Blogg

2 vanliga ledarstilar och hur de upplevs

15 nov 2018

När du går in som nytillträdd chef så är det inte ovanligt att få genomgå ett program för ledarutveckling. I många av dessa får man lära sig om ledarstilar, dels för att förstå sig själv bättre men också för att förstå sin omgivning. När du ser hur vanliga ledarstilar fungerar så kommer du lättare att kunna hantera olika situationer och även möten med andra chefer och ledare på samma företag. Här går vi igenom två vanliga ledarstilar som nämns i många utbildningar, litteratur och program för ledarutveckling.

Värdebaserat ledarskap

En tydlig trend de senaste åren har varit att man ska fokusera på värdebaserat ledarskap. Från att prata om att visa vägen och peka med hela handen går nu många chefer igenom program för ledarutveckling och börjar prata om värderingar. Med den här formen av ledarskap så gäller det dels att förstå vad som driver en själv framåt men också att se vilka värderingar som prioriteras högst i teamet. Många företag lyfter fram verksamhetens gemensamma värderingar och visioner som ett medel och inte bara ett mål. Några vanliga upplevelser kring det här ledarskapet är:

 • Det kan upplevas toppstyrt, nu ska vi fokusera på den här värderingen och arbeta mot den. I grunden går det inte att tvinga människor till nya värderingar utan de behöver finnas där naturligt.

 • Lite flummigt och svårt att ta på. En värdering som grund för att prioritera när man arbetar med hårda fakta och beräkningar kan vara en svår ekvation för många.

 • Om företaget är tydliga med sina värderingar, ledaren likaså och medarbetarna känner för samma saker som verksamheter tror på så kan arbetsmoralen vara hög och framgången stor.

Auktoritärt ledarskap

Ett lite mer klassiskt ledarskap som många har stött på är det auktoritära ledarskapet. Om du går en utbildning inom ledarutveckling så kan den här ledarstilen ofta målas upp som en nidbild för dåligt ledarskap och hur man gjorde förr i tiden. En äldre man som pekar med hela handen och tror sig veta bättre än de experter som han själv har anställt. Samtidigt så är en auktoritet inte alltid något negativt utan snarare en person som man lyssnar på och i många fall ser upp till. Några av de vanliga upplevelserna kring det auktoritära ledarskapet är:

 • Gammaldags och världsfrånvänt. En specialist vill veta vart vi ska inte hur hen ska sköta sitt jobb.

 • Tydligt och respektingivande, en auktoritet som samtidigt är ödmjuk kan ofta göra det lätt att vara anställd eftersom målen är tydliga, prioriteringarna satta och manegen krattad för att göra sin insats.

 • I svåra tider kan det vara skönt att luta sig mot en auktoritet som tar de tuffa besluten och står för det.

När du behöver hjälp med administration

12 nov 2018

Känner du att det blir lite för mycket arbete med administration i ditt egna företag? Om du känner att du blir begraven i brev, både fysiska och digitala sådana, kanske du behöver lägga de sysslorna på ett annat företag? Det är ju så bra att vi alla är olika som är duktig på olika saker. Om den ena är duktig på att hålla ordning och reda, så kanske någon annan är duktig på att skapa nya saker och är kreativ. Är man av den senare sorten, kanske den egna styrkan inte ligger i att vara duktig på pappersarbete, ansökningsblanketter och sådant som ska vara inne ett särskilt datum. Det är som sagt tur att vi alla är olika och har olika styrkor som alla bidrar till ett väl fungerande samhälle.

Detta kan du få hjälp med i ditt företag

Om du har svårt att få iväg de där viktiga ansökningsblanketterna för skattejämkning eller deklarationerna eller momsbetalningarna, kan du anlita ett företag som gör allt det där åt dig. Du kan tiull exempel få hjälp med bokföring. Då sänder du in allt underlag som är relevant för bokföringen; alla inkomster, alla fakturor som behöver betalas, alla utgifter och fakturor som du antingen har fått eller själv har sänt till dina kunder. Då sammanställer de allt det och betalar in dina momsbetalningar. Sedan kan du när som helst gå in i bokföringen så att du själv ser hur din ekonomi ser ut.

Lönehantering

Du kan även få hjälp med utbetalning av löner om du har anställd personal. Det kan vara sådant som tar mycket av din dyrbara tid. Särskilt om du har många anställda, tar det mycket av din tid. Ju fler anställda som du har, desto mer tid tar det. När du väl har över 100 anställda kommer du att behöva anställa en person som har som sin uppgift att betala ut löner till alla och hålla koll på hur de har arbetat under månaden som har gått.

Bokslut och deklarationer

Sedan ska det göras bokslut och deklarationer. Det kan vara svårt att göra det på egen hand om man inte har gjort det förut. Är man oerfaren kan det lätt hända att det blir fel om man inte har gjort det innan. Beroende på bokslutet ska man ju deklarera rätta siffror in till Skatteverket.

Ekonomisk rådgivning

Om du så vill och tycker att du behöver det, kan du även få ekonomiskt rådgivning av en erfaren ekonom. Många bokföringsfirmor har även erfarna ekonomer som kan ge bra tips och råd om hur du kan få en bättre ekonomi till ditt företag, och även din privata ekonomi; hur du kan spara, betala in till din egen pension, eller hur du kan investera dina pengar bättre. Här kan du läsa mer om en sådan ekonomisk firma som kan göra dessa administrativa tjänster: http://www.löpandebokföringstockholm.se.

