Blogg

Tips när du ska hyra industrilokal

20 apr 2018

Ska du starta upp en industriell verksamhet? I sådana fall har du säkert mycket att fundera på. En av sakerna man behöver ordna är en bra industrilokal – och det fungerar inte med vilken lokal som helst. Bland annat behöver du ställa krav på industrigolv, storlek och området runt omkring. Här kan du läsa om vad du behöver veta innan du ger dig ut på jakt efter en industrilokal.

Rätt typ av lokal

Begreppet industrilokal är tämligen brett. Det finns många användningsområden för dessa lokaler, och det blir lite vad man gör det till. Säkerligen kommer du att behöva anpassa lokalerna efter din verksamhet. Ska du köra med stora, tunga fordon, krävs till exempel ett tåligt industrigolv som inte skadas i första taget.

Något annat att se över är dörrarna till lokalen. Ska ni köra stora fordon krävs att de kan ta sig in och ut från hallen. Dörrar, precis som industrigolv, går givetvis att anpassa och ändra. Det första steget är kanske att hitta en lokal överhuvudtaget, men det måste givetvis finnas möjligheter att anpassa den efter din verksamhets behov.

Hitta en lokal med rätt yta

Att beräkna nödvändigt yta industrigolv är kanske inte helt lätt. Om du är i början av din karriär vill du säkerligen ha möjligheter att expandera också. I sådana fall får du göra förutsägningar kring till exempel hur många anställda det kommer finnas, hur många som ska få plats i lokalen och vilket utrymme som krävs för maskiner, verktyg eller andra inventarier som tar stort utrymme. 

När du har beräknat detta kan du komma fram till ett särskilt antal kvadratmeter – det här antalet har du sedan i åtanke när du söker efter lokaler. Du bör givetvis vara beredd på att inte hitta en lokal som stämmer exakt överens med dina behov. Räkna med plus minus 10 till 15 kvm, minst, beroende på din verksamhet. 

Yta i bokstavlig mening

Det är inte enbart viktigt hur stor ytan här. Även vad ytan utgörs av, i ren fysisk mening, är mycket viktigt. Du bör hitta en lokal med riktigt industrigolv, om det är något som din verksamhet kräver. Om det inte finns, är det något som du kommer att behöva lägga. Det finns flera olika typer av industrigolv, så du bör tala med ett golvföretag som kan ge dig råd och tips.

Läge

Det finns inte ett läge som passar alla verksamheter. Det som är ett jättebra läge för en verksamhet är kanske suboptimalt för en annan. Samtidigt kan nog de flesta skriva under på att läget är viktigt ur en affärsmässig synpunkt. Något som är viktigt för de allra flesta verksamheter är en relativ närhet till transportleder och kommunikationspunkter. 

Ta ställning till om du behöver närhet till någon särskild typ av transport. Kanske skulle din verksamhet gagnas av närhet till en hamn? Eller tåg eller buss? Viktigt att ta hänsyn till är givetvis att läget påverkar priserna. Ett mer attraktivt läge kommer med ganska stor sannolikhet att innebära en högre månadskostnad.

Varför ha massage på jobbet?

10 apr 2018

STOCKHOLM: Det blir allt vanligare i landets huvudstad att företag erbjuder massage på jobbet för sina anställda. Fördelarna är betydligt fler än bara att de anställda får ”en avslappnad stund”. 

Det finns flera olika vägar att gå för att förbättra den allmänna arbetsmiljön. En väg är att erbjuda massage på jobbet vilket blir allt vanligare. Det är väldigt ofta uppskattat av de anställda samtidigt som det har betydligt fler fördelar än att bara ge en lugn och avslappnad stund. Fördelar som både handlar om ekonomi, stress och ergonomi. 

Minskad stress

Massage är otroligt avslappnande och många anser att de aldrig slappnar av så djupt som när de blir masserade. Genom att kunna slappna av rejält kan man även lättare bli av med stress och dess negativa följder. Eftersom immunförsvaret försvagas av stress blir man även lättare sjuk om stressnivån ligger högt. Med massage på jobbet minskas därmed, på lång sikt, antalet sjukdagar vilket självklart är ekonomiskt fördelaktigt för företaget. 

Avdragsgill kostnad

Enligt Skatteverket är företagsmassage avdragsgill oavsett om den utförs på företaget eller om man åker iväg och får behandling. En stor fördel då det blir lättare bokföringsmässigt då det kan bokföras som en hälsofrämjande åtgärd. Därmed uppstår det inte heller någon extra beskattning för de som får massagen. 

Kan ge förtur vid behandling

Massage på jobbet erbjuds både av massörer som driver eget och större företag som har betydligt fler tjänster i sitt utbud. I Stockholm finns exempelvis företag med både företagsmassage, rehabilitering och annan friskvård. Anlitas dessa företag för företagsmassage kan de anställa även få förtur om det uppstår akuta behov av olika behandlingar. 

Uppskattad av de flesta

Friskvårdskuponger, friskvårdstimme och friskvårdspeng… Listan kan göras lång på friskvårdsåtgärder som kan erbjudas på en arbetsplats. Men man bör se på hur många som utnyttjar dessa fördelar och hur detta verkligen ökar fysiska aktiviteten och välmåendet. Att erbjuda massage på jobbet uppskattas av de allra flesta, allt från unga till gamla och från vältränade till de som aldrig sportar. 

