Att starta och driva en personalmatsal

Som nybliven företagare kan det vara svårt att hinna med att tänka på annat än affärerna och att få firman att överleva. Men ju längre tid som går, och ju fler anställda man knyter till sitt företag, desto mer börjar man som företagare att fundera kring vad ens företag betyder, både för en själv och för  de man jobbar med. Är det bara en plats dit man går och gör sitt jobb och sedan skyndar därifrån, eller kan det vara något mer? Kanske en plats för utveckling och att växa som människa. En plats där man möter människor att inspireras av och där man så småningom förhoppningsvis även kan inspirera andra.

Ett steg i rätt riktning

Ju längre man drivit sitt företag, desto mer brukar man känna att man vill göra kontoret till en plats där medarbetarna verkligen trivs och där de känner sig sedda och omhändertagna. Ett steg i den riktningen är för många företag som vuxit ur nybörjarfasen att starta en personalrestaurang för de anställda. En matsal där det serveras god och nylagad mat är en enorm tillgång för ett företag och något som definitivt ökar ditt företags attraktionskraft och gör det lättare att rekrytera. Sm företagsledare är det någonting du bör fundera starkt på.

Finns det fettavskiljare?

Den företagare som bestämmer sig för att starta upp en restaurangverksamhet för sina anställda har en del byråkrati att ta sig igenom, men svenska kommuner är vanligtvis hjälpsamma med information kring vad man ska tänka på. Det behövs så klart diverse tillstånd. En knäckfråga till att börja med är om det finns fettavskiljare i fastigheten. En fettavskiljare behövs i alla fastigheter där det pågår någon form av livsmedelshantering. Inte bara på restauranger utan även storkök, gatukök, förskolor, skolor, äldreboenden, dagliga verksamheter, överallt där man räknar med att mer fett än för vanligt hushållsbruk hanteras och kan följa med avloppsvattnet ut.

Finns det inte sedan tidigare en fettavskiljare installerad i fastigheten måste fastighetsägaren installera en för att du ska kunna bedriva restaurangverksamhet. Vägrar han detta är det inte mycket du kan göra. Dock innebär ju installationen av en fettavskiljare att fastighetsägaren i fortsättning kommer att kunna upplåta sina lokaler till andra företag som vill bedriva till exempel catering eller restaurangverksamhet, så på sikt är det ju en investering. Mer om fettavskiljare: http://www.fettavskiljare.org/.

Alla får bestämma

När en fettavskiljare är installerad och andra tillstånd är avklarade är det etableringen av personalmatsalen som är nästa punkt. Har du inte tidigare erfarenhet av att driva restaurang är det bäst att du överlämnar ansvaret på detta till en verksamhetsansvarig eller en kock med rätt kvalifikationer som du anställer. Vad gäller matens och matsalens karaktär kan ju detta vara en demokratisk fråga som drivs tillsammans med personalen. Vilken typ av mat ska serveras? Ska menyerna röstas fram demokratiskt? Hur ska inredningen se ut? Köket och matsalen är ju till för dina anställda, så hör efter vad de har för åsikter. Vad gäller betalningen är det lättaste arrangemanget att de anställda betalar en klumpsumma varje månad innan skatt. På så vis märks det knappt för de anställda att de betalar för lunchen och du har en bestämd summa varje månad att investera i livsmedel, lön till kocken osv.

Ett andra hem

Låt den nya personalmatsalen bli hjärtat i ditt nya företag, en plats där du kan möta dina anställda över en trevlig lunch varje dag och på så vis stärka banden er emellan. Låt ditt företag bli ett andra hem för dina anställda, där de känner sig välkomna och behövda, och även serveras mat de blir produktiva och glada av. Varje dag, varje månad, året om.

16 Jun 2018