Byt affärssystem – välj Xledger

Samhället i stort har förändrats i och med att vi på daglig basis använder oss av internet och alla de lösningar som finns där. Nyckelord i detta är tillgänglighet, flexibilitet och snabb information. Kort  sagt – vi vill när som helst, var som helst och så snabbt som möjligt få den hjälp vi behöver och det är också något som vi en högre grad förväntar oss – både i våra civila liv och i våra arbetsliv.

Men; alla företag hänger inte med i utvecklingen och riskerar på grund av detta att bli omkörda av sina konkurrenter. Man håller kvar vid gamla, kostsamma affärssystem som hindrar verksamheten att ta steget till nästa niva; affärssystem som är långsamma, svåra att förstå och som dessutom för med sig kostnader för exempelvis uppgraderingar. Dessutom så kräver de i många fall lokal installation och de kräver dyrbar utrustning.

Kort sagt; de är ytterst kostsamma och de uppfyller ine de krav vi idag ställer och förväntar oss. Vi vill, som exempel på detta, kunna jobba när vi vill, vi vill kunna jobba var vi vill och vi är inte alls bundna till de tidigare arbetstiderna där man stämplade in klockan 08.00, satte sig ned på sin plats för att därefter stämpla ut klockan 17.00. Nej, numera ska man kunna sköta sina arbetsuppgifter från hemmet, från ett café eller från en utlandsresa och det är också något som är möjligt. Det som krävs för att dessa önskemål ska uppfyllas är följande; att byta affärssystem, lämna det gamla bakom sig och ta steget in i framtiden.

En framtid som går under namnet Xledger och som innebär ett fullt utvecklat affärssystem i molnet. Många andra affärssystem påstår sig vara molntjänster – men har kanske enbart vissa lösningar i molnet eller exempelvis webgränssnitt byggt där: Xledger är en komplett molntjänst och det är något som företag sparar både tid och pengar på. Man får genom Xledger en fullstädning överblick – på ett lätt sätt – och kan direkt se över viktiga saker i sin verksamhet såsom balansräkning, likviditetssammnaställning, resultaträkning och nyckeltal.

Smidiga lösningar med Xledger

Vidare ger Xledger även fullständiga redogörelser kring andra behov – exempelvis vad som måste göras, av vem och under vilken tid. Xledger går att använda med Mac, Pc, surfplatta eller med en smartphone och affärssystemet stödjer webläsare som Chrome, Safari, Explorer, Firefox och Opera.

Att byta affärssystem till Xledger gör att nyckelorden vi nämnde ovan – flexibilitet, snabb information och tillgänglighet – uppfylls och där har man som företagare en klar fördel i vårt snabba samhälle.

14 May 2017