Digital bokföring med redovisningsbyrån

Lämnar du alla räkenskaper till redovisningsbyrån är det bra att veta att du kan ha uppsikt över deras arbete hela tiden. Bara logga in, så har du tillgång till alla rapporterna.

Tekniken med digital bokföring har förenklat arbetet, så att det bara krävs ett minimum av personal på ekonomiavdelningen. Lämnar du bort bokföringen till en digital redovisningsbyrå slipper du ifrån det mesta, och du behöver knappt ha någon personal alls. När alla verifikat skannas och läses in i princip automatiskt, när programmet själv föreslår kontering och när filer skickas iväg till myndigheterna på en sekund, är det bara lite övervakning och justeringar kvar. Det är bra att ha en redovisningsekonom som gör det löpande jobbet.

Dags för bokslut

Det är lite mer jobb när det är dags för bokslutsarbetet. Man ska göra avstämningar, värdera inventarier och varulager och räkna ut företagets semesterskuld till personalen, bland mycket annat. När man då har all bokföring digitalt, får man ganska mycket hjälp av programmet. Man kan gå in på enskilda konton och göra kontoanalys av specifika transaktioner under året.

Förmodligen lämnar du även detta till din digitala bokföringsbyrå, men du kan, om du vill, ändå gå in och detaljkolla hur mycket el, drivmedel, försäkringar, hyror och annat har kostat under ett räkenskapsår. Du kan också kolla periodvis, bara genom att skriva in vilken tid rapporten ska omfatta. Du kan få så mycket eller så lite hjälp du vill, men när det gäller bokslut finns det speciella regler för till exempel utdelning, så anlita experter.

8 Nov 2021