Bemanningsföretag – frågor och svar

Funderar du på att kontakta ett bemanningsföretag för att hitta arbete? I sådana fall kan det dyka upp en del funderingar. Vad gör egentligen ett bemanningsföretag? Varför anses de kontroversiella av vissa? Det, och mer, hoppas vi att den här texten ska kunna ge dig ett bra svar på.

Vad gör egentligen ett bemanningsföretag?

De flesta är nog ungefärligt bekanta med affärsmodellen. Ett bemanningsföretag skriver kontrakt med arbetskraft, för att sedan hyra ut dem till andra företag. Bemanningsföretag är vanligare att se i storstäderna (Stockholm t.ex.), men förekommer i princip över hela landet. Flest företag finns troligtvis till Stockholm till följd av den stora potentiella arbetskraften som finns.

Hur ett bemanningsföretag samarbetar med en kund kan se lite olika ut. Till exempel kan de hyra ut personal som bara arbetar några timmar om dagen, eller så kan de ta över och sköta en hel verksamhet. Likaså kan företag som är mitt uppe i en omorganisation eller varslingar söka hjälp av ett bemanningsföretag. De kan då sköta nyrekrytering till exempel.

Förutom bemanningsföretag finns det även liknande aktörer som fokuserar på spetskompetens. De här brukar kallas för konsultföretag, och skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från ett bemanningsföretag i sättet de arbetar. Precis som bemanningsföretag, kan de flesta konsultföretagen hittas i storstäderna (Stockholm och Göteborg till exempel).

Bemanningsföretag och arbetsvillkor

Arbetsvillkoren för uthyrd personal regleras i lagboken, närmare bestämt Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Till exempel kan företaget du hyrs ut till vilja anställa dig, och även om det kanske inte ligger i ett bemanningsföretags intresse att låta någon annan anställa dig, måste de släppa dig enligt lag.

Precis som övriga branscher regleras också arbetsvillkoren i hög grad av EU-direktiv och kollektivavtal. Bland annat finns ett EU-direktiv som säger att uthyrd arbetskraft ska ha rätt till samma primära anställnings- och arbetsvillkor som om de vore anställda av det hyrande företaget själva. Det här kallas för likabehandlingsprincipen.

Dock är det möjligt för bemanningsföretag att avvika lite från dessa direktiv. I sådana fall görs det genom ett kollektivavtal. Om bemanningsföretaget du planerar att börja hos har ett kollektivavtal, går det alltså för EU-direktiv.

Löner

Ofta är lönerna för en uthyrd arbetstagare lite lägre än för dem som är anställda direkt på företaget. Så är dock inte alltid fallet, men tendenserna ser ut så. En fördel med att vara anställd av ett bemanningsföretag, är att det ofta finns en garantilön – även när uppdrag saknas.

När du väl har uppdrag finns det direktiv från EU som säger att en inhyrd arbetstagares lön ska motsvara ett genomsnitt av de anställda på plats har för liknande uppgifter. Ett kollektivavtal med bemanningsföretag finns, framförhandlat av LO i Stockholm, som bland annat bygger just på det här direktivet.

Generellt sett är det svårare att nå en bra löneutveckling som anställd hos ett bemanningsföretag. Givetvis går det inte att säga att det alltid är så – men tendenserna finns. En annan tendens är att det är betydligt enklare att få jobb hos bemanningsföretag, just eftersom det blir billigare och mindre riskfritt för företagen att anställa.

Läs mer: www.bemanningsföretagstockholm.biz.

21 Feb 2017