Statistik visar även att vissa hälsofrämjande åtgärder inte ger något förbättrat resultat. Detta utifrån att de anställda ändå hade utfört aktiviteten även om de inte fått ekonomiskt eller tidsmässigt bidrag. Massage är däremot något som inte alla unnar sig i den grad de skulle vilja mycket tack vare dess kostnad. 

Att företagsmassage har ökat så kraftigt i Stockholm under de senaste 20 åren har alltså flera orsaker. Men med synergieffekter där massage både gynnar den anställdes hälsa, förbättrar arbetsmiljön och är fördelaktig för företagets ekonomi finns klara fördelar att erbjuda det till sina anställda. Läs mer om företagsmassage i Stockholm på: http://www.företagsmassagestockholm.com.

Få ett datorprogram som är bra till mycket

6 apr 2018

Är du egen företagare? Även som egen företagare kan man driva hotell, vandrarhem eller värdshus. Om du äger eller driver du ett hotell är ett väl fungerande bokningssystem mycket viktigt. Det får inte bli fel, så att gästerna blir dubbelbokad eller att hotellet blir överbokat. Inte heller vill man ha ett bokningssystem som klappar ihop efter ett strömavbrott, till exempel. Man vill helt enkelt ha ett bokningssystem med en programvara som är säkert och som sparar all ny information på ett säkert sätt, antingen i ”molnet”, på hårddisken i datorn eller på någon utomstående server.

Det är viktigt med ett användarvänligt bokningssystem

Personalen måste också kunna arbeta med det och att det är ett lätthanterligt program som de klarar av att hantera och arbeta med. För gästerna måste det finnas flexibilitet att kunna boka om, eller byta rum om de så önskar. Det är mycket som kan hända på ett hotell, och då är det viktigt med ett bokningssystem som är anpassat för alla dessa liknande händelser.

Du kanske vill kanske använda bokningssystemet till annat än bokningar. Du kanske vill få en uppfattning om beläggning, och få de fakta omvandlade i statistiska tabeller. Du kanske vill få detaljer om beläggningsskillnader mellan veckodagar och säsongsvis?

Använd programmet till att få koll på gästerna

Då kan du använda ett specialanpassat program för att ta fram alla de siffror som du behöver för det ändamålet. Du kanske vill marknadsföra hotellets olika tjänster, menyer och annat matnyttigt som ditt hotell kan erbjuda dina gäster. Då kan du göra det enkelt för dem att kunna bläddra igenom de olika erbjudandena och beställa. Det bästa sättet att få dem att boka och beställa är när det inte finns hinder för dem annat än en knapptryckning för att de ska gå från tanke till handling. 

Får du kontrollen över hur beläggningarna ser ut på hotellet både över året, säsongerna och veckorna kan du styra utbud, reklam och verksamhet efter att du analyserat behov och efterfrågan. Du kanske ska erbjuda ett större utbud för att locka fler när det inte är säsong? Du kanske ska erbjuda konferensmöjligheter och kick-off? Ibland krävs det kreativa och uppfinningsrika idéer om verksamheten under vissa månader är lägre än under sommaräsäsongerna. Du kanske ska anlita artister och inleda något samarbete på orten där du verkar och har din verksamhet och ordna shower som kan locka folk till hotellet? Alla sätt är bra när man driver affärer, utom de dåliga.

Så går det för Stockholms golvslipare

29 mar 2018

För den som är intresserad av hantverk och bygg i allmänhet, är tröskeln ganska låg till att starta en firma för golvslipning. I Stockholm finns dessutom en stor kundbas, inte minst med tanke på att det är väldigt vanligt med parkettgolv som vårdas ömt av sina ägare. En annan faktor är rot-avdraget, som gjort att företag som gör golvslipning och andra byggrelaterade tjänster i hemmet har kunnat frodas under senare år. Men hur går det egentligen för de golvslipare som är verksamma i Stockholm idag? Vi har slumpvist valt ut några och tittat på deras siffror. 

Ökat omsättning markant

Den första golvslipningsfirman i Stockholm vi tittar på, har ökat sin försäljning markant på bara två år. Mellan 2013 och 2015 låg de ganska stabilt på en omsättning kring 1,5 – 2 miljoner kronor. 2016 var den plötsligt närmare 3 miljoner kronor och 2017 var den nästan fyra och en halv miljoner kronor. Även vinsten har ökat. Tidigare år har man gjort en vinst på mellan ca 50 000 – 100 000 kronor (förutom 2015, då man gjorde en förlust på 81 tusen kronor). År 2017 gökade man vinsten mångfalt, då den landade på över 400 tusen kronor. 

Antalet anställda korrelerar inte direkt med företagets omsättning. 2013 hade man 3 anställda, och 2014 – 2016 hade man ökat till fyra anställda utan att omsättningen direkt hade ökat. Rekordåret 2017 gick man återigen ned till 3 anställda. Trots det har lönekostnaderna ökat, alltså samtidigt som antalet anställda har sjunkit. 2016 hade man lönekostnader på 891 tusen kronor, fördelat på fyra anställda. 2017 delade man ut löner på närmare miljonen – till tre anställda. 

