Detta uppskattar kunderna hos måleriföretag

Är du målare i Stockholm och funderar på hur du ska öka antalet kunder? Är det viktigaste att konkurrera med lågt pris eller vad är det som kunderna främst uppskattar? Ett tips är att titta på de recensioner som lämnats på recensionssidan Reco. Det finns en kategori just för målare i Stockholm där det i juni 2017 fanns 58 målare med olika många recensioner.

Vad är det då som kunderna framförallt lyfter upp som positivt eller negativ med de målare som de anlitat? Det är mycket få som nämner ”lågt pris”. Istället är det följande punkter som recensenterna lyfter upp. Punkter som alltså är tydligt avgörande när de ska välja målare nästa gång ett måleriarbete behöver utföras.

Tydliga offerter

Bara för att måleriföretaget tycker att offerten är tydlig så behöver det inte innebära att du tycker det. Det är stor skillnad i kunskap hos de som arbetar inom branschen och de som beställer dessa tjänster. En tydlig offert är A och O för ett väl utfört arbete och att du som beställare verkligen får vad du förväntar dig.

Trevligt bemötande

Något som många återkommer till är att de fått ett trevligt bemötande. Det är lätt att se målare som enbart ett hantverksyrke. Men det är även till stor del ett tjänsteyrke där kundbemötande är helt avgörande för att få återkommande arbeten.

Håller deadline

Hantverkare får ibland ett dåligt rykte utifrån att hålla deadlines och komma till kunden på avtalad tid. Detta återspeglar sig även i recensionerna över målariföretagen i Stockholm. Vissa lyfter upp detta som klagomål mot de anlitade företagen medan andra lyfter upp det som starkt positivt att företaget har kunnat hålla de tider och löften som de gett.

Bra rådgivning

En målare kan utföra arbetet exakt efter hur kunden vill ha det. Men målaren kan även komma med inspirerande tips samt råd som skulle förbättra utförandet eller till och med sänka priset. Att visa sin kompetens handlar inte bara om att måla med ett bra resultat. Det handlar även om att möta kundens behov av hjälp och se lösningar som kunden kanske inte ens tänkt på innan.

Misstag

Alla företag kan göra misstag. Det viktiga är hur man agerar och hanterar dessa misstag. Detta kan även läsas om i recensionerna. Även om det är missförstånd eller andra saker som ligger bakom misstagen så dras betygen snabbt ner om företaget inte tar sitt ansvar. Samtidigt dras betyget snabbt upp om det finns en tydlig plan för hur missnöjda kunder ska hanteras så att de vänds till nöjda kunder.

2 Jul 2017