Använder någon av dina anställda droger?

Som chef så har man ett ansvar över sina anställda. Dels å handlar det om att de ska erbjudas en miljö där de trivs och därmed också kan producera så bra som möjligt. Dels så handlar ansvaret även om det rent sociala som innebär att man sträcker ut en hand till en person som har det svårt för tillfället.

Det är ju så med livet; det går upp och ner - vissa perioder är helt fantastiska medan andra perioder är betydligt mörkare och tuffare. Som chef så måste man vara medveten om att detta händer alla och man måste vara mottaglig för att bemöta alla typer av problem, hjälpa till och erbjuda lösningar som kanske går utanför det egentliga ansvarsområdet.

Ett problem som allt fler brottas med idag handlar om missbruk - av narkotika, av spel och av alkohol. Har du en anställd med någon av dessa missbruk så behöver denne hjälp. En bra chef använder i det här fallet inte piskan - han tar fram moroten. Att ge någon sparken är den lätta lösningen - exempelvis droger strider dels mot lagen och dels också mot anställningsavtalet.

Man har alltså fog för att säga upp ett sådant anställningsavtal. men, är det rätt väg att gå? Allt beror naturligtvis på hur pass mycket man känner för den anställde samt vilket typ av jobb denne har - men rent generellt så är den hjälpande handen mest effektiv. Att erbjuda hjälp med rehabilitering, att kontakta en advokat som specialiserat sig på narkotikabrott - och låta denna förmedla kontakt med polis- och/eller myndigheter - eller att på något annat sätt visa sin närvaro och hjälpa den anställde. Genom ett sådant ledarskap så vinner man förtroende, enligt oss.

Så kan du tyda varningssignalerna

I övrigt så tänkte vi rada upp några signaler som kan tyda på ett missbruk. Tänk dock även på att ett ändrat beteende kan komma av stress leder någon annan typ av förändring i livet: allt handlar inte om missbruk.

  • Humörsvängningar . Ena dagen är Pelle glad och väldigt uppåt, nästa dag är han låg och nedstämd. Detta beteende upprepar sig under en längre tid. Raseriutbrott - omotiverade sådana - förekommer. Fungerar inte skrivaren så kan Pelle drabbas av en fruktansvärd ilska. Detta kan vara tydliga tecken på att någonting är galet då det handlar om symptom på både alkohol-- och/eller narkotikamissbruk. Dock: det kan även handla om någon typ av kris - i familjen eller i kärlekslivet.
  • Plötslig frånvaro. Tidigare kunde man ställa en klocka efter Pelle. Numera så har han börjat ta längre raster och kommer ofta sent till jobbet. Ibland så försvinner han även på “möten” som inte kan verifieras att de ägt rum. Samtliga dessa fungerar som varningssignaler för ett missbruk.
  • Sämre prestation Pelle gör inte alls samma effektiva jobb som förut, Tvärtom så slarvar han, missar deadlines och glömmer bort att göra vissa saker. En missbrukare har primärt en sak i huvudet och det är att stilla sin hunger. Den vakna tiden spenderas i att tänka på nästa fix, nästa bloss, nästa sup eller nästa giv vid pokerbordet. Dock: Kanske är Pelle utarbetad och har för mycket på sitt bord för att klara det?
  • Tillbakadragande: Tidigare var Pelle social och kunde stanna kvar länge efter jobbet för att småsnacka. Nu drar han sig hemåt så fort han kan, han deltar inte vid aktiviteter och äter inte lunch/fikar med någon annan. Det här kan tyda på skamkänslor som ett missbruk för med sig
  • Lögner: En del av vardagen för en missbrukare handlar om att upprätthålla en fasad som ofta handlar om att ljuga och lägga ut dimridåer. Till en början kan det fungera, men ju längre tid som passerar desto svårare blir det att hålla isär alla lögner kring frånvaro, kring raseriutbrott och kring varför man plötsligt beter sig udda.
8 Jun 2018