Svajigare siffror

Den första firman för golvslipning i Stockholm vi tittade på, ovan, hade relativt stabila siffror med en stark ökning under det senaste året. Den andra golvsliparen vi tittar på har lite mer svajiga siffror. Vinst och förlust har varit mellan ca - 100 000 till + 100 000 kronor samtliga år, men detta har inte korrelerat med omsättningen. År 2012 hade man till exempel en omsättning på 3 025 tusen kronor och en vinst på 28 tusen kronor. 2016 var omsättningen högre – 3 179 tusen kronor – men förlust på 80 tusen kronor noterades. Antalet anställda har stabilt legat på 5, varje år sedan 2012. Lönerna har skiftat lite grann, men inte särskilt mycket. 2014 delade man ut löner till de anställda på 1 556 tusen kronor, vilket året därefter höjdes till 1 791 tusen kronor. 2016 sänktes det något igen, till 1 651 tusen kronor. Läs mer om ett företag som utför golvslipning i Stockholm på: http://www.wasaparkettservice.se.

Spar tid och energi genom en balpress

21 mar 2018

Nästan oavsett vilken bransch man tittar på så finns det logistiska problem som stjäl tid och energi från den egentliga verksamheten. Ser man till exempelvis sophantering och återvinning så blir detta extra tydligt. Ett vanligt företag kan under en vanlig arbetsdag samla på sig extremt mycket papper, kartonger och andra saker som dels tar plats, dels är skrymmande och som dels tar både tid och energi att sortera och slänga vid anvisad plats. I det långa loppet är detta ohållbart.

Kommer en ny kund, en eventuell finansiär, långivare eller någon myndighetspersonal förbi så vill man visa upp en så bra verksamhet som möjligt och här spelar det första intrycket en stor roll. Möbler, möblering och städning å sido här - hur tror du att denne person reagerar om det finns ett större berg av återvinning stående i ett hörd? Det är allt annat än seriöst.

Lösningen kan vara att göra en investering som innebär att man lägger pengarna på en balpress. Vad är då en balpress? Jo, det är en hydraulisk maskin som pressar ihop nämnd återvinning till mindre kuber som går att bära stapla, är lätta att bära och som, så att säga, är färdigsorterade direkt. En balpress sparar tid, den sparar pengar och energi och den skapar lösningar som är skonsamma för kroppen (sett till hur enkla de är att bära).

Vilken typ av balpress passar er?

En balpress kan komma i väldigt varierande storlekar och med väldigt olika effekter. För ett företag inom exempelvis restaurangbranschen - där det av hävd finns väldigt mycket återvinning i form av kartonger och annat - så kan en större modell vara fördelaktig. En sådan balpress går att placera exempelvis på baksidan/innergården och därmed också hållas dold för gästerna.

För ett företag inom kontor så kan en enklare balpress vara att föredra; en som inte tar så mycket plats och som fungerar bra just för den - i jämförelse - ringa återvinning i den branschen. Större modeller av en balpress passar bättre för industrier och för företag med större lagerhållning.

Hur ska du veta vilken som passar? Enkelt. Du låter försäljaren/tillverkaren undersöka din lokal, dina behov och där denne, utifrån dessa givna fakta, kan hitta en skräddarsydd balpress för just din verksamhet. Viktigt dock är följande punkt:

  • Instruktioner och hantering En balpress har fruktansvärda krafter och dessa kräver att hanteringen, skötseln och säkerhet sätts i första rummet. Se till att alla instruktioner delges varje anställd vid företaget och se till att alla deltar vid instruktionen från företaget. En bra rutin är att man alltid är två personer vid hanteringen. Skulle någon fastna så kan den andre snabbt agera, slå av maskinen och slå larm. Ta den här frågan på allvar.

Mer läsning här.

Förmåga som krävs för att bli översättare eller tolk

19 mar 2018

Konkurrensen som översättare och tolk är ganska hård. Särskilt svårt kan det vara för översättare som vill få en fast anställning, men som istället får frilansa genom till exempel en översättningsbyrå. Vissa föredrar att frilansa genom en översättningsbyrå, eftersom man då är väldigt fri att styra sina arbetsdagar. Samtidigt är det vissa som saknar tryggheten en fast anställning ger. För att få kunder och frodas som frilansare, eller för att lyckas ta sig fram i konkurrensen om en anställning, finns det flera förmågor som man bör ha (eller bör utveckla).

Snabbhet

Det här är kanske särskilt viktigt som frilansare. Du konkurrerar med andra översättare som pressar priset per ord riktigt lågt. Om du vill konkurrera om samma kunder krävs det att du kan jobba snabbt – utan att kompromissa med kvaliteten, givetvis. Att göra det här är svårt, men med erfarenhet och rutin kan du hålla nere priset per ord och samtidigt kunna ta ut en bra lön.

Stresstålighet

Det här hänger till vis del ihop med snabbhet. Ibland kan du, till exempel genom en översättningsbyrå du samarbetar med, få ett jobb med en riktigt tajt deadline. Om så är fallet krävs att du kan jobba snabbt och fokuserat utan att drabbas av stressen. I många fall är arbetet som översättare intensivt, och således är stresstålighet en viktig egenskap att ha.

Noggrannhet

Som översättare är det viktigt att ha förmågan att kunna vara riktigt noggrann. Frilansar du genom en översättningsbyrå och gång på gång lämnar in arbeten som innehåller fel, finns naturligtvis en överhängande risk att du får mindre jobb. Särskilt viktigt är det kanske för dig som vill bli auktoriserad översättare. Du kan då få uppdrag från myndigheter om att översätta officiella dokument (så som polisutredningar, till exempel). Som auktoriserad översättare finns en särskilt hög förväntan på att översättningen blir korrekt gjord.

