Blogg

Välj rätt redovisningsbyrå i Malmö

22 okt 2017

Driver man ett eget företag – oavsett storlek – så är extern hjälp att rekommendera då det kommer till allt pappersarbete som kommer på köpet. För en lekman så kan det nämligen vara svårt att komma underfund med hur man sköter exempelvis bokföring, deklaration, skatter och moms, redovisning, lönehantering och bokslut. Det finns guider att luta sig mot – både digitala och i bokform – men även med dessa så finns vissa luckor och frågetecken som kan vara svåra att bena ut och begripa.

 

Genom att istället använda sig av extern hjälp i form av en redovisningsbyrå så kan man som företagare vara trygg med att allting sköts korrekt och att man därmed också kan avsätta den tid som krävs för att utveckla sig egen firma och nå den fulla potential som den har.

 

Det som vi ska tala om här är hur man ska tänka då man står inför att välja en redovisningsbyrå då det finns några parametrar att ta hänsyn till. Fördelen som man har här är att driva sitt företag i en större stad som exempelvis Malmö och av den anledningen så säger vi att det är du som just startat ett företag i Malmö och att det är du som ska välja en redovisningsbyrå för att sköta ditt pappersarbete och din ekonomi. Ditt företag har fyra stycken anställda och är verksamma inom området rörmokeri. Detta tycker vi att du ska tänka på innan du väljer din redovisningsbyrå i Malmö:

 

  • Priset. I och med att det finns ett sådant stort urval av olika redovisningsbyråer så finns det också en varierande prisbild. Som liten firma tycker vi att du ska försöka hålla i din plånbok; även de lite mindre företagen inom redovisning har kompetensen och utbildningen som krävs. Något som leder oss på nästa punkt.
  • Storlek. Här kan du med fördel välja en redovisningsbyrå som matchar din egen storlek. Det vill säga; du behöver inte välja den största som finns utan kan tryggt välja en mindre som du får bättre kontakt med.
  • Service och personlig kontakt. Just denna fråga tycker vi är viktig. Det kommer att uppstå problem och ditt företag kommer att uppleva både höga höjder och djupa dalar; här tycker vi att den redovisningsbyrå du väljer ska vara väl medveten om vem du är-, vad ni sysslar med och hur ni arbetar. Du och ditt företag ska inte vara en firma i mängden och ett par papper i högen. Du ska kunna besöka din redovisningsbyrå för konsultation när du behöver det och kunna få råd och svar oavsett vad det handlar om.
  • Samarbete. Som vi sa ovan, du och ditt företag kommer att uppleva lite av en berg-och-dalbana under er karriär. Se till att din redovisningsbyrå i Malmö följer med under resan och att ert samarbete sträcker sig över en längre tid. Bygg upp ett förtroende och en trygghet!

Hitta rätt konsult för jobbet

4 okt 2017

Kanske har ni ett projekt på gång inom företaget som helt enkelt inte kan lösas med den kompetensen ni har internt på företaget. För ett kortare projekt kan det löna sig att anlita en konsult, snarare än att ge någon med kompetensen en fast anställning. Att hitta en konsult behöver inte vara särskilt svårt, men det finns ett par saker som är bra att ta hänsyn till. Bor du i en större stad som Stockholm och söker förhållandevis ”vanlig” typ av konsult, till exempel managementkonsult, bör du få flera att välja mellan. En ovanlig typ av konsult i en mindre stad kan givetvis bli något svårare att hitta.

Kontakta en konsultbyrå

Det finns ett antal företag om har en lättöverskådlig lista med konsulter som kan vara lämpligt för just det du behöver. Det är dock långt ifrån alla som har det så. I sådana lägen kan det vara bra att kontakta en konsultbyrå. Ju mer inriktade konsultbyrån är på det du behöver, till exempel en managementkonsult i Stockholm, desto bättre. Det är dock såklart inte givet att man hittar en konsultbyrå som är så pass nära det område man behöver hjälp inom. Det beror helt enkelt i stort på vilket område det är man behöver hjälp med.