Varför inte ställa till med fest när det är som mörkast?

8 nov 2018

Har man ett företag som man leder kan man behöva uppmuntra personalen som man basar över. Man kan göra på lite olika vis när man vill satsa på en fest för sin personal. Antingen kan man gå ut på en restaurang och på så sätt slippa ta hand om själva mattillagningen och ta fram dryckerna. Alla beställer helt enkelt det som man själv vill äta och dricka och sedan betalar företag hela notan efteråt. Det brukar inte vara det bästa sättet att arrangera fester på då det inte gör att man håller ihop som företag, då är man endast en del av restuarangens gäster, några av alla dem som sitter på restuarangen. Sedan blir det lätt så att alla blir splittrade efteråt. Vill man hålla ihop företaget så att de som är en del av personalen mer pratar med varandra och håller ihop och lär känna varandra bättre, då är det andra alternativ som är bättre. Då kan det vara bättre att stanna kvar på företaget och i stället beställa hem caterin till exempel.

En buffé gör att alla rör på sig mer

En catering kan du egentligen beställa för hur många som helst. Man kan både beställa middag med tre, eller fyra olika rätter. Då är det meningen att personalen ska sitta ner vid stärkta linnedukar och sitta stilla medan de olika rätterna severas vid bordet. Det kan lätt bli lite stelt om man bara sitter stilla vid ett biord och äter. Sådant brukar passa bättre vids bröllopsmiddagar och liknande. Vill man i stället att personalen ska lära känna varandra bättre kan en buffé vara en bättre idé då alla blir tvungna att resa sig upp och gå och hämta maten som då står framdukad på bord.

En buffé gör att alla hittar något som de gillar

En buffé gör att alla rör på sig mer och pratar därför mer med varandra. På mågna sätt är en buffé bättre än en tre- eller en fyrarättersmiddag vid ett bord. All kan hitta själva det som de vill ha. Ska alla äta samma mat, blir det ofta problem då den ena är vegeteraian, den andra är vegan, den tredje är känslig för laktos medan den femte är allergisk mot gluten. Den ena gillar inte grönskaer den andra inte fisk och så kan det fortsätta i det oändliga. Har man i stälelt en buffé då kan alla hitta någonting som de gillar och behöver inte fråga om något alternativ då allt redan står framdukat på buffén. Här kan du läsa mer om hur du kan beställa en catering i Uppsala.

Ta sexuella trakasserier på allvar

22 okt 2018

Som chef så har man en skyldighet i att erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö. Det omfattar allt från att arbetsplatsen ska vara säker, att den ska vara hygienisk, att det ska finnas exempelvis ergonomisk utrustning och hjälpmedel som underlättar arbetsgången.

Och; det innebär även att man som chef har ett ansvar i att ingen ska känna sig mobbad, diskriminerad eller bli utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det senare innebär att en person har ett sätt som kränker en annan persons värdighet genom en sexuell natur. Det kan innebära ett nyp i rumpan, det kan handla om en kommentar om någons utseende och det kan handla om att någon anställd tafsar på en annan under en firmafest. Sexuella trakasserier är aldrig okej - men att de förekommer kan ingen förneka.

Me-too-upproret gav svar på det. Inom nästan varenda bransch och område så stegade kvinnor fram och berättade vad de blivit utsatta för. Allt från den 16-åriga servitrisen till den rutinerade aktrisen kunde berätta om övergrepp, trakasserier och ibland även rena övergrepp i form av en våldtäkt.

Det senare ska naturligtvis anmälas och behandlas allvarligare än vad en vidrig, sexistisk kommentar ska göra. Får man som chef höra att en anställd utsatts för en våldtäkt av en annan anställd så måste man hjälpa till, stötta och finnas där för den utsatta. Där krävs det också avsked, förflyttning eller avstängning från jobbet för den som anklagats för en våldtäkt - detta tills rättvisan haft sin gång: allt annat vore otänkbart.

En våldtäkt är ett av de mest fruktansvärda brott som finns och här kan man inte som chef vänta in någonting - där måste man agera direkt och ställa sig på den utsattes sida.

Är du utsatt för sexuella trakasserier?

En våldtäkt vet man att den inträffat, men vad räknas som sexuella trakasserier? Där rä gränsen mer hårfin och svårbedömd. Hur ska du som chef agera om en kvinna kommer fram till dig och säger att hon känner sig kränkt och utsatt för sexuella trakasserier från en manlig kollega? Dessa punkter bör du agera efter:

 1. Utred: Sammankalla alla inblandade och låt dem berätta sin version av vad som hänt. Finns det vittnen så ska du även tala med dem. Det här ska ske direkt och utan väntetid.
 2. Sätt stopp! Om din utredning visar att det handlar om sexuella trakasserier så ska du också agera och sätta stopp för fortsatta sådana. Du kan ge en stark varning, du kan genomföra en omplacering eller - om du bedömer det som grovt: avskeda personen i fråga.
 3. Följ upp allting. Se till att följa upp fallet och säkerställ att trakasserierna har upphört. Har du omplacerat en person så bör du även se hur kollegorna på dennes nya tjänst upplever honom. Om det visar sig att ingenting förändrats så måste du överväga mer kraftfulla åtgärder.
 4. Förebygg. Sexuella trakasserier behöver inte handla om en enskild person. Det kan handla om rena symptom på att en sjuk arbetsplats där en kultur rotat sig och fått fäste. Det finns mängder av utbildningar och föreläsningar som man kan boka in och arbeta med att bygga bort denna kultur. Det är ditt ansvar att se till att det stoppas och aldrig inträffar igen.
  • Vissa saker får du absolut inte göra som chef om en anställd vittnar om sexuella trakasserier: Du får inte utsätta denne för repressalier om hon…

… Påpekat missförhållanden eller anmält att du som arbetsgivare har handlat i strid med lagen.