Självständighet

Du som vill arbeta med översättning bör inte ha några problem med att arbeta på egen hand. Jobbet är till mycket stor del självständigt, särskilt om du frilansar på egen hand, men även om du frilansar genom en översättningsbyrå. Får du en anställning inom en organisation kan det vara så att du har mer människor omkring dig på dagarna. Som frilansare finns det dock möjligheter till co-working med andra översättare eller frilansare. De flesta av dessa träffar finns i storstäderna, men bor du i en mindre stad kan du själv initiera co-working-träffar med folk du känner.

Så utnyttjar du ditt butiksfönster på bästa sätt

15 mar 2018

Ett butiksfönster är viktigt för att fånga människors intresse och få dem att notera butiken. Ett riktigt spektakulärt butiksfönster kan dessutom bli en liten snackis, vilket givetvis är mycket bra marknadsföring för din butik.

Att bara ställa ut ett par produkter i butiksfönstret kan vara att gå miste om potentiella kunder. Med förberedelser och en hel del eftertanke kan du göra ditt butiksfönster till något som fångar varje förbipasserandes uppmärksamhet. Sedan gäller det även att tänka på rent praktiska saker, som att ha tillräckligt av produkterna du marknadsför och att hålla rutan ren och fräsch.

Ljuset

Ljuset kan spela en viktig roll i marknadsföringen av produkter i ett butiksfönster. Snarare än att sätta dit lite lampor efteråt, bör de vara en integrerad del av förberedelserna och planen för hur ditt butiksfönster ska se ut. Särskilt effektfullt blir detta om du lämnar några spotlights på under natten. Om ditt butiksfönster är det enda med ljus på efter stängningsdags, kommer det också att vara just din butik som folk lägger märke till.

Undvik att hänga en lampa direkt ovanför produkten. Var istället kreativ och använd färger och vinklar på annorlunda sätt. Framhäv de punkter av produkten som kan tänkas vara mest lockande.

Tvätta rutan

Att rutan är ren är en självklarhet, men kan vara något som lätt glöms bort i den dagliga stressen. Försök att kolla till butiksfönstret lite då och då så att det inte har blivit fula fläckar som påverkar helhetsintrycket av ditt fönster. Det är ofta snabbt gjort att ta bort fläckar som hamnat på fönstret. Tänk dock på att använda rätt medel, om medel över huvud taget behövs för att få bort fläcken.

Se till att ha produkterna i lager

Om du gör en riktigt snygg display i ditt butiksfönster, kan efterfrågan på produkterna plötsligt bli stor. Således är det viktigt att vara redo. Fyll upp lagret med de produkter du marknadsför så att du kan möta en eventuell ökad efterfrågan med kort varsel. Att ha slut på produkterna i fönstret är en missad möjlighet att ta del av fördelarna som ett snyggt butiksfönster ger.

Uppdatera fönstret regelbundet

Du behöver inte förnya ditt butiksfönster så pass ofta att det blir ett tidskrävande och distraherande moment i det vardagliga arbetet. Däremot är det bra att göra det åtminstone månatligen eller varannan månad. Ju oftare du förnyar ditt butiksfönster, desto mer uppmärksamhet kan du dra till din butik av förbipasserande som redan känner till att butiken finns.

Hellre kvalitet än kvantitet

Det är lätt att vilja marknadsföra en uppsjö av spännande produkter som nyligen kommit in. Dock kan det vara bättre att välja ut ett fåtal av dessa och satsa hårt på dem. Om ditt butiksfönster är fullt med många små produkter som saknar relevans till varandra är det lätt hänt att ditt butiksfönster försvinner i mängden. Försök att sticka ut i förhållande till dina konkurrenter.

Inbrottsskydd – så slipper du tjuven

13 mar 2018

 

Det finns, tvärtemot vad denna rubrik kanske antyder, inget hundra procent säkert sätt att skydda sig mot ett inbrott. Vill en inbrottstjuv in så tar han sig in. Men däremot gör en inbrottstjuv alltid ett val om det är värt att bryta sig in. Och om det finns tillräckligt mycket som talar emot att inbrottet ska gå smidigt och vara värt besväret, väljer en erfaren inbrottstjuv oftast att söka efter något annat hus att bryta sig in i. Egentligen är det fullständigt logiskt, precis som allt annat följer en inbrottstjuv minsta motståndets lag. Så hur skaffar man sig då den bästa motståndskraften mot inbrott?

Gallergrindar

Att sätta in rejäla gallergrindar vid alla dörrar är ett bra sätt att skydda sig mot inbrott. Till skillnad från säkerhetsdörrar är de inte jättedyra att införskaffa och montera, men de ger ett lika bra skydd, vilket gör att har man fler ingångar så är gallergrindar alltid att föredra. Det gör dessutom att man kan behålla sin originaldörr som passar till huset även om den kanske inte håller måttet stöldskyddsmässigt.

Även för fönstren bör man skaffa sig någon typ av skydd. Fönsterlås är en bra lösning, men allra bäst skydd får man förstås med fönstergaller. Ser en tjuv att det sitter galler för de tillgängliga fönstren kommer han att dra någon annanstans, det kan man vara ganska säker på.

Gedigen konstruktion

En bra gallergrind är tillverkad i härdat stål och har inga svaga punkter. Gångjärn och lås är en del av konstruktionen, liksom ramen som fästs i vägg eller dörrnisch. Att forcera en gallergrind av god kvalitet tar med vinkelslip och kraftigt bräckjärn mer än tio minuter. Det är alltså tio minuter då inbrottstjuven måste stå exponerad och föra ett herrans oväsen, och ligger inte huset fullständigt isolerat mitt i skogen kommer någon garanterat att ringa polisen innan han är inne i huset.

