2 vanliga ledarstilar och hur de upplevs

När du går in som nytillträdd chef så är det inte ovanligt att få genomgå ett program för ledarutveckling. I många av dessa får man lära sig om ledarstilar, dels för att förstå sig själv bättre men också för att förstå sin omgivning. När du ser hur vanliga ledarstilar fungerar så kommer du lättare att kunna hantera olika situationer och även möten med andra chefer och ledare på samma företag. Här går vi igenom två vanliga ledarstilar som nämns i många utbildningar, litteratur och program för ledarutveckling.

Värdebaserat ledarskap

En tydlig trend de senaste åren har varit att man ska fokusera på värdebaserat ledarskap. Från att prata om att visa vägen och peka med hela handen går nu många chefer igenom program för ledarutveckling och börjar prata om värderingar. Med den här formen av ledarskap så gäller det dels att förstå vad som driver en själv framåt men också att se vilka värderingar som prioriteras högst i teamet. Många företag lyfter fram verksamhetens gemensamma värderingar och visioner som ett medel och inte bara ett mål. Några vanliga upplevelser kring det här ledarskapet är:

  • Det kan upplevas toppstyrt, nu ska vi fokusera på den här värderingen och arbeta mot den. I grunden går det inte att tvinga människor till nya värderingar utan de behöver finnas där naturligt.

  • Lite flummigt och svårt att ta på. En värdering som grund för att prioritera när man arbetar med hårda fakta och beräkningar kan vara en svår ekvation för många.

  • Om företaget är tydliga med sina värderingar, ledaren likaså och medarbetarna känner för samma saker som verksamheter tror på så kan arbetsmoralen vara hög och framgången stor.

Auktoritärt ledarskap

Ett lite mer klassiskt ledarskap som många har stött på är det auktoritära ledarskapet. Om du går en utbildning inom ledarutveckling så kan den här ledarstilen ofta målas upp som en nidbild för dåligt ledarskap och hur man gjorde förr i tiden. En äldre man som pekar med hela handen och tror sig veta bättre än de experter som han själv har anställt. Samtidigt så är en auktoritet inte alltid något negativt utan snarare en person som man lyssnar på och i många fall ser upp till. Några av de vanliga upplevelserna kring det auktoritära ledarskapet är:

  • Gammaldags och världsfrånvänt. En specialist vill veta vart vi ska inte hur hen ska sköta sitt jobb.

  • Tydligt och respektingivande, en auktoritet som samtidigt är ödmjuk kan ofta göra det lätt att vara anställd eftersom målen är tydliga, prioriteringarna satta och manegen krattad för att göra sin insats.

  • I svåra tider kan det vara skönt att luta sig mot en auktoritet som tar de tuffa besluten och står för det.
15 Nov 2018