Ditt företag tjänar på att anlita en revisor

Det finns olika vägar att gå för aktiebolag och då det gäller sin revision så har denna del verkligen kommit att förändras. Numera så är detta inte alls obligatorisk att göra och sedan 2010 så är det inte alla som behöver anlita en revisor och genomföra en revision. Det som ändrats här är något som baseras på tre stycken punkter och som avgör kring huruvida ett mindre aktiebolag ska genomföra en revision medan en annan slipper. Punkter som ser ut enligt följande:

  • En balansomslutning som understiger 1.5 miljoner kronor
  • Under tre miljoner kronor i nettoomsättning
  • Tre stycken anställda

Överstiger ett aktiebolag två av dessa punkter så måste man anlita en revisor – kommer man inte över taket så är valet fritt och gällande detta så har vi ett litet tips: anlita en revisor oavsett. Varför? Jo, av den anledningen att din verksamhet kommer att uppfattas som skum och som oseriös om så inte är fallet. Kort sagt; driver du en firma i Stockholm så kommer den revisor du anlitar att vara en kvalitetsstämpel för ditt företag; hans ord kommer att gå i god för dina kunder, dina leverantörer och framtida affärspartners kommer att ha något att, så att säga, gå på.

Dessutom så får du ett korrekt jobb utfört också – något som med all tydlighet blivit en bristvara i och med de nya reglerna gällande valet i att anlita en revisor eller inte. Skrämmande många mindre aktiebolag lämnar in bokslut av usel kvalitet och detta är något man kunnat se en klar ökning av sedan 2010. Vårt råd är alltså att du anlitar en revisor oavsett storlek på ditt företag och oavsett vart i Sverige du driver detta; Stockholm, Kiruna eller Malmö spelar ingen roll.

Din revisor ger dig trygghet

Dock: valet av revisor i Stockholm spelar stor roll och om vi ska trycka på en punkt i detta så är det den personliga kontakten. Utöver dig själv så kommer troligen den revisor du anlitar att ha bäst koll på ditt företags ekonomi och det handlar inte abar om att han kommer att granska dig – nej, lika mycket handlar det om att han kan ge dig värdefulla råd och hjälpa din verksamhet till en större lönsamhet.

En väldigt bortglömd punkt då det kommer till rollen som en revisor spelar och ytterligare ett skäl till varför man ska överväga en sådan. Dock; välj en fysisk person – som du kan träffa regelbundet och ventilera eventuella problem med – anlitar du en internetbaserad revisionsbyrå så riskerar du att tappa den värdefulla, personliga kontakten som vi anser vara väldigt viktig.

29 Nov 2016