Bokföring är något för alla

Det är inte bara för att lagen kräver det som bokföring är nödvändig. Man har själv stor hjälp av att ha ordning på sina räkenskaper och enkelt kunna se företagets utveckling och lönsamhet.

Bokföring i Göteborg är nödvändigt för alla som bor i den delen av landet. Västkustfiskare, restauranger, hotell och butiker, alla näringsidkare måste sköta sin löpande redovisning. Bokföringslagen gäller för alla. Men man kan lämna bort jobbet om man inte vill göra det själv.

Som väl är finns det experter

Kanske vill ditt företag låna pengar till investeringar. En industri behöver byggas ut eller man vill starta ett helt nytt företag. De juridiska turerna, jakten på finansiärer och förmågan att förhandla fram fördelaktiga lånevillkor är saker som kan kännas tunga när man är så glad över sin affärsidé och bara vill jobba med att förverkliga den. Ta då hjälp av en bra redovisningsfirma i Göteborg, som har gedigen kompetens och kontakter inom både juridiken och bankvärlden. Låt dem använda sina kunskaper och visa dig hur du gör för att skaka fram kapitalet du behöver.

Grunden till det mesta är en välskött bokföring, som ger alla intressenter inblick i förutsättningarna för en lönsam verksamhet. Har du ett företag som går bra, har du inga stora skulder utan en bra likviditet, finns det stora chanser att få lån för att utöka verksamheten. En riktigt bra affärsidé kan också räcka långt, om investerare tror på den.

Från fakturering till bokslut

Redovisning omfattar så mycket, från löpande bokföring till bokslut och årsredovisningar.Däremellan har vi löner, arbetsgivaravgifter, moms och skatt. Och sedan ska det göras kontrolluppgifter och rapportering till Fora. Det hör också till lönedelen. Man har många skyldigheter som företagare. Något av det viktigaste är att passa tider och datum, så att man slipper förseningsavgifter och oönskad uppmärksamhet. Redovisningsbyrån håller reda på allt sådant, så du kan faktiskt få lov att bara ägna dig åt dina spännande affärsprojekt.

Och hur blev det nu med finansieringen? Gör man en snabb bokslutsanalys ser man lätt hur företaget går, och det är positivt om man har en bra redovisningskonsult eller revisor som kan intyga att man är seriös i sina affärer. Det är givetvis mycket lättare att få finansiell hjälp om man har alla siffrorna i ordning, jämfört med att ha kontoret på fickan eller i plastpåsar och låtsas vara seriös. En bra revisionsbyrå håller kollen för dig och gör allt jobb med din bokföring.

5 Aug 2020