Arbetsmiljön viktig för framgångsrika företag

Är du arbetsgivare, eller företagsledare? Känner du att det när det kommer till olika krav som arbetatagare kan ställa på sin arbetsplats så är du okunnig och inte vet hur du ska hantera det? Då kan det vara bra att gå en arbetsmiljöutbildning som hjälper dig på traven framåt. Varför är det viktigt då? Dels för att lagen säger att arbetstagare har vissa rättigheter när det kommer till arbetsmiljö och dels för att det är bäst för företagen själva att se till att arbetstagarna trivs och har de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. Här går vi kort igenom det som en bra arbetsmiljöutbildning kan och bör ta upp.

Lagar om arbetsmiljön

Det finns en hel del lagar om arbetsmiljön som alla arbetsgivare måste följa. Det är skrämmande lite som alltför många arbetsgivare känner till när det kommer till arbetsmiljö, vad arbetsgivare får göra och inte göra. Särskilt på mindre företag, är det många företagare som inte har satt sig in i till exempel LAS; lagen om anställningsskydd, men även vilka lagar och vad lagarna säger om arbetsmiljön. Det är därför mycket viktigt att alla som är arbetsgivare sätter sig in i vad en god arbetsmiljö innebär och vilka skydligheter och rättigheter som en arbetsgivare har när det kommer till arbetsmiljön.

Analysera risk på arbetsplatsen

Det är mycket viktigt för arbetsgivare att lära sig vad som gäller när det kommer till arbetsplatser som innebär en hög risk. Är man till exempel en chef, som inte alla gånger är ute på arbetsplatserna och ser hur arbetstagarna har det, och då heller inte vet hur arbetstagarna riskerar livet eller sin säkerhet är det viktigt att arbetsgivaren, eller chefen åker ut och tittar på arbetstagarnas arbetsmiljö. Det gäller att de kan identifiera risken för deras säkerhet.

Arbeta med rehabilitering

Har någon skadat sig på sin arbetslats, eller av andra skäl varit sjuka och ska och bör komma tillbaka till arbetet är det viktigt för arbetstgivaren eller arbetsledaren att arbeta fram strategier för dem att kunna komma tillbaka till arbetsplatsen. Tyvärr förekommer det en hel del nonchalans gentemot arbetstagare och många vill kanske hellre bli av med sjuka arbetstagare. Det får man inte, och man får heller inte frysa ut arbetstagare så att de självmant vill sluta på en arbetsplats. Allt sådant bör alla arbetsgivare veta och känna till och har lagen om arbetsmiljö att rätta sig efter. Då är det bättre för alla sådana att gå en arbetsmiljöutbildning.

2 Dec 2018