Trots sin gedigna konstruktion är en gallergrind dessutom ofta mycket vacker att se på och passar särskilt bra in in äldre hus, där man säkert vill behålla sin vackra originaldörr. När man ska skaffa en bra gallergrind bör man vända sig till en firma specialiserad på gallergrindar som kan hjälpa en med installation samt se till att man får en grind av rätt skyddsklass.

Skyddsklasser enligt SSF

SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen, har utarbetat klasser för stöldskydd i Sverige. Det finns tre klasser varav 1 betecknar ett ganska dåligt skydd mot stöld (tjuven bryter sig in enkelt på tre minuter) och det bästa skyddet ges av skyddsklass 3. En bra gallergrind hör, liksom en säkerhetsdörr, till skyddsklass 3, vilket gör att en gallergrind kommer att ge dig rabatt på försäkringen och utgöra det bästa tänkbara skyddet mot ett inbrott.

Anlita proffs

När du vill köpa gallergrindar och fönstergaller bör du vända dig till en professionell firma som erbjuder kvalitetsgrindar. Det är viktigt att grinden har den högsta skyddsklassen och att den monteras på rätt sätt. En bra firma kommer hem till dig och tar mått på öppningarna. Gallren måttanpassas sedan och tillverkas i det utförande du vill ha den. Gallergrindar finns i en mängd varianter, ofta med olika typer av vackra ornament. Svart och vitt är standardfärgerna, men det går att beställa en grind i vilken färg som helst, för att bättre passa miljön där den ska sitta. Gallergrindar målas i slitstarka färger som tål slitage och angreppsförsök på ett mycket bra sätt.

En gallergrind är ett effektivt sätt att signalera till en inbrottstjuv att han har en utmaning framför sig. I de allra flesta fall är det tillräckligt för att få honom att röra sig vidare mot enklare mål. Kontakta ett proffs idag för att få veta mer om gallergrindar och andra typer av inbrottsskydd. Läs mer om gallergrindar på: gallergrindar.net.

Bra priser för ett tryckeri

9 mar 2018

Många förutspådde att tryckeribranschen helt skulle dö ut i och med att digitaliseringen blev en realitet i Sverige och i världen. Man trodde att privatpersoner på egen hand – snarare än att besöka ett tryckeri – skulle trycka upp exempelvis inbjudningskort till fester- och bröllop och att företag skulle trycka upp sin egen reklam till en billigare kostnad.

Hur har då denna profetia slagit ut? Har tryckeribranschen helt dött ut eller finns det fortfarande människor som använder sig av denna påstådda dinosaurie?

Sanningen är den att många tryckerier faktiskt har gått omkull och att de i och med digitaliseringen inte kunde klara av att möta konkurrensen. Detta har främst märkts i Stockholm där konkurrensen redan innan var som störst och där många således hade svårt att klara sig som det redan var.

Dock – och detta är viktigt – de tryckerier som finns kvar; de som i dagsläget bedriver en verksamhet i Stockholm – är starkare än någonsin.

Det man kan peka på här var att det från början handlade om en slags nyhetens behag då det gällde att trycka sina egna saker och då detta lagt sig så insåg många baksidan som låg i detta. det vill säga; privatpersoner och företag insåg att de saker de tryckte upp på egen hand både blev fulare och höll en sämre kvalitet än vad som var fallet då de använde sig av ett tryckeri. Således så återvände dessa kunder till de tryckerier som fanns kvar och denna kundbas har alltså gjort att dessa i dagsläget får anses som mer lönsamma än vad de tidigare var. Ett tryckeri som i dagsläget finns – och bedriver sin verksamhet i Stockholm är också mer kundanpassade och betydligt billigare än vad de var förr om åren.

Som en enkel förklaring till detta faktum: det var inte bara hos privatpersoner som digitaliseringen ägde rum; även ett tryckeri i exempelvis Stockholm bytte instrument och metoder – något som gjorde arbetet mer effektivt och till ett bättre pris för kunderna.

Numera kan man som kund i Stockholm alltså få ett bättre pris för de kvalitetsprodukter som man beställer hos ett tryckeri och detta är naturligtvis oerhört positivt.

Besök ett tryckeri för din marknadsföring

Att det just handlar om bättre kvalitet är den stora anledningen till att privatpersoner och företag återvänt till tryckerier och om man ser till användningsområden så handlar det – för företag – främst om reklam. Att man som företagare till en billig kostnad kan anlita ett tryckeri för att trycka upp reklamblad, t-shirts, kaffemuggar och andra saker och dessutom veta att de saker man beställt håller en väldigt god kvalitet är det ultimata sättet för dessa att marknadsföra sig.

Det handlar alltså om att företag – för en billig kostnad – når sina kunder genom att dela ut t-shirts med sitt eget tryck på, där man sprider reklamblad och där man kan – genom fysisk marknadsföring – får en chans att synas.

Detta sätt har funnits länge men har i dagsläget aldrig varit billigare; detta tack vare att ett tryckeri i dagsläget kan trycka saker till billigare priser och där kvaliteten för den sakens skull inte åsidosätts.

Varför inte arbeta med saneringar?

