Bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen i Sverige står för att sysselsätta en förhållandevis stor del av den svenska befolkningen. Till exempel har branschen 76 300 årsanställda och satte ungefär 220 000 personer i jobb under 2016. Detta via omställning, personaluthyrning och direkta rekryteringar. I dagsläget jobbar ungefär 1,6 procent av den sysselsatta befolkningen i ett bemanningsföretag.

Nischer

Bemanningsföretag kan ha en rad olika nischer. Vanligt på senare år, och då kanske särskilt i Stockholm, är att se bemanningsföretag som riktar sig mot bygg. Bygg har blivit ett väldigt arbetstätt område de senaste åren, inte mint eftersom att Stockholm växer så pass fort som det gör.

Byggkonjunkturen har varit väldig stark på senare tid och bedömningar gör det tydligt att vanliga yrkesgrupper inom bygg (såsom golvläggare och anläggningsarbetare till exempel) är högt efterfrågade på arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt för få utbildade i relation till efterfrågan. Konkurrensen mellan arbetstagare är låg över hela landet – inte bara i Stockholm – och den med kunskap som söker sig till bemanningsföretag inom bygg kan sannolikt hitta jobb fort. Dock kan det också vara personer med andra kunskaper som kundföretagen ofta gärna hyr in.

Varför välja att arbeta hos ett bemanningsföretag?

Det finns många anledningar till att man kan vilja arbeta hos ett bemanningsföretag. Det är inte ovanligt att man planerar att endast stanna tillfälligt hos ett bemanningsföretag medan man till exempel gör något annat, för att sedan bli kvar. De som blir kvar brukar gilla de stora variationerna och nätverksmöjligheterna som finns. Jobbar du i en storstad, som Stockholm eller Göteborg till exempel, kommer du att få träffa på många olika kollegor och ledare genom ett arbetsliv.

Det är populärt bland studerande att söka jobb via ett bemanningsföretag. Då gör man det som en grej vid sidan av och det är oftast inga större problem att hitta ett arbete på relativt kort tid. Vissa stannar ett par år bara, medan andra stannar hos ett bemanningsföretag genom hela sin karriär. Här finns i princip alla yrkeskategorier representerade.

Garantilön

Det här kan skilja sig från bemanningsföretag till bemanningsföretag, men de flesta aktörer ger sina anställda en viss summa i garantilön varje månad – även om de inte skulle bli uthyrda till ett kundföretag. Garantilönen är givetvis lägre än om den anställda faktiskt arbetar mycket, men likväl gör det att det är lättare att klara sig när det inte finns några jobb för tillfället. Hur mycket den ligger kan variera en hel del, men i allmänhet är det bra att se till sin årslön snarare än sin månadslön. De månader man tjänar bra är det en god idé att lägga undan lite pengar så att man kan leva bättre de månader då det finns lite jobb.

29 Jul 2017