Aktiv eller passiv förvaltning?

Inom kapitalförvaltning så förs det ofta diskussioner om vad som är bäst för den som investerar pengar. Bör man sätta sina pengar i det som kallas för aktiv förvaltning eller bör man investera sina pengar i passiv förvaltning. Tanken här är att mycket kort gå igenom vad aktiv respektive passiv förvaltning är för något och förhoppningsvis klargöra grunderna i frågan.

Aktiv förvaltning

En kapitalförvaltning som är aktiv innebär att någon arbetar med att försöka prestera bättre avkastning på dina pengar än vad marknaden gör i genomsnitt. Det kan handla om aktiv aktieförvaltning, ränteförvaltning eller en kombination av tillgångsslag.

Den mest förekommande diskussionen är huruvida aktieförvaltning som är aktiv över tid kan slå marknaden i genomsnitt. Det finns studier som påvisar att över lång tid så kan den aktiva förvaltaren inte vara bättre än genomsnittet utan förr eller senare ska alltså misstagen komma. En aktiv förvaltare håller på med kapitalförvaltning på sin spets eftersom denne på ett eller annat sätt försöker utvärdera vilka aktier som kommer att gå bra imorgon.

Om förvaltaren gör rätt i sin analys så kommer hen att välja aktier som går upp när de andra går ner, alternativt går upp mer än de andra när marknaden går upp. Det kan också vara så att förvaltaren väljer att byta mellan olika aktiemarknaden eller olika tillgångsslag för att därmed skapa mer avkastning.

Det som ofta talar för aktiv förvaltning är att om marknaden rasar och du inte har något annat val än att sitta kvar i marknaden med dina pengar, passiv förvaltning, ja då kommer du uteslutande att förlora pengar. Det som talar emot den aktiva förvaltningen är att det är väldigt svårt att förutsäga om marknaden verkligen kommer att gå ner imorgon eller om den kommer att fortsätta uppåt.

Passiv förvaltning

En passiv förvaltning är en kapitalförvaltning där pengar inte investeras med hjälp av någon analys eller spekulation. Den passiva förvaltaren anser att det inte går att slå marknaden över tid och därmed är den bästa spelaren den som följer aktiemarknaden i genomsnitt.

Med detta synsättet menar man alltså att all kapitalförvaltning som försöker slå marknaden förr eller senare kommer att misslyckas. Fördelen med den passiva förvaltningen ska då vara att den kan vara billig i drift då den inte kräver en analysavdelning utan kan drivas av en dator. Nackdelen med den passiva förvaltningen och argumenten mot den här typen av kapitalförvaltning brukar vara att den passiva förvaltaren inte får avkastning som index i vilket fall.

Den passiva förvaltaren följer index och ligger därmed alltid efter genomsnittet. Dessutom tillkommer en avgift på ett eller annat sätt så kontentan blir lite sämre än genomsnittet. Argument nummer två är förstås att om exempelvis svenska aktiemarknaden rasar så kommer den inte allt för intelligenta svenska indexfonden att följa med rakt ner i källaren. Den aktiva förvaltaren skulle då förr eller senare ha kunnat sälja av sina aktier och kliva ur marknaden. 

17 Aug 2018