2 mar 2018

Det finns många hus som byggdes under 1950-, 60- och 70-talet där man tyckte att det var bra att bygga med byggmaterial som innehöll asbest. Först 1982 som man kom underfund med asbestens farliga egenskaper och förbjöd användningen av det materialet. Andas man in asbest under lång tid kan det ge allt från asbestos (en sorts lungfibros), lungsäcksförtjockning, lungcancer till andra sorters tumörsjukdomar.

Asbest farligast när man river den

Asbest är som farligast just när man river det. Därför är det viktigt att rivningen utförs av sådana som är utbildade i hur man river på ett säkert sätt så att man inte utsätter andra, eller sig själv eller någon i efterhand för risker att få i sig asbesten. Asbest är fiberartade, kristalliserade silikater – alltså ett slags långfibrigt mineral, är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland, Uralbergen och i Sydafrika. Man började använda asbest eftersom som material var det både brandsäkert och isolerade väldigt bra. Tyvärr var et en hel del som drabbades av lungcancer innan man upptäckte dess farliga egenskaper.

Asbest finns i mesta byggnadsmaterialet

Man kan hitta asbest i golv, som isolering mellan betong och golvmatta, runt ventiler, i soprum, i armeringar i byggplattor. För att få bort asbesten bör man alltså riva ut allt det som har kommit i kontakt med asbesten och ersätta det med nytt material. De som ska riva bort asbesten måste får rätt kunskap och utbildning om hur de ska gå till väga. De bör ha rätt skyddsutrustning. Går man en utbildning får man till sist ett certifikat som intygar att man innehar den rätta kunskapen om asbest och på rätt sätt att hantera det. Utbildningarna äger rum i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Bor man på andra håll i landet kan man resa till någon av städerna. Det är stor efterfrågan på personal som har rätta kunskaperna om asbestrivning.

Rätt utbildade sanerare 

I en utbildning får man lära sig allt om asbestens egenskaper och hur man avlägsnar den på ett säkert sätt. Man får lära sig historien bakom användning och upptäckt, och var man kan tänkas hitta asbest. Man lär sig bli uppmärksam på vissa moment när man river i allmänhet och vilka tecken man bör tittat efter för att avgöra om det är asbest eller andra material. Man lär sig säkerhetsarbete och hur man upprättar rätt säkerhetsutrustning. Innan man börjar arbeta som asbestsanerar måste man genomgå en hälsokontroll hos läkare, där man gör en spirometri och lungröntgen som säkerställer att någon inte har lider av någon defekt eller sjukdom som ger en försämrad lungfunktion. Den som sedan arbetar som asbestsanerare genomgår regelbundna läkarkontroller för att säkerställa att man inte blir sjuk av arbetet.

Behöver du kundparkering?

19 feb 2018

Har du eget företag? Du kanske har många kunder som behöver kunna komma till ditt företag? Då kan du fundera på att köpa mark till parkering, som antingen bekostas av dig, som en konkurrensfördel och som en gratis gest mot dina kunder, som du bjuder på. De flesta affärer har ju gratis parkering för sina kunder. Har du kunder som behöver bil för att ta sig till ditt företag är det viktigt att tillhandahålla det. Räkna med att du kommer att få nöjda kunder. 

Så här gör du:

1. Du bör först ta kontakt med plan och gatunämnden i din kommun. Där får du veta om den närmaste tomten jämte din där du har ditt företag. Då får du veta om den tomten är till salu av din kommun, eller om det går att hyra den. Är det någon annan än kommunen som äger marken närmast din, bör du förhandla med det företaget. Enklast är att försöka hyra, än att köpa tomten.

2. Du måste asfaltera det område som du ska göra till parkering. Planera hur området ska se ut först innan du gör något annat.

3. Ta dit ett företag som målar parkeringsrutor åt dig. Det finns standardmått på hur långa och breda parkeringsrutorna ska vara. Följ dem.

4. Skaffa till sist skyltar som talar om vilka platser som är avsedda för dina kunder.

Ju bättre och mer pedagogisk du gör parkeringen, desto lättare blir det för dina kunder att utnyttja den på bästa sätt. Har du fullt med bilar, där dina kunder inte kan parkera, blir det inte bra, varken för kunderna, eller för dem som bor i närheten, eller har andra företag. aJu bättre det går för ditt företag desto mer bör du tänka på dina kunder och vad du kan bjuda dem på för att underlätta för dem att ta sig till dig.

Har du en liten eller begränsad yta för dina kunder att parkera på. kan det vara bra att få bilisterna att rotera så mycket som det bara är möjligt. Visa på parkeringen med pilar hur de ska köra för att lättast kunna parkera sina bilar. Och när de väl har utfört sina ärenden hos dig, med pilar visa hur de lättast ska köra för att komma ut ur parkeringen. Här gäller att vara så pedagogisk du bara kan och förklara på ett enkelt sätt hur kunderna kan parkera så att det blir så bra som möjligt. Glöm inte att ta en eller två av parkeringsplatserna till handikapplatser. Dessutom bör du skaffa en handikappramp, så att verkligen alla kan ta sig till ditt företag.

Bättre inomhusluft – kontakta en ventilationsfirma

10 feb 2018

Hur påverkar luften du andas inomhus ditt välmående? På ett väldigt påtagligt sätt. Faktum är att du blir mer mottaglig för sjukdomar, att olika allergier och till och med astma kan komma som konsekvenser av undermålig ventilation. Detta utöver att du kan drabbas av huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga och att du kan bli mer irriterad. 