… Medverkat i en utredning enligt lagen

... Avvisat sig arbetsgivarens (dina) sexuella trakasserier eller fogat sig i dessa.

Läs mer om detta ämne här.

Att dra folk till sin mässmonter

12 okt 2018

En lyckad mässa är mmässaånga gånger ett riktigt roligt event. Företagare och aktörer som är verksamma inom samma bransch kan träffas för att utbyta idéer och kanske inleda samarbeten. Besökare som kommer dit kan ha ett specialintresse i det som mässan handlar om. Således är det väldigt många människor som har något gemensamt, på en och samma plats.

På en större mässa kan det dock vara svårt att synas ordentligt. Säkerligen har du sett hur en del montrar tycks ha mycket folk omkring sig under hela mässans gång. Förmodligen är det inte slump – det finns en hel del man kan göra för att locka så många som möjligt till sin mässmonter.

Ha en utstickande monter

Att ha en monter som drar ögonen till sig är kanske A och O när det kommer till att synas på en mässa. Vill man ha många besökare är det här något man bör satsa på, eftersom de gör alla andra åtgärder mer verksamma och lättare att implementera. Till exempel kan du ge bort små gratissaker – men om ingen ens kommer till din mässmonter har du ingen att ge dem till.

Montern får gärna ha en unik form eller design. Jobba med stora och iögonfallande skyltar eller posters. För in dina mest unika (och snygga) produkter i ljuset. Bara genom att sticka ut på ett attraktivt sätt har man vunnit mycket.

Gratissaker

De flesta tar gärna emot gratissaker av olika slag. Det här är ett välkänt trick för att locka människor till båset och hålla dem kvar. Och varför inte? För de som gör det tycks det fungera bra. Här finns det troligtvis möjligheter att sticka ut lite. Många ger bort nyckelringar eller tablettaskar. Om du kan ge något roligare har du säkerligen mycket att vinna på det.

Ha spel och tävlingar

Varför inte anordna en tävling i ett spel som är relevant till ditt varumärke och din verksamhet? Om du arbetar med bilar kan det till exempel vara aktuellt att ha ett bilspel och skriva upp resultaten synligt i din mässmonter. Det här kommer göra att många av deltagarna återvänder för att se hur de ligger till. Givetvis bör du ha ett bra pris också.

Visa upp dina produkter på ett snyggt sätt

Har du en produkt som kan demonstreras på plats är det perfekt. Alla produkter går kanske dock inte att visa upp på ett spektakulärt sätt. Sysslar du med drönare kan du ha en drönarbur, där du säkert och enkelt kan demonstrera hur den flyger, live inför åskådare. Kanske kan de också få testa din produkt? Att ha en spektakulär demonstration av din produkts funktioner är kanske det mest effektiva man kan göra för att få folk att stanna kvar vid din mässmonter.

Jobb utan utbildning – ned fokus på Solna

9 okt 2018

I Sverige finns ett slags ukontortbildningsgap. Flera teknikföretag ”skriker” efter personal och har mycket svårt att expandera på grund av personalbrist. Det gäller inte minst företag i tekniktäta delar av landet som exempelvis Kista och Solna. Problemet är att det finns för få utbildade ingenjörer, IT-tekniker osv. Men alla vill inte utbilda sig. Så var finns jobben då? För de som bor i Solna finns bland annat följande jobb för dig som inte har eller vill utbilda dig vidare:

Kontorsstädning & Hemstädning

Städföretagen expanderar år efter år allt eftersom efterfrågan blir större. Det gäller framförallt på den privata sidan tack vare att rutavdraget skapat ny efterfrågan på städtjänster.

Hur ser marknaden ut?

Det finns punkter som pekar på att efterfrågan på kontorsstädning, flyttstädning och liknande städtjänster kommer att fortsätta att öka. Nationellt kan det påverkas om rutavdraget utökas vilket vissa partier vill. Lokalt finns även fina förutsättningar i Solna. Det är en stadsdel som minst sagt växer vilket därmed skapar ett större underlag för städföretagen.

På sidan Sverigebygger.se går det att se aktuella byggprojekt och under september 2018 gick det bland annat att läsa om byggnationer som skulle ge flera tusen nya bostäder i Solna. Det innebär bland annat ett antal flerbostadshus på norra Hagastaden, 1500 - 2000 nya bostäder i centrala Solna och nybyggnationer av fastigheter som ska innefatta både kontor och lägenheter.

Även om Solna inte geografiskt är jättestort så finns här relativt många större företag. Bland annat kan man nämna Roche, SEB, Telia Sonera och Svenska Spel. Det finns mycket som pekar på att företagandet i området också kommer att växa. Kanske inte så konstigt att Solna fått utmärkelsen ”Sveriges bästa företagsklimat” hela tio gånger.

