Anlita en översättningsbyrå vid rekrytering av internationell personal

Står du och ditt företag inför en viktig internationell rekrytering? Handen på hjärtat - har du den språkliga kunskap som behövs för att kunna rekrytera rätt personal?
Det är en sak att kunna sin verksamhet, det gör många företag och företagare. Men ibland behöver man anlita specialkompetens utifrån som kräver mer än grundläggande kunskaper i engelska, franska och tyska.

Det är inte ovanligt att en svensk arbetsgivare och en svensktalande arbetssökande missförstår varandra inför en rekrytering. Trots att parterna båda behärskar det svenska språket. Då kan du tänka dig hur lätt det är med missförstånd när den ena, eller kanske båda parter, måste tala med varandra på ett språk ingen av dem känner sig helt bekväm med.

Kommunikationsmissar leder lätt till onödiga missförstånd och i värsta fall en felrekrytering. Du och ditt företag missar viktig information och anställer fel person. Ibland kan också det motsatta problemet uppstå och det är kanske värre. Att ditt företag har fått just en sådan jobbsökande som är helt kompetent för den tjänst företaget vill tillsätta, men språket blir ett hinder och företaget missar en viktig rekrytering till arbetslaget. Kanske går den arbetssökande, som fått nobben av dig och ditt företag, vidare till en av dina konkurrenter och blir en viktig pusselbit i deras framgång framöver.

Så kan översättningen förbättra rekryteringen

Ska du anlita internationell personal som talar ett annat språk än du själv är det klokt att anlita en översättningsbyrå. På en sådan byrå arbetar översättare som är proffs på att tolka mellan parter som behöver förstå varandra fullt ut.

I grunden handlar det förstås om att förstå vilka baskunskaper den arbetssökande har och vilka erfarenheter personen i fråga har med sig i bagaget vid sin ansökan. Men när du söker personal från ett annat land kan det också vara svårt att förstå det andra landets utbildningssystem och det kan en översättningsbyrå också hjälpa till med.

Inte så sällan har välutbildad personal från ett annat land en värdefull utbildning från sitt tidigare hemland, men det kan vara svårt att förstå vad den utbildningen motsvarar i svenska mått mätt. Här är översättningsbyråns roll oerhört viktig. Om du till exempel står inför att anställa en ingenjör från Mellanöstern måste du få veta vad den personen kan. Den arbetssökande måste också ha en möjlighet att få veta mer om ditt företag och era förväntningar, möjligheter till utveckling och så vidare. Med hjälp av en översättningsbyrå kan ni två hitta varandra även om ni inte talar samma språk.

Tolkhjälp viktigt smörjmedel

En stor del av vår kommunikation handlar också om att visa vilka personligheter vi har. Här kan det bli stora missförstånd när man inte känner till uttryck eller talesätt som den andra parten har. Utan att vi tänker på det använder vi, som är uppfostrade i svensk kultur, många typiskt svenska uttryck som vi ibland bara översätter till engelska. Vi glömmer att symboliken från ursprungsbetydelsen inte följer med. Det känner nog många igen som varit på föreläsningar på ett universitet. En svensk föreläsare kan till exempel använda sig att uttryck som “det är viktigt att möta Olle i grind”. Uttrycket är väl känt i Sverige men blir naturligtvis blir helt obegripligt om man inte förstår bildspråket bakom.

En översättningsbyrå arbetar med att se hur kommunikationen mellan olika parter ska bli begriplig. En byrå går att anlita både när det gäller strikt företagsmässig kommunikation eller mer sociala sammanhang två parter emellan.

En översättningsbyrå arbetar i regel både med det talade ordet och skrivna dokument.

7 Jan 2017