Agera innan företaget sätts i konkurs

Det är viktigt som företagare att alltid ha en buffert gentemot sämre tider. Många saker kan hända snabbt och det är ju som  alla förstår mycket svårt att kunna titta in i och spå framtiden. Även stora företag  kan drabbas av ekonomiska bakslag. Ibland kan de ekonomiska ramarna som man har för den ekonomi som finns i företagatet vara för snäva. Dessuomt agerar företagen ju numera på globala arenor, och saker som händer på andra sidan jordklotet kan komma att påverka företaget hemma i Sverige. Det är som det är med en global ekonomi och marknad.

Skulle saker och ting utveckla sig alldeles åt skogen kan företag mycket lätta hamna i svårigheter och pötsligt kan man gå i konkurs och behöva sända in en konkursansökan till tingsrätten snabbare än vad som är tänkt. Vad som händer vi en konkursansökan, kan vi ta upp här, och hur man kan undvika en sådan.

Konkurs blir det när man inte kan betala skulderna

En konkursansökan kan både företaget självt eller de leverantörer som väntar på att få betalt, sända in till en tingsrätt, egentligen när som helst. Är det företaget självt som ber om att få gå i konkurs, kostar det inte något. Däremot är det leverantören som ber om att ett företag ska gå i konkurs som kommer att behöva betala en avgift för detta.

Kanske tanken är att de som har en skuld attt driva in, inte ska begära konkursansökningar för företag lättvindigt. En konkursansökan ska man egentligen inte genomföra lättvindigt. Med "lättvindigt" tänker man sig att ett företag, kan köra ett företag i botten, genom att snabbt dra på sig skulder, som man inte har tänkt att betala överhuvudtaget.

Finns kriminella som kör företag i botten

Man kör en verksamhet i botten, utan den minsta tanke på att betala för det som de har beställt. Sedan när de inte kan betala, begär de företaget snabbt som ögat i konkurs. Det är ett sådant beteende som gör att samhället – det vill säga rättssystemet (politiker som stiftar lagar och domstolarna som ska verkställa dem) har sett till att stävja ett sådant kriminellt beteende. Det är därför som domstolarna vill hålla en kontroll över de företag som går i konkurs. Alla åtaganden som man gör, som företag ska vara menade att betala för. Man får inte driva företag och sedan inte betala eller ta ansvar för sin verksamhet.

Om det skulle vara så att man själv vill köra företaget vidare, och egentligen har en bra affärsidé bör man i stället för att ansöka om konkurs, ansöka om en företagsrekonsruktion, som skulle kunna få företaget på fötter igen.

16 Oct 2019