Parkarbetare

Även om parkarbete behöver utföras året runt så krävs det flest under sommaren. Solna kommun erbjuder i vissa fall sommarjobb men utöver det kan man söka till privata aktörer som har hand om grönområden.

Stadsdelen presenteras på dess hemsida med att ha ”företagsområden i optimala stadslägen” samtidigt som det är nära till ”grönområden och vatten”.

Hur ser marknaden ut?

Även om det byggs ”överallt” så finns en rad grönområden kvar i Solna. Man är även noga med att kunna erbjuda dessa lugnare naturområden för bibehålla de fördelar som området är känt för.

I de parker som finns sker regelbunden städning och man kan även skicka in en felanmälan om man anser att städningen behöver förbättras eller ändras på något ställe. Med flera parker, vattendrag och lekplatser finns ett stort behov av parkarbetare. Eftersom behovet ökar på sommaren är det också lättare att få jobben som ny på arbetsmarknaden. Sommarjobb är ofta ett första steg till fast anställning.

Kontorsstädning hos nya företag, hemstädning bland de tusentals nya lägenheterna eller parkstädning i de fina grönområdena? Där är i alla fall tre ”lätta jobb” som finns om du inte önskar läsa vidare på högskola.

www.kontorsstädningsolna.nu  är ett företag som gärna hjälper den som vill få in en fot arbetsmarknaden. 

 

Så kan event bidra till förändring i företaget

19 sep 2018

De flesta som har företag vet att man inte ska hoppa över eventen på företaget. Personalen behöver som oftast en eller två morötter för att kunna prestera ännu bättre. Beroende på verksamhet; om man har ett tjänsteföretag där medarbetarna ska samarbeta, eller ett där de ska arbeta mer självständigt, kan man behöva olika slags event och kick-offer. Den som är smart slår ihop de olika funktioner som man kan tänkas behöva för ett företag och leda kollegerna att tänka eller handla utifrån olika perspektiv.

Skapa gruppdynamik

Med hjälp av olika sociala övningar kan man skapa en gruppdynamik i ett företag. Behöver man få till stånd en effekt när kollegerna hjälper varandra mer, kan man ha olika övningar som grupper får utföra. Efter att man har haft övningarna kan man samla alla och prata om det som hänt. För att göra det mer festligt kan man sedan bjuda på god mat. Varför inte ha en vinprovning innan middagen? Då kan alla få lära sig något nytt samtidigt som de får en ny aktivitet som kan ge dem nya insikter och som ger nya erfarenheter.

Skapa vi-känsla

Man kan även genomföra olika aktiviteter som till exempel löpning i olika lopp, där man springer och representerar företaget. Eller så kan man spela fotboll i olika tävlingar där man representerar företaget. På det sättet skapar man en vi-känsla som är viktig och som man kanske inte får fram på annat sätt. Genom att tillsammans kämpa för att företaget vinner en titel eller en match gör att man skapar en vi-anda. Vi tillsammans, kämpar för företaget. Vinner man dessutom matchen bjuder ju sedan företaget alla på vinnarmiddag eller ger alla fina priser.

Skapa lojalitet till företaget

Satsar man på personalen när det kommer till antingen personalfester eller kick-offer som ger dem en extra lojalitet till företaget, kanske innebär att du som företagare får öppna plånboken och satsa lite grann på det eventet. Vissa tar med sin personal till Las Vegas, bjuder dem på exotiska resor och storsatsar på personalen. Det brukar vara då personalen säljer för miljontals kronor varje månad, minst.

Bjuda på fin middag med fina viner

Man kan även bjuda på fina middagar och fina viner. Innan middagen, kan man dessutom förena nytta med nöje och ge alla en lektion i hur man kan kombinera viner, välja viner och hur de smakar med olika sorts mat. För företag finns det vinprovning för företag i Stockholm.

Bokför städningen som en utgift

29 aug 2018

Det hela började med ett litet kontor med en otroligt produktiv sekreterare. Så har man berättat Manpowers begynnelse. Det var bara två på kontoret som behövde den produktiva sekreterarens tjänster. De lade märke till att hon inte behövde längre på eftermiddagarna, och delade gärna med sig till andra av hennes produktivitet. Det var då idén om att "hyra ut" henne kom. Vips, hade man skapat den första bemanningen. Under Manpowers historia, sedan 1950-talet har man sedan sett begynnelsen av vikarier, rekryteringar och människor som har ersatt anställda. Manpower banade väg för flera andra bemannings- och rekryteringsfirmor, så vanliga att ingen längre höjer på ögonbrynen åt fenomenet.

"Out-sorcing" på 1990-talet

Efter bemanningarna blev vanligare under 1990-talet, talade man om att man "out-sorcade" delar av verksamheten på ett företag. I stället för anställa människor som utförde sådant som man behövde på företaget, och betalade arbetsgivaravgift, valde man att köpa in tjänsterna av ett annat företag i stället. Det blev vanligare att man valde att endast köpa in en tjänst och därmed endast betala för den bokade tjänsten som en kostnad i stället för att ha anställda som man var tvungen att betala arbetsgivaravgifter för, och kanske avskeda ifall det inte blev så mycket arbete att man kunde ha en anställd kvar. Det gav upphovet till andra företag som i stället tog det arbetsgivaransvaret och "hyrde ut" sin personal.

