Bra priser för ett tryckeri

Många förutspådde att tryckeribranschen helt skulle dö ut i och med att digitaliseringen blev en realitet i Sverige och i världen. Man trodde att privatpersoner på egen hand – snarare än att besöka ett tryckeri – skulle trycka upp exempelvis inbjudningskort till fester- och bröllop och att företag skulle trycka upp sin egen reklam till en billigare kostnad.

Hur har då denna profetia slagit ut? Har tryckeribranschen helt dött ut eller finns det fortfarande människor som använder sig av denna påstådda dinosaurie?

Sanningen är den att många tryckerier faktiskt har gått omkull och att de i och med digitaliseringen inte kunde klara av att möta konkurrensen. Detta har främst märkts i Stockholm där konkurrensen redan innan var som störst och där många således hade svårt att klara sig som det redan var.

Dock – och detta är viktigt – de tryckerier som finns kvar; de som i dagsläget bedriver en verksamhet i Stockholm – är starkare än någonsin.

Det man kan peka på här var att det från början handlade om en slags nyhetens behag då det gällde att trycka sina egna saker och då detta lagt sig så insåg många baksidan som låg i detta. det vill säga; privatpersoner och företag insåg att de saker de tryckte upp på egen hand både blev fulare och höll en sämre kvalitet än vad som var fallet då de använde sig av ett tryckeri. Således så återvände dessa kunder till de tryckerier som fanns kvar och denna kundbas har alltså gjort att dessa i dagsläget får anses som mer lönsamma än vad de tidigare var. Ett tryckeri som i dagsläget finns – och bedriver sin verksamhet i Stockholm är också mer kundanpassade och betydligt billigare än vad de var förr om åren.

Som en enkel förklaring till detta faktum: det var inte bara hos privatpersoner som digitaliseringen ägde rum; även ett tryckeri i exempelvis Stockholm bytte instrument och metoder – något som gjorde arbetet mer effektivt och till ett bättre pris för kunderna.

Numera kan man som kund i Stockholm alltså få ett bättre pris för de kvalitetsprodukter som man beställer hos ett tryckeri och detta är naturligtvis oerhört positivt.

Besök ett tryckeri för din marknadsföring

Att det just handlar om bättre kvalitet är den stora anledningen till att privatpersoner och företag återvänt till tryckerier och om man ser till användningsområden så handlar det – för företag – främst om reklam. Att man som företagare till en billig kostnad kan anlita ett tryckeri för att trycka upp reklamblad, t-shirts, kaffemuggar och andra saker och dessutom veta att de saker man beställt håller en väldigt god kvalitet är det ultimata sättet för dessa att marknadsföra sig.

Det handlar alltså om att företag – för en billig kostnad – når sina kunder genom att dela ut t-shirts med sitt eget tryck på, där man sprider reklamblad och där man kan – genom fysisk marknadsföring – får en chans att synas.

Detta sätt har funnits länge men har i dagsläget aldrig varit billigare; detta tack vare att ett tryckeri i dagsläget kan trycka saker till billigare priser och där kvaliteten för den sakens skull inte åsidosätts.

9 Mar 2018