För att kunna hålla koncentrationen uppe under en hel dag så krävs det god ventilation. Det här är en viktig fråga. Många arbetsplatser i Stockholm skulle må bra av att kontakta en ventilationsfirma  

God ventilation är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna fungera och prestera - detta oavsett om det handlar om lokalerna vi arbetar i, skolor, sjukhus eller våra egna bostäder. Idag mer än någonsin då vi spenderar mer tid inomhus än vi gjorde förr om åren. 

En ventilationsfirma kan hjälpa er 

Lyckligtvis så är det inte så svårt att korrigera en undermålig ventilation. Det första steget är att kontakta en ventilationsfirma. Bor du i ett hus i Stockholm och känner att luften stå stilla, att ni får svårt att koncentrera er eller att barnen ofta är sjuka så kan en initial kontakt med en ventilationsfirma leda till en bättre inomhusmiljö. Troligt är att denna ventilationsfirma presenterar två olika lösningar på problemet i ert hus i Stockholm: 

  • Det gamla ventilationssystemet håller inte måttet.

Allt har en begränsad livslängd och ventilationssystem är definitivt inget undantag frånd en regeln. Ibland så fordras, helt enkelt, ett byte. Något som kostar pengar, men som ska ses som en investering - både rent levnadsmässigt, men även ekonomiskt. Dagens moderna ventilationssystem är energisnåla och efter några år så har ni - jämfört med det äldre systemet - tjänat in kostnaden. Viktigt är dock att den ventilationsfirma ni anlitar kan anpassa systemet efter era förutsättningar och er livssituation.

  • Systemet måste justeras.

I vissa fall - särskilt vid flyttar - så måste man justera ett ventilationssystem för att få maximal effekt. Skulle ni köpt ett hus i Stockholm där endast två personer bott och flytta in er familj om två vuxna och två barn så kommer detta att påverka luften inomhus. Här kan en ventilationsfirma justera ventilationen och ge er bättre luft. En billigare lösning på problemet. 

Bättre arbetsmiljö genom en ventilationsfirma

Även sett till arbetsplatser så finns det ett värde i att låta en ventilationsfirma se över statusen på det nuvarande systemet. Av det enkla skälet att de skulle tjäna på det; något som förklaras av följande punkter: 

  • Ökad trivsel.
  • Bättre koncentrationsförmåga genom hela dagen
  • Färre sjukdagar och lägre kostnader

Vi tror att många företag skulle se en betydligt mer dedikerad arbetsstyrka om man såg över en grundläggande förutsättning på arbetsplatsen: frisk, fräsch och cirkulerande luft. För mer informatioin, läs här.

Brandsäkerhet för företagare – det här kan du göra

8 feb 2018

Som företagare med kontor och anställda har man ett särskilt stort ansvar för att förvissa sig om att allt arbete sker på brandsäkert vis. Om du hyr kontoret ligger givetvis en viss del av ansvaret på fastighetsägaren, men att det är säkert på dina ytor är även något som företaget ansvarar för ur många perspektiv. Särskilt viktigt är det om heta arbeten utförs, det vill säga verksamhet med redskap som alstrar värme och/eller avger gnistor.

Vid heta arbeten

Heta arbeten kräver ett tillstånd, som inte ska ges om förhållandena på arbetsplatsen inte kan anses vara brandsäkra. Dessa säkerhetskrav för brandfarliga arbeten har funnits sedan en lång tid tillbaka, helt enkelt eftersom risken för en eldsvåda är mycket hög. Vid heta arbeten krävs till exempel en brandvakt som bevakar arbetet samt en tillståndsansvarig. Både den som utför arbetet och brandvakten måste ha behörighet att utföra heta arbeten, samt erfarenhet av brandskydd.

Anlagda bränder

Anlagda bränder är relativt vanliga. Faktum är att en av de vanligaste orsakerna till eldsvådor är att någon medvetet har skapat dem. Det är lätt att tänka att någon kan tända eld på något om den bara vill, men det finns en del förebyggande åtgärder man kan vidta. En av dem är att avlägsna brännbart material i den mån det går. Det här kan till exempel lösas genom att förvara det brännbara materialet i en container som kan låsas. Att avlägsna brännbara material (eller täcka över dem om det inte är möjligt att ta bort dem), är obligatoriskt vid heta arbeten.

Sopor

Slarv gällande hur soporna sköts kan vara en bidragande orsak till att en eldsvåda startar. Det kan till exempel handla om cigarrettglöd eller het aska som är boven i dramat. Större verksamheter bör ha en säkerhetsansvarig, bland annat med uppgiften att se till att företagets avfall och sopor tas hand om på ett bra och brandsäkert vis. Vid heta arbeten kan det här vara särskilt viktigt.

Ett exempel på vad man kan tänka på gällande sophantering är att absolut inte slänga batterier och metaller i samma behållare. Hamnar metallen mellan plus- och minuspolerna finns en risk för brand, eftersom strömmen alstrar sådan hög värme att brännbart material kan antändas. Något annat som är viktigt är att det finns släckutrustning i omedelbar närhet till där soporna hanteras. Släckutrustningen bör kontrolleras minst en gång per år, för att säkerställa att den fungerar.