Framväxten av tjänsteföretag som städfirmor

Därmed såg man framväxten av nya tjänsteföretag som försåg andra med den personalstyrka som de inte ville ta arbetsgivaransvar för. Idag är det inget konstigt att man köper in till exempel städtjänster, eftersom som man inte har mer städarbete att erbjuda än under endast några timmar per dag. Det kan till och med vara så att man köper in städtjänster, matlagningstjänster, omvårdnadstjänster, ekonomitjänster och så vidare till ett och samma företag. Då har man ett annat fokus på företaget, till exempel marknadsföring av de tjänster som man tillhandahåller.

Butiksstädning i Stockholm kräver endast några timmar

Så kan det vara till exempel med butiksstädning; den kräver endast några timmar i anspråk av den som städar. Resten av dagen – vad ska man göra då? Då är det bättre att kunna ta på sig flera olika uppdrag under en och samma dag, och därmed få upp sysselsättningen för de städare som är anställda på en städfirma. Det ger också ett mer variationsrikt arbete för den som städar. 

Vad ska man tänka på om man väljer inspirationsföreläsare?

21 aug 2018

Om ni ska ha kick off eller någon annan form av aktivitet på företaget så är det ofta väldigt kul att få bidra till personalen på ett lite annorlunda sätt. Ni kanske vill få människor att tänka i nya banor, att få en "aha-upplevelse" eller helt enkelt skapa en bra känsla i början på dagen. En ganska vanlig väg är då att hyra in en föreläsare som ska få fart på gruppen. Här nedan kommer ett antal punkter att tänka på vid val av inspirationsföreläsare.

Blir du inspirerad?

En väldigt vanlig väg är att ta hjälp av en bokningsbyrå för att hitta en person som ska inspirera era anställda och det kan vara en bra väg att gå. Det man däremot inte får glömma är att kvalitetssäkra den som man bokar in som föreläsare. Det finns många vägar till att göra en sån kvalitetssäkring men en vanlig miss är att själv inte se en föreläsning med kandidaterna ni funderar på att boka. Innan ni fattar beslut om vem som ska bli er föreläsare så kan det vara bra att se ett klipp på Youtube med personen, träffa den eller prata i telefon för att få en första magkänsla. Om du själv blir inspirerad av kontakten så borgar det för att din personal ska få samma upplevelse.

Vad är syftet med föreläsningen?

Även det här är en vanlig miss när man ska boka in en inspirationsföreläsare. Syftet med föreläsningen är bra att säkerställa i förväg, det är trots allt en del pengar som ska investeras. Inte bara det att en föreläsare ska besöka er och prata i en timme eller två, alla era anställda ska sitta och lyssna istället för att jobba och producera intäkter. Ett syfta kan vara att skapa en bra känsla och få kollegorna på gott humör inför en gemensam dag och det syftet kan vara gott nog. 

Se bara till att bestämma det innan föreläsningen så att ni inte behöver ha det som en sista efterhandskonstruktion. Ni har trots allt lyckats samla alla anställda på en och samma plats under ett par timmar och då kan det vara värt att använda föreläsningen för att väcka en tanke om något. En föreläsare kan både inspirera din personal och väcka tankar om en rad olika ämnen.

Vad är målet med föreläsningen?

Även det här hänger tätt ihop med syftet men är också en sån sak som de allra flesta glömmer att bestämma i förväg. Har ni ett tydligt syfte så kan målet hänga ihop med det. Har ni ett syfte så betyder inte det att målsättningen är klar. 

Ta en stund tillsammans och fundera på vad målet är med den här inspirationsföreläsningen och när det väl är fastställt, börja sålla bland föreläsarkandidater. Har ni riktigt mycket tur så finns det en föreläsare som har hjälp företag med  att genomföra events som uppfyller både ert syfte och erat mål. 

Aktiv eller passiv förvaltning?

17 aug 2018

Inom kapitalförvaltning så förs det ofta diskussioner om vad som är bäst för den som investerar pengar. Bör man sätta sina pengar i det som kallas för aktiv förvaltning eller bör man investera sina pengar i passiv förvaltning. Tanken här är att mycket kort gå igenom vad aktiv respektive passiv förvaltning är för något och förhoppningsvis klargöra grunderna i frågan.

Aktiv förvaltning

En kapitalförvaltning som är aktiv innebär att någon arbetar med att försöka prestera bättre avkastning på dina pengar än vad marknaden gör i genomsnitt. Det kan handla om aktiv aktieförvaltning, ränteförvaltning eller en kombination av tillgångsslag.

Den mest förekommande diskussionen är huruvida aktieförvaltning som är aktiv över tid kan slå marknaden i genomsnitt. Det finns studier som påvisar att över lång tid så kan den aktiva förvaltaren inte vara bättre än genomsnittet utan förr eller senare ska alltså misstagen komma. En aktiv förvaltare håller på med kapitalförvaltning på sin spets eftersom denne på ett eller annat sätt försöker utvärdera vilka aktier som kommer att gå bra imorgon.

Om förvaltaren gör rätt i sin analys så kommer hen att välja aktier som går upp när de andra går ner, alternativt går upp mer än de andra när marknaden går upp. Det kan också vara så att förvaltaren väljer att byta mellan olika aktiemarknaden eller olika tillgångsslag för att därmed skapa mer avkastning.

