Bättre bemanning på företaget med hjälp av en kompetent partner

Hur får man tag i rätt personal? I större städer ser man att folk i gemen ser om sitt eget hus på ett tydligare sätt än vad man gjorde förr. Med detta menas att man idag inte känner samma lojalitet till sitt arbete eller gentemot sin arbetsgivare. Får man ett annat erbjudande någon annanstans så tar man det och lämnar det gamla arbetet.

Det är ingenting fel i det; marknaden är öppen och man har inga skyldigheter att stanna kvar om det finns en grönare gräsmatta någon annanstans. Däremot så hamnar företag och arbetsgivare i mer prekära situationer som en följd av detta. Man har svårt att hitta ersättare och man får svårt att planera verksamheten på det långsiktiga sätt man vill.

Men, detta har även öppnat upp för nya lösningar och nya metoder. Professionell bemanning och professionell rekrytering har växt oerhört mycket under senare år och detta som en följd av att det A) tar extremt mycket tid och kraft för företag att anställa. En felrekrytering är alltid kostsam och ju högre tjänst det handlar om - desto mer kostsamt blir det. B) Det fungerar. Bemanning i Stockholm idag är en välsmord klocka som ger arbetsgivare exakt den person man eftersöker. Företag inom bemanning har idag finkalibrerade verktyg som verkligen gör skillnad.

Interim och bemanning för kortare perioder

Det behöver heller inte handla om långsiktiga lösningar. Det är naturligtvis eftersträvansvärt att få tag i en kompetent person som vill stanna inom företaget så länge som möjligt. Det är också målet med en rekrytering. Det vi menar är att tiden mellan också går att fylla ut. Vad händer med företaget då jakten på en ny person pågår? Det är då interim är en lösning. Bemanningsföretag i Stockholm kan ofta erbjuda tillfälliga lösningar för alla typer av positioner.

Det ger företaget andrum under tiden då hela rekryteringsprocessen pågår och det skapar en lösning som företaget en chans att verkligen våga ha tålamod. Man behöver inte ta första bästa lösning. Man får tid att verkligen hitta rätt. I många fall kan den perfekta kandidaten vara bunden till ett annat jobb och därmed också behöva både bearbetning samt vänta in uppsägningstid.

I vissa fall kan det även handla om avtal som förbjuder denne person att ta steget till en konkurrent inom en avtalad tid - karantän - och där blir en lösning inom interim ett väldigt bra alternativ.

Rekrytering och bemanning idag är väldigt professionell och det är också något som verkligen behövs. Detta med tanke på att vi idag inte är rädda för att testa våra vingar och prova nya utmaningar i våra yrkesliv. Den gamla guldklockan för lång och trogen tjänst existerar inte längre.

Nya tider kräver nya lösningar och just bemanning i Stockholm är ett exempel på där företag identifierar - och löser - problem på ett smidigt sätt. Det ska varje arbetsgivare vara tacksam för. Vad vore alternativet? 

21 Mar 2020