Därför är redovisningen så viktig

Förutom att lagen säger att alla företag som bedriver vinstdrivande verksamhet måste bokföra alla sina utgifter och inkomster, är det viktigt för företaget självt att ständigt föra bokföring över allt som rör ekonomin i företaget. En VD, styrelsen för företaget eller en verksamhetsledare som ska fatta viktiga beslut bör få så riktiga och rätta uppgifter som det bara är möjligt när de ska besluta om företagets framtid. Skulle de i de lägena ha felaktiga uppgifter om ekonomin blir följaktligen beslutet grundat på fel underlag. Skulle företaget sakna kontroll på sina finanser, blir det ingen stadga i företaget – allt tenderar att flyta och både personal och kunder undrar hur det ska gå för företaget.

Anlita redovisningsbyrå i Stockholm

Antingen kan man anställa ekonomer som arbetar med ekonomin i företaget eller så kan man köpa in sådana tjänster. Det ligger några för- och nackdelar i detta. Anställer man egen personal som arbetar med de tjänster som man saknar i företaget, blir man tvungen att betala arbetsgivaravgifter som kanske kostar en del i framtiden. Det kan bli ett stort åtagande att anställa personal, att leta efter rätt personal är tidskrävande, och man kan vara osäker på om rekryteringen är rätt. Om man i stället bestämmer sig för att anlita en redovisningsbyrå, till exempel i Stockholm, då vet man att man får en kompetent tjänst och istället för att göra de arbetsuppgifterna själv, frigör man tid och energi till annat.

Få expertis om revision och redovisning

Om du anlitar en redovisningsbyrå i Stockholm får du expertishjälp inom till exempel revision, redovisning och budgetering, lönehantering och alla slags administrativa tjänster som har med företagets ekonomi att göra. När någon utomstående får full insyn i ett företags ekonomi, kan de komma med experthjälp och ge tips och råd om hur man kan spara på utgifter, få in mer inkomster och sådant som är viktigt för alla som ska fatta viktiga beslut som rör företaget. Har du till exempel många områden där inkomsterna flödar in i företaget kan det till sist bli svårt att få överblicken över vilka delar som är mest lönsam och var man borde lägga mest krut på för att öka inkomsterna ännu mer. 

Fördelar med extern finanstjänst

Om du får en byrå som tar ansvaret för ekonomin i ditt företag, behöver du inte betala arbetsgivaravgifter. Skulle någon bli sjuk inför till exempel en viktig företagsstämma kan någon annan hoppa in för den personen. Har man en som är anställd och den är sjuk, är det inte alla gånger som man har ekonomiska muskler att ta in en vikarie för den personen.

14 Mar 2019