Oklokt att dra in på kontorsstädningen

Att man som företagare har ett ansvar i att erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö innebär även att hygienen ska inkluderas; något som tyvärr många väljer att blunda för. Det här är i själva verket något som i slutändan kommer att bita ett företag i svansen. Kort sagt och som exempel på detta så kan vi säga att det handlar om ett företag i Stockholm som bedriver en verksamhet där de anställda spenderar sina dagar med att sälja produkter från ett kontor.

Detta kontor ligger i en äldre fastighet i Stockholm och det innebär att ventilationen är av det äldre slaget och som således lämnar mer att önska. Det som sker här och som är fallet på många arbetsplatser är att företagets ledning beslutar om att kontorsstädning ska minskas och att den numera ska ske endast en gång i veckan snarare än de två som fallet varit tidigare.

Anledningen till detta är – som i alla andra fall – att man vill spara pengar och att man ser den städfirma man har för sin kontorsstädning som en stor utgift. Man tycker – helt enkelt – att städningen är det lättaste sättet att spara pengar och av den anledningen så blir det också den som först får stryka på foten. Det man inte tänker på här är följande: en kontorsstädning förhindrar sjukdomar och den leder dessutom till ökad trivsel.

Följder av minskad kontorsstädning i Stockholm

Kort sagt; genom att företaget minskar på denna kontorsstädning så gör man de anställda mer mottagliga för förkylningar, magsjuka och feber – ett scenario som dessutom bli än mer tydligt på detta kontor i Stockholm där ventilationen, som sagt, var av det äldre slaget. Dessutom så kommer de anställda att trivas sämre också då de allra flesta människor mår- och presterar bättre i en ren miljö än i en smutsig sådan.

Beslutet man tagit om att minska på sin kontorsstädning i syfte att spara pengar kommer istället att innebära att företaget i Stockholm plötsligt ser fler sjukdagar och att de anställda dessutom jobbar mindre effektivt då de trivs sämre än tidigare. Dessa två argument måste man vara medveten om och se till som företagare. Man kan spara pengar – men det får aldrig gå ut över de anställdas arbetsmiljö. Gällande hygienen så kan det dessutom  – som i exemplet ovan – snarare leda till att man i slutändan förlorar pengar.

23 Sep 2017