Ta sexuella trakasserier på allvar

Som chef så har man en skyldighet i att erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö. Det omfattar allt från att arbetsplatsen ska vara säker, att den ska vara hygienisk, att det ska finnas exempelvis ergonomisk utrustning och hjälpmedel som underlättar arbetsgången.

Och; det innebär även att man som chef har ett ansvar i att ingen ska känna sig mobbad, diskriminerad eller bli utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det senare innebär att en person har ett sätt som kränker en annan persons värdighet genom en sexuell natur. Det kan innebära ett nyp i rumpan, det kan handla om en kommentar om någons utseende och det kan handla om att någon anställd tafsar på en annan under en firmafest. Sexuella trakasserier är aldrig okej - men att de förekommer kan ingen förneka.

Me-too-upproret gav svar på det. Inom nästan varenda bransch och område så stegade kvinnor fram och berättade vad de blivit utsatta för. Allt från den 16-åriga servitrisen till den rutinerade aktrisen kunde berätta om övergrepp, trakasserier och ibland även rena övergrepp i form av en våldtäkt.

Det senare ska naturligtvis anmälas och behandlas allvarligare än vad en vidrig, sexistisk kommentar ska göra. Får man som chef höra att en anställd utsatts för en våldtäkt av en annan anställd så måste man hjälpa till, stötta och finnas där för den utsatta. Där krävs det också avsked, förflyttning eller avstängning från jobbet för den som anklagats för en våldtäkt - detta tills rättvisan haft sin gång: allt annat vore otänkbart.

En våldtäkt är ett av de mest fruktansvärda brott som finns och här kan man inte som chef vänta in någonting - där måste man agera direkt och ställa sig på den utsattes sida.

Är du utsatt för sexuella trakasserier?

En våldtäkt vet man att den inträffat, men vad räknas som sexuella trakasserier? Där rä gränsen mer hårfin och svårbedömd. Hur ska du som chef agera om en kvinna kommer fram till dig och säger att hon känner sig kränkt och utsatt för sexuella trakasserier från en manlig kollega? Dessa punkter bör du agera efter:

  1. Utred: Sammankalla alla inblandade och låt dem berätta sin version av vad som hänt. Finns det vittnen så ska du även tala med dem. Det här ska ske direkt och utan väntetid.
  2. Sätt stopp! Om din utredning visar att det handlar om sexuella trakasserier så ska du också agera och sätta stopp för fortsatta sådana. Du kan ge en stark varning, du kan genomföra en omplacering eller - om du bedömer det som grovt: avskeda personen i fråga.
  3. Följ upp allting. Se till att följa upp fallet och säkerställ att trakasserierna har upphört. Har du omplacerat en person så bör du även se hur kollegorna på dennes nya tjänst upplever honom. Om det visar sig att ingenting förändrats så måste du överväga mer kraftfulla åtgärder.
  4. Förebygg. Sexuella trakasserier behöver inte handla om en enskild person. Det kan handla om rena symptom på att en sjuk arbetsplats där en kultur rotat sig och fått fäste. Det finns mängder av utbildningar och föreläsningar som man kan boka in och arbeta med att bygga bort denna kultur. Det är ditt ansvar att se till att det stoppas och aldrig inträffar igen.
    • Vissa saker får du absolut inte göra som chef om en anställd vittnar om sexuella trakasserier: Du får inte utsätta denne för repressalier om hon…

… Påpekat missförhållanden eller anmält att du som arbetsgivare har handlat i strid med lagen.

… Medverkat i en utredning enligt lagen

... Avvisat sig arbetsgivarens (dina) sexuella trakasserier eller fogat sig i dessa.

Läs mer om detta ämne här.

22 Oct 2018