Det som ofta talar för aktiv förvaltning är att om marknaden rasar och du inte har något annat val än att sitta kvar i marknaden med dina pengar, passiv förvaltning, ja då kommer du uteslutande att förlora pengar. Det som talar emot den aktiva förvaltningen är att det är väldigt svårt att förutsäga om marknaden verkligen kommer att gå ner imorgon eller om den kommer att fortsätta uppåt.

Passiv förvaltning

En passiv förvaltning är en kapitalförvaltning där pengar inte investeras med hjälp av någon analys eller spekulation. Den passiva förvaltaren anser att det inte går att slå marknaden över tid och därmed är den bästa spelaren den som följer aktiemarknaden i genomsnitt.

Med detta synsättet menar man alltså att all kapitalförvaltning som försöker slå marknaden förr eller senare kommer att misslyckas. Fördelen med den passiva förvaltningen ska då vara att den kan vara billig i drift då den inte kräver en analysavdelning utan kan drivas av en dator. Nackdelen med den passiva förvaltningen och argumenten mot den här typen av kapitalförvaltning brukar vara att den passiva förvaltaren inte får avkastning som index i vilket fall.

Den passiva förvaltaren följer index och ligger därmed alltid efter genomsnittet. Dessutom tillkommer en avgift på ett eller annat sätt så kontentan blir lite sämre än genomsnittet. Argument nummer två är förstås att om exempelvis svenska aktiemarknaden rasar så kommer den inte allt för intelligenta svenska indexfonden att följa med rakt ner i källaren. Den aktiva förvaltaren skulle då förr eller senare ha kunnat sälja av sina aktier och kliva ur marknaden. 

Med rätta maskinerna når du den effektivitet du önskar

9 aug 2018

Maskinernas betydelse i historien kan inte nog beskrivas. Det var under tider av jordbrukarsamhällen som vi såg den största industrialiseringen. Plöstligt kunde maskinerna ersätta mänsklig kraft och produktivitet. Jordbruken kunde effektiviseras, och det behövdes inte lika många människor ute på landsbygden längre. Istället var det städerna som drog eftersom industrierna, som var förlagda dit, eftertraktade arbetskraft. Människorna som flyttade till städerna och arbetade i fabrikerna fick det bättre ställt ekonomiskt och urbaniseringen var ett faktum, liksom industrialiseringen.

Maskinerna underlättar arbetet och gör det bättre

Att arbeta med maskiner är inte längre någon nyhet. Maskinerna fortsätter att underlätta vårt arbete i mycket stor utsträckning. Vi tar dem för givna. Ändå betyder de skillnaden på ett väl utfört arbete och ett som inte är det. Driver man ett företag vet de flesta att man behöver maskiner som utför de flesta av våra arbeten, åtminstone inom städbranschen. Ska man städa stora ytor kan man inte rengöra dem för hand, även om man var många som gjorde det. Städningen för hand kan inte mäta sig med den rengöring som maskinerna kan åstadkomma.

Så fungerar städmaskinerna

I städmaskinen fyller du på vatten och rengöringsmedel. När du sedan sätter igång den, snurrar stora borstar mot golvet som roterar samtidigt som vattnet med rengöringsmedlet släpps ut genom borstarna. Här finns både maskiner som man följer efter eftersom de går av sig själva framåt. Man kan även sitta och köra större maskiner. 

Skulle man borsta golvet på samma sätt för hand skulle det arbete som görs på en timme av en städmaskin, krävas en hel arbetsdag innan man var klar. Ska ett städföretag kunna arbeta effektivt och dra in inkomster bör man alltså först investera i riktiga städmaskiner så att man kan ta på sig så många städuppdrag som det bara är möjligt.

Bra städmaskiner möjliggör effektiv städning

Har man några sådana effektiva städmaskiner kan man ta på sig fler uppdrag och korta ner tiden det tar och åstadkomma ett rent resultat. Städmaskinerna kan alltså innebär skillnaden mellan ett framgångsrikt företag eller ett som inte är det. Det gäller att städarna ska orka med arbetet och inte slitar ut i förtid. Alltför många har slitit ut händer och ryggar för att de ar skurat golv för hand. Maskinerna har ersatt det manuella arbetet. Trots det, behövs vi fortfarande för att manövrera maskinerna.

Är du på jakt efter bra städmaskiner rekommenderar vi att klickar på denna länk för att läsa mer om städmaskiner.

Rekrytering – några vanliga utmaningar

7 aug 2018

Alla företag som växer hamnar förr eller senare i situationen att de måste anställda personal. Faktum är att i en del branscher så är den största utmaningen för att växa just att rekrytera och behålla rätt människor. Om ni står inför att anställa och det är ont om kompetent personal att få tag i så kommer ni att behöva ta ställning till ett antal utmaningar och några av dem kommer vi att gå igenom här.

Headhunta de bästa i branschen?

En del företag har insett att de anställda är deras viktigaste resurs och därför vill de inte ta in vem som helst i sin stab. Om man vill anställa de bästa i branschen så finns det ett antal utmaningar kring det. Vi tar ett företag som arbetar med trädfällning på Lidingö som exempel. För att få tag på de bästa i branschen och få dem att börja arbeta hos er lokalt på Lidingö så behöver ni ha följande saker i åtanke:

 1. De bästa i branschen måste vara beredda att pendla eller flytta
 2. Har ni råd att rekrytera in de bästa inom trädfällning i hela landet?
 3. Är det en lönsam satsning?
 4. Hur länge kommer Sveriges bästa inom trädfällning vilja stanna kvar på Lidingö

Som ni ser så finns det flera saker att fundera på innan man bestämmer sig för att jaga ifatt de absolut bästa i branschen. När man väl har lyckats rekrytera personerna så måste man dessutom behålla dem. Om det fortfarande är lönsamt att göra den här satsningen så kan det vara et alternativ att headhunta branschens stjärnor.

