Bättre inomhusluft – kontakta en ventilationsfirma

Hur påverkar luften du andas inomhus ditt välmående? På ett väldigt påtagligt sätt. Faktum är att du blir mer mottaglig för sjukdomar, att olika allergier och till och med astma kan komma som konsekvenser av undermålig ventilation. Detta utöver att du kan drabbas av huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga och att du kan bli mer irriterad. 

För att kunna hålla koncentrationen uppe under en hel dag så krävs det god ventilation. Det här är en viktig fråga. Många arbetsplatser i Stockholm skulle må bra av att kontakta en ventilationsfirma  

God ventilation är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna fungera och prestera - detta oavsett om det handlar om lokalerna vi arbetar i, skolor, sjukhus eller våra egna bostäder. Idag mer än någonsin då vi spenderar mer tid inomhus än vi gjorde förr om åren. 

En ventilationsfirma kan hjälpa er 

Lyckligtvis så är det inte så svårt att korrigera en undermålig ventilation. Det första steget är att kontakta en ventilationsfirma. Bor du i ett hus i Stockholm och känner att luften stå stilla, att ni får svårt att koncentrera er eller att barnen ofta är sjuka så kan en initial kontakt med en ventilationsfirma leda till en bättre inomhusmiljö. Troligt är att denna ventilationsfirma presenterar två olika lösningar på problemet i ert hus i Stockholm: 

  • Det gamla ventilationssystemet håller inte måttet.

Allt har en begränsad livslängd och ventilationssystem är definitivt inget undantag frånd en regeln. Ibland så fordras, helt enkelt, ett byte. Något som kostar pengar, men som ska ses som en investering - både rent levnadsmässigt, men även ekonomiskt. Dagens moderna ventilationssystem är energisnåla och efter några år så har ni - jämfört med det äldre systemet - tjänat in kostnaden. Viktigt är dock att den ventilationsfirma ni anlitar kan anpassa systemet efter era förutsättningar och er livssituation.

  • Systemet måste justeras.

I vissa fall - särskilt vid flyttar - så måste man justera ett ventilationssystem för att få maximal effekt. Skulle ni köpt ett hus i Stockholm där endast två personer bott och flytta in er familj om två vuxna och två barn så kommer detta att påverka luften inomhus. Här kan en ventilationsfirma justera ventilationen och ge er bättre luft. En billigare lösning på problemet. 

Bättre arbetsmiljö genom en ventilationsfirma

Även sett till arbetsplatser så finns det ett värde i att låta en ventilationsfirma se över statusen på det nuvarande systemet. Av det enkla skälet att de skulle tjäna på det; något som förklaras av följande punkter: 

  • Ökad trivsel.
  • Bättre koncentrationsförmåga genom hela dagen
  • Färre sjukdagar och lägre kostnader

Vi tror att många företag skulle se en betydligt mer dedikerad arbetsstyrka om man såg över en grundläggande förutsättning på arbetsplatsen: frisk, fräsch och cirkulerande luft. För mer informatioin, läs här.

10 Feb 2018