Anlita en revisor i Stockholm

2 feb 2018

För många aktiebolag så är det obligatoriskt att anlita en revisor och låta denne – via sin revision – granska årsredovisningen, återge en revisionsberättelse och skicka denna till Bolagsverket. Tidigare har detta varit obligatoriskt för alla aktiebolag - oavsett storlek och omsättning – men här har alltså reglerna kommit att ändras och det har dels skett för att anpassa oss (Sverige) efter europeisk standard och dels också för att underlätta för mindre aktiebolag. 

Om vi snabbt tittar på vilka kriterier som gäller för att ett aktiebolag ska slippa anlita en revisor så måste minst två av följande tre punkter uppfyllas: 

  • Aktiebolaget måste ha en nettoomsättning som underskrider 3 miljoner kronor.
  • Aktiebolaget får maximalt ha tre stycken anställda ‘
  • Balansomsättning får maximalt ligga på 1,5 miljoner kronor.

Driver du ett mindre aktiebolag i Stockholm och ser att du exempelvis har två stycken anställda och en balansomsättning som ligger på 1.4 miljoner kronor så kan din nettoomsättning uppgå till 20 miljoner – du behöver ändå inte anlita någon revisor. 

Men; borde du inte göra det ändå? Frågan är relevant sett till att många ser en revisor enbart som en kostnad. I själva verket så ska man snarare se en revisor som en tillgång – även om man behöver anlita en sådan för en årlig revision. Låt oss förklara varför. 

Dra fördel av en revisor

På det stora hela så är en revision – utförd av en auktoriserad revisor – en riktig kvalitetsstämpel som kan fungera som en brygga mellan ditt aktiebolag i Stockholm och framtida affärspartners. På ett enkelt sätt kan eventuella finansiärer och långivare se om ni, så att säga, håller måttet. Utan en revisor och och en revision så skulle er trovärdighet minska och ni skulle betraktas som mindre seriösa. Det skulle alltså förmodligen inte spela någon roll om ni pekade på varför ni inte anlitat en revisor - att ni inte behövde, enligt lag – misstankar skulle ändå komma att uppstå kring huruvida er verksamhet tål en granskning eller ej. 

Dessutom så kan en revisor peka ut brister i er verksamhet också. Var finns mindre lönsamhet? Detta kan ni då enkelt åtgärda och ge er själva bättre förutsättningar att nå nya nivåer. Vill ni ta er till nästa nivå så är en revisor ofta nödvändig då denne kan påvisa er seriositet som företag - både gentemot kunder, långivare, myndigheter, affärspartners och investerare. 

Kostnaden för en revisor då? Det handlar det inte om stora summor? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns stora och mindre revisionsbyråer – särskilt i Stockholm – som erbjduer olika typer av tjänster till väldigt varierande priser. Ett mindre aktiebolag har ofta inget behov att anlita den dyraste revisor som finns på marknaden – man får ett bra jobb utfört även av en mindre revisions- redovisningsbyrå i Stockholm och detta till en väldigt rimlig kostnad. 

Naturligtvis så bör du kontakta olika byråer och begära in offerter innan du bestämmer dig för vilken revisor som ert företag ska anlita. 

Hur växer man utan växtvärk?

30 jan 2018

Om det är så att du har haft ett eget företag ett tag kanske du letar efter nya lokaler där du kan växa och ni kan bli fler. Vad som passar just ditt företag är beroende på hur många ni är, och vad ni behöver lokalerna till. Behöver ni speciell utrustning för er verksamhet? Har ni ett tjänsteföretag är det bra och ljusa lokaler som krävs, där man kan möblera med skrivbord så gott det går. Har ni tillverkning är det ju mer av fabrikslokaler som ni behöver med speciell utrustning för sådant.

Lokalerna avgörs mer av plats än rum

Var ni behöver ha lokalerna är kanske viktigare än hur lokalerna ser ut. Är det viktigt att hitta en central plats dit kunderna har lätt att hitta, ja då kan det krävas att du kan betala för en bra adress. Hyrorna är ju högre inne i centrala delarna av städerna än utanför. Har ni en advokatfirma är det viktigt med rätt adress för att signalera prestige, goda finanser och förtroende. Då passar inte en adress i någon förort. 

Har ni däremot ett IT företag, spelar inte adressen någon som helst roll. Då är kontorets utseende viktigare; har ni persienner för fönstren så ni slipper solljus som påverkar skärmarna? Har ni någon pizzeria i närheten?

Är det ett säljbolag, eller ett som jobbar med reklam och marknadsföring kanske man vill ge en mer kreativ lokal, med bollhav, basketkorgar, spel och sköna soffor. 

De flesta lokaler behöver renoveras

Om du inte hittar just den lokaltyp som du är ute efter kan man renovera lokalen så att den passar ditt behov. Behöver ni utöka kan man be hyresvärden om en renovering som förstorar de lokaler du redan hyr. Hyr av en lokal via ett företagshotell, kan du be om att få en större lokal där. Ofta kan företagshotellet hjälpa till och antingen se till att ni får en större lokal eller renoverar så att den anpassas efter era behov. 

Att växa som företag är en positiv utveckling. Bäst är det ju att redan från början räkna med en tillväxt. Då har man kanske från början räknat med att man ska bli stor och har förberett till exempel distributionskanaler utifrån tanken att man ska bli större. Det gjorde till exempel företaget som sålde frysta bär direkt till mataffärerna. De räknade med en snabb tillväxt, vilket de också gjorde. Därför var det lättare för dem då de väl växte. De hade nämligen all distribution byggd för ett större volymer än vad de hade från början. Kika här om du letar lediga lokaler i Göteborg.

← Äldre inlägg