Ta in nybörjare och lära upp dem från grunden

Ett annat alternativ som många företag väljer att göra är att ta in helt outbildad arbetskraft och lära upp dem själva. Även här finns det ett antal utmaningar att ta ställning till innan man väljer att gå den vägen. Några av dessa är:

 1. Är det lönsamt att ta in personal och utbilda själv från grunden jämfört med att rekrytera kunniga medarbetare?
 2. Riskerar ni att tappa kunder på vägen på grund av de missar som kan uppkomma under läroperioden?
 3. Finns det så många som kan tänka sig att satsa på en yrkesroll inom trädfällning på Lidingö så att ni är i "arbetsgivarens marknad" och kan välja och vraka bland kandidaterna?

Även här finns det ett antal frågor som måste besvaras innan strategin genomförs. En person som inte är utbildad inom trädfällning behöver gå en läroperiod. Troligen behöver en av era etablerade anställda hjälpa den nya under en längre tid vilket sänker produktiviteten även för den personen. Om risken är stor att ni förlorar kunder på grund av de misstag som kan göras på vägen så kanske det här trots allt inte är en bra väg att gå.

Så kan man marknadsföra företaget

31 jul 2018

Marknadsföring och PR har alltid varit varje företags luft. Utan marknadsföring, inget levande företag, eftersom alla företag är i stort behov av sina kunder. Inget företag kan bortse från detta. Därför lever marknadsföringen och reklamen ett gott ställt liv. Alla företagare vet att utan reklam kommer företaget att tyna bort sakta men säkert. Så vad behövs för en lyckad markandsföring? Här tänker vi på några uppenbara saker; kommunikationen. Den förändras ju som helhet inte. Den kommer alltid att gå ut på samma budskap; köp våra produkter så lyckas du som människa, eller som företag. Det är bara sättet att kommunicera som föändrats över tid.

Alltmer digital marknadsföring

Stora delar av marknadsföringen har blivit, och kommer att bli alltmer digital. Företagen behöver finnas där kunderna befinner sig; på nätet, på sociala medier, i sina mobiler (nätet). Kunderna vill se en snygg hemsida för att bilda sig en bra uppfattning om de produkter och företag som hon eller han vill ha information om. Det ska gå snabbt, det ska vara lätt att hitta informationen. Snabbhet har blivit vår tids melodi. Allt ska gå så snabbt det bara går, tid är pengar, har vi lärt oss och lever efter. Med digitaliseringen har vi också fått upp tempot. Det tar inte lång tid för den professionella programmeraren att sätta upp en hemsida, eller sända ut ett massutskick med reklam till nya kunder.

Vissa saker förändras inte

Trots det är det vissa saker som inte förändras. Fortfarande vill vi som kunder och konsumenter fortfarande ha information på papper; vi får flyers i vår hand när vi besöker mässor, eller går gatan fram. Vi växlar visitkort när vi träffar nya bekanta eller träffar andra från andra företag. Vi vill läsa skyltar som talar om för oss vilket företag som kan erbjuda sina produkter och varor. Vi vill få en snygg broschyr i handen när vi vill veta mer om en viss produkt eller tjänst. Därför behöver vi trycksaker på alla sätt och vis, som komplement till all information som numera finns digital.

Stockholm hyser ett 500-tal tryckerier, alla med olika livslängd och med tryck av skyltar, för företag och privatpersoner, för reklam och utskick. Läs mer här om du letar du efter ett tryckeri i Stockholm. De flesta tryckerier erbjuder förutom själva tryckningen, även grafisk hjälp, bildhantering och design, layout och hjälp med text, om man så vill. Vissa vänder sig till andra företag, andra till bröllopsinbjudningar och speciella tillfällen när man vill ha vackra kort i speciell utformning.

Vad händer när min kund påbörjar en företagsrekonstruktion?

23 jul 2018

Det finns siffror som säger att nästan en tredjedel av alla utomstående fakturor som skickas av små och medelstora företag betalas efter förfallodatum. Vi vet också om att det är en stor mängd företag som går i konkurs varje år. Följder av digitaliseringen, storföretag som köper upp konkurrenter och därmed pressar priser på sina produkter och mycket annat som sker på finansmarknaden. Allt detta kan utmana företagens ekonomi och förmåga att betala sina skulder och leverantörer. Om du nån gång har varit med om att någon av dina kunder har gått i konkurs vet du att det kan vara en ganska långdragen historia. Men vad händer om någon av dina kunder påbörjar en företagsrekonstruktion?

Så fattas beslut om rekonstruktion

Till en början har företaget, alltså din kund, lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Har tingsrätten fattat ett beslut om rekonstruktion utser de också en rekonstruktör som ska hjälpa företaget att få ordning på sin ekonomi igen. Rekonstruktören börjar alltid med att gå igenom räkenskaperna, ser över bokföring och tar fram en lista där alla tillgångar och skulder ställs upp. 

