Anlita en revisor i Stockholm

För många aktiebolag så är det obligatoriskt att anlita en revisor och låta denne – via sin revision – granska årsredovisningen, återge en revisionsberättelse och skicka denna till Bolagsverket. Tidigare har detta varit obligatoriskt för alla aktiebolag - oavsett storlek och omsättning – men här har alltså reglerna kommit att ändras och det har dels skett för att anpassa oss (Sverige) efter europeisk standard och dels också för att underlätta för mindre aktiebolag. 

Om vi snabbt tittar på vilka kriterier som gäller för att ett aktiebolag ska slippa anlita en revisor så måste minst två av följande tre punkter uppfyllas: 

  • Aktiebolaget måste ha en nettoomsättning som underskrider 3 miljoner kronor.
  • Aktiebolaget får maximalt ha tre stycken anställda ‘
  • Balansomsättning får maximalt ligga på 1,5 miljoner kronor.

Driver du ett mindre aktiebolag i Stockholm och ser att du exempelvis har två stycken anställda och en balansomsättning som ligger på 1.4 miljoner kronor så kan din nettoomsättning uppgå till 20 miljoner – du behöver ändå inte anlita någon revisor. 

Men; borde du inte göra det ändå? Frågan är relevant sett till att många ser en revisor enbart som en kostnad. I själva verket så ska man snarare se en revisor som en tillgång – även om man behöver anlita en sådan för en årlig revision. Låt oss förklara varför. 

Dra fördel av en revisor

På det stora hela så är en revision – utförd av en auktoriserad revisor – en riktig kvalitetsstämpel som kan fungera som en brygga mellan ditt aktiebolag i Stockholm och framtida affärspartners. På ett enkelt sätt kan eventuella finansiärer och långivare se om ni, så att säga, håller måttet. Utan en revisor och och en revision så skulle er trovärdighet minska och ni skulle betraktas som mindre seriösa. Det skulle alltså förmodligen inte spela någon roll om ni pekade på varför ni inte anlitat en revisor - att ni inte behövde, enligt lag – misstankar skulle ändå komma att uppstå kring huruvida er verksamhet tål en granskning eller ej. 

Dessutom så kan en revisor peka ut brister i er verksamhet också. Var finns mindre lönsamhet? Detta kan ni då enkelt åtgärda och ge er själva bättre förutsättningar att nå nya nivåer. Vill ni ta er till nästa nivå så är en revisor ofta nödvändig då denne kan påvisa er seriositet som företag - både gentemot kunder, långivare, myndigheter, affärspartners och investerare. 

Kostnaden för en revisor då? Det handlar det inte om stora summor? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns stora och mindre revisionsbyråer – särskilt i Stockholm – som erbjduer olika typer av tjänster till väldigt varierande priser. Ett mindre aktiebolag har ofta inget behov att anlita den dyraste revisor som finns på marknaden – man får ett bra jobb utfört även av en mindre revisions- redovisningsbyrå i Stockholm och detta till en väldigt rimlig kostnad. 

Naturligtvis så bör du kontakta olika byråer och begära in offerter innan du bestämmer dig för vilken revisor som ert företag ska anlita. 

2 Feb 2018