Bokför städningen som en utgift

Det hela började med ett litet kontor med en otroligt produktiv sekreterare. Så har man berättat Manpowers begynnelse. Det var bara två på kontoret som behövde den produktiva sekreterarens tjänster. De lade märke till att hon inte behövde längre på eftermiddagarna, och delade gärna med sig till andra av hennes produktivitet. Det var då idén om att "hyra ut" henne kom. Vips, hade man skapat den första bemanningen. Under Manpowers historia, sedan 1950-talet har man sedan sett begynnelsen av vikarier, rekryteringar och människor som har ersatt anställda. Manpower banade väg för flera andra bemannings- och rekryteringsfirmor, så vanliga att ingen längre höjer på ögonbrynen åt fenomenet.

"Out-sorcing" på 1990-talet

Efter bemanningarna blev vanligare under 1990-talet, talade man om att man "out-sorcade" delar av verksamheten på ett företag. I stället för anställa människor som utförde sådant som man behövde på företaget, och betalade arbetsgivaravgift, valde man att köpa in tjänsterna av ett annat företag i stället. Det blev vanligare att man valde att endast köpa in en tjänst och därmed endast betala för den bokade tjänsten som en kostnad i stället för att ha anställda som man var tvungen att betala arbetsgivaravgifter för, och kanske avskeda ifall det inte blev så mycket arbete att man kunde ha en anställd kvar. Det gav upphovet till andra företag som i stället tog det arbetsgivaransvaret och "hyrde ut" sin personal.

Framväxten av tjänsteföretag som städfirmor

Därmed såg man framväxten av nya tjänsteföretag som försåg andra med den personalstyrka som de inte ville ta arbetsgivaransvar för. Idag är det inget konstigt att man köper in till exempel städtjänster, eftersom som man inte har mer städarbete att erbjuda än under endast några timmar per dag. Det kan till och med vara så att man köper in städtjänster, matlagningstjänster, omvårdnadstjänster, ekonomitjänster och så vidare till ett och samma företag. Då har man ett annat fokus på företaget, till exempel marknadsföring av de tjänster som man tillhandahåller.

Butiksstädning i Stockholm kräver endast några timmar

Så kan det vara till exempel med butiksstädning; den kräver endast några timmar i anspråk av den som städar. Resten av dagen – vad ska man göra då? Då är det bättre att kunna ta på sig flera olika uppdrag under en och samma dag, och därmed få upp sysselsättningen för de städare som är anställda på en städfirma. Det ger också ett mer variationsrikt arbete för den som städar. 

29 Aug 2018