Glasmästare - ett framtidsyrke

Det byggs som bara den runt om i Sverige. De senaste årens bostadsbrist har gjort att det behövs många nya boenden i våra större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg men också i mindre kommuner som till exempel Lycksele i Lappland. Många av landets kommuner lider av bostadsbrist och flera bygger nu för att kunna lösa problemet. Det gör att verksamma inom yrken som hör till byggbranschen på olika sätt behövs!

Arbetsförmedlare runt om i landet kan tipsa unga som väljer gymnasielinje om fyra utbildningar på gymnasienvå som ger garanterat jobb. Där ligger bygg- och anläggning i topp ihop med bland annat vård och omsorg.

Goda framtidsutsikter för glasmästare

När arbetsförmedlingen centralt bedömer framtidsutsikterna för olika yrken så hamnar just glasmästare på den ljusa sidan. Det här är ett yrke som arbetsförmedlingen bedömer som ett framtidsjobb. Det har också larmats om att det finns ett stort behov av fler glasmästare i bland annat Stockholm, ett av de riktigt stora byggområdena i Sverige. Så du som vill bli glasmästare väljer ett yrke där du kan räkna med jobb i framtiden.

Så arbetar glasmästare

Glasmästare är ett traditionellt hantverk som i dag har tydliga inslag av ny teknik för att möta marknadens behov. Generellt kan man säga att glasmästare skär ut och sätter in glas. Det kan man göra på många olika sätt.

En glasmästare eller glastekniker kan också kallas glasspecialist och yrket har under åren blivit mer och mer specialiserat. En bilglasmästare jobbar ofta uteslutande med framrutor och sidorutor på bilar medan en annan glasmästare kan vara specialiserad på fönster och andra glaspartier till stora offentliga byggnader. En tredje kan vara inriktad på privatpersoners villor och andra mindre bostadshus.

Gamla och nya fönster

En glasmästare arbetar både med att sätta in helt nya fönster eller annat glas, samtidigt som renovering är en stor del av yrket. I privata hus handlar glasmästarens jobb ofta om att få till ett bättre inomhusklimat. Mer glas i ett hus fönster betyder varmare rum. I dag har det blivit mer populärt att släppa in naturligt ljus i våra bostäder, moderna villor har ofta större glaspartier än tidigare. Det här är en tendens som smittar av sig på befintliga hus. I dag vill fler bryta upp delar av en vägg för att bygga in mer fönster eller sätta in glas i taket för att få in mer ljus den vägen.

Gallerior och butiker

Fler och fler inom handeln vill också öppna upp sina lokaler för ögat. I många gallerior är glas ett av de viktigaste materialen. Det behövs väggar som sätter gränser mellan olika affärer men kundens blick kan ändå få vandra fritt mellan butikerna. När butiker och affärer ska byggas om eller bytas ut behövs ofta glasmästarens kunskap och hantverk. Glas är både snyggt och populärt men går som bekant sönder ibland. Att byta glas, särskilt stora partier, är inget man gör utan kunskap. Så med tanke på att både privatpersoner och handeln nu använder mer glas kommer glasmästare också att behövas i framtiden.

2 Feb 2017