Kontakt med rekonstruktör

Eftersom du är fordringsägare mot företaget kommer rekonstruktören att kontakta dig och alla andra kände fordringsägare och kalla till ett möte. Mötet kallas för ett borgenärssammanträde och ska äga rum hos tingsrätten, senast 3 veckor efter att ansökan om rekonstruktion har lämnats in. Med tanke på att beslutet från tingsrätten kan ta några dagar så är det ganska kort varsel mellan godkännande, genomgång av räkenskaperna och kallelse till sammanträdet där du kommer att delta. 

Förhandling i tingsrätten

Sammanträdet hos tingsrätten är några viktiga timmar för dig som har gjort uppdrag åt företaget och står ute med pengar. Det är nu som du och de andra borgenärerna ska yttra er om rekonstruktionen ska fortsätta, eller inte. Om ni enas om att den ska fortsätta tyder det på att ni inte tror att företaget kan komma på fötter igen. Det innebär dessutom att ni har en chans att få tillbaka alla era utestående fordringar, men det innebär också att företagets tillgångar blir frysta under minst 3 månader vilket innebär att ni inte får ta del av pengarna under den tiden. Med tanke på att rekonstruktionen kan förlängas i upp till 12 månader innebär det att om företaget inte kommer på fötter snabbare än så, kan ni få vänta länge på era pengar. 

Om ni däremot enas om att företaget inte ska fortsätta sin rekonstruktion garanterar ni era egna förluster. Företaget har hamnat i den här situationen eftersom skulderna är större än tillgångarna. Fördelen kan dock vara att en del av skulderna kan regleras snabbare än mellan 3 till 12 månader och att ni då tar en mindre förlust men får tillbaka pengarna snabbare. 

Om företaget fortsätter med rekonstruktionen kommer ni få ett brev att skriva under där ni godkänner att fordringarna minskas med minst 25 procent, ett så kallat offentligt ackord. Läs mer om rekonstruktioner och hur de går till på: företagsrekonstruktion.biz.

Se till att dina anställda träffar en tandläkare

18 jul 2018

En av de bästa investeringarna man kan göra som företagare är att se till att de anställda håller sig friska. Varje sjukdag kostar nämligen dels pengar och de så ger den ett stort tapp i produktionen - oavsett vilken typ av bransch man är verksam inom. Handlar det om en långtidssjukskrivning så är det ännu värre; man kanske måste lära upp en ny vikarie eller också så måste de andra täcka upp och arbeta dubbelt så hårt. viss kompetens är dessutom omöjlig att ersätta. Allt handlar inte om plus, minus, kronor och ören. Håller sig personalstyrkan sig frisk så är mycket vunnet - en hälsosam arbetsplats ger ett mervärde som du som företagare kan ha stor nytta av. Vi tänkte ge några exempel på hur du kan tänka för att få en god företagshälsa som i sin tur kommer att ge dig bättre omsättning på sikt.

 • Tandläkare: Många tänker inte på att friska tänder är nyckeln till ett hälsosamt liv i övrigt. Har man dålig kvalitet på sina tänder så kan det - utöver att leda till tandlossning - även innebära ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Säger en anställd att han har en tid hos en tandläkare så ska du som chef uppmuntra detta. Faktum är att du kan uppmuntra på andra sätt också. Kan inte berget komma till Mohammed och så vidare. många tandläkare idag erbjduer en typ av mobil tjänst där de besöker företag och genomför undersökningar på plats. Enklare behandlingar går också att utföra vid sådana besök. Svårare ingrepp - att sätta in exempelvis tandimplantat - kommer dock att behöva göras på den ordinarie mottagningen. Av förklarliga skäl. Tryck även på att kosten på företaget ska bli bättre. Bannlys (skämtsamt) all typ av läsk. Frågar du en tandläkare vilket typ av livsmedel som är värst för tänderna så hamnar läsk ganska högt upp. Det farliga är att läsk - och andra sura drycker - nöter på emaljen och det är något som är svårt att korrigera i efterhand. Mer om tandvård på http://solnadental.se/.
 • Friskvård: Att de anställda håller sig i from rä enbart till gagn för dig. De orkar mer, de håller koncentrationen uppe längre och - just det - de blir sällan sjuka. ge ett frikostigare friskvårdsbidrag än de tusen kronor som normalt är standard. Det är en rejäl investering. Många arbetsgivare skapar även fysiska utmaningar. Vad sägs om en stegräknare i julklapp och där de anställda får tävla mot varandra och mot dig som chef. Klarar de att nå ett visst antal steg under exempelvis våren så bjuder du på en rejäl kick-off. Se till att delta själv också. Skapa ett sug kring motion och rörelse på arbetsplatsen.
 • Hjälp rökare att sluta: Om läsk är dåligt för tänderna så är rökning ännu värre. Rökning kan leda till tandlossning och det gör även att det försvårar att exempelvis sätta dit tandimplantat om sådan sker. Utöver det har vi cancer, vi har hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga sjukdomar som kan komma av rökning. Fimpa! Du kanske inte behöver vara så dramatisk som att bannlysa cigaretter.Det handlar om vuxna människor som gör vad de vill under sina raster. Däremot så kan du gå i bräschen för sundare vanor. Varför inte införa någon form av bonustrappa om de avstår cigaretter på arbetstid? Alla vet att rökning är dåligt för hälsan. Ibland är en morot det som krävs för att man ska lägga den här livsfarliga olaten på hyllan för gott.

← Äldre inlägg