebygga katastrofer genom att se till att företaget drar in mer pengar än det behöver för att precis gå runt, och sedan återinvestera vinsten i till exempel marknadsföring. Många företag som vill få loss kapital till marknadsföring och andra utgifter som inte hör till kärnverksamheten handlar med värdepapper.

Vanligt med värdepappershandel bland företagare 

Inom företagsvärlden har det alltid varit vanligt, inte bara inom finansbranschen, att återinvestera vinst i värdepapper och andra finansiella instrument. Det rör sig ofta om ett långsiktigt sparande med relativt säker avkastning. Företag som vill växa snabbt på kort tid kan däremot vara beredda att lite mer risker för att snabbt få loss kapital till nya investeringar.

Värdepappershandeln har internationellt sätt dragits med en del svårigheter med transparensen. Framför allt handlar det om myndigheters översyn över värdepappershandeln, som ofta sker mellan aktörer i varsitt land, att ha koll på vilka värdepapper som säljs, till vilket pris, av vem och till vem. För att få bättre översyn och transparens inom finanshandeln har världens länder kommit överens om att alla företag som handlar med värdepapper ska identifiera sig med unikt id-nummer. Detta nummer kallas för LEI-kod.

Registrera LEI till företaget

För att registrera sig och få en LEI-kod måste företaget först anmäla sig till en LEI-leverantör. Det finns flera LEI-leverantörer i Sverige men ett svenskt företag är inte tvunget att anlita en svensk leverantör, även om det underlättar, inte minst språkligt. Efter registreringen fyller man i en digital ansökan om LEI och sedan tar det ungefär två veckor innan man får sin kod. Det är inte svårt att kvalificera sig för en LEI-kod utan registreringen och ansökan är till för att myndigheterna ska veta så mycket som möjligt om de företag som vill bedriva värdepappershandel.

Fritt fram med LEI-kod

När företaget fått sin LE-kod är det bara att sätta igång och handla med aktier, optioner, fonder och andra finansiella instrument. Samtidigt kan man känna sig trygg med att handeln är internationellt övervakad och att risken att bli lurad minskat betydligt sedan LEI-kod infördes.

Mer information: https://www.leikod.nu.

7 Apr 2019