Finns det några för- eller nackdelar att kontakta en byrå? Det är svårt att säga detta säkert, men många hävdar att obundna konsulter inte sällan har större kompetens och driv. För att lyckas som obunden konsult krävs det helt enkelt att man har något extra, kanske riktigt vass kunskap och hög arbetsmoral, om man ska lyckas konkurrera med stora byråerna. En managementkonsult i Stockholm får till exempel konkurrera med flertalet byråer om kunderna. Givetvis kan det finnas nackdelar med att anlita en obunden konsult också. Gör man det bör man titta upp personen ordentligt, då man inte har någon byrå att klaga till om man är missnöjd med arbetet.

Rätt egenskaper

Förutom att den tilltänkta konsulten behöver ha rätt kompetens, finns det även andra egenskaper som kan vara bra att sträva efter att hitta en konsult som har. Att konsulten lyssnar, ställer många frågor och har en hög arbetsmoral kommer att underlätta ert samarbete framöver. Det här är kanske inte alltid något man kan få, beroende på hur utbudet av konsulter ser ut. Ska du anlita managementkonsult i Stockholm har du säkerligen flera att välja på, men något mer nischat område i en mindre stad finns det knappast många konsulter som konkurrerar om ditt uppdrag.

 

Oklokt att dra in på kontorsstädningen

23 sep 2017

Att man som företagare har ett ansvar i att erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö innebär även att hygienen ska inkluderas; något som tyvärr många väljer att blunda för. Det här är i själva verket något som i slutändan kommer att bita ett företag i svansen. Kort sagt och som exempel på detta så kan vi säga att det handlar om ett företag i Stockholm som bedriver en verksamhet där de anställda spenderar sina dagar med att sälja produkter från ett kontor.

Detta kontor ligger i en äldre fastighet i Stockholm och det innebär att ventilationen är av det äldre slaget och som således lämnar mer att önska. Det som sker här och som är fallet på många arbetsplatser är att företagets ledning beslutar om att kontorsstädning ska minskas och att den numera ska ske endast en gång i veckan snarare än de två som fallet varit tidigare.

Anledningen till detta är – som i alla andra fall – att man vill spara pengar och att man ser den städfirma man har för sin kontorsstädning som en stor utgift. Man tycker – helt enkelt – att städningen är det lättaste sättet att spara pengar och av den anledningen så blir det också den som först får stryka på foten. Det man inte tänker på här är följande: en kontorsstädning förhindrar sjukdomar och den leder dessutom till ökad trivsel.

Följder av minskad kontorsstädning i Stockholm

Kort sagt; genom att företaget minskar på denna kontorsstädning så gör man de anställda mer mottagliga för förkylningar, magsjuka och feber – ett scenario som dessutom bli än mer tydligt på detta kontor i Stockholm där ventilationen, som sagt, var av det äldre slaget. Dessutom så kommer de anställda att trivas sämre också då de allra flesta människor mår- och presterar bättre i en ren miljö än i en smutsig sådan.

Beslutet man tagit om att minska på sin kontorsstädning i syfte att spara pengar kommer istället att innebära att företaget i Stockholm plötsligt ser fler sjukdagar och att de anställda dessutom jobbar mindre effektivt då de trivs sämre än tidigare. Dessa två argument måste man vara medveten om och se till som företagare. Man kan spara pengar – men det får aldrig gå ut över de anställdas arbetsmiljö. Gällande hygienen så kan det dessutom  – som i exemplet ovan – snarare leda till att man i slutändan förlorar pengar.

Förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen

18 sep 2017

Har du ingen ergonomiutbildning? Lugn, det finns fortfarande många saker du kan göra för att förbättra arbetsmiljön där ni arbetar. Det bästa är kanske att faktiskt konsultera någon med ergonomiutbildning, men det finns en del saker man kan göra själv utan att vara särskilt insatt. Här kommer ett par tips:

Sänk ljudnivåerna

Det är välkänt att konstanta höga ljud- och bullernivåer inte är bra för det allmänna välmåendet på arbetsplatsen. Det kan leda till huvudvärk och ökad stress, två saker som garanterat sänker produktiviteten och den allmänna känslan av trivsel hos medarbtarna.

Har man problem med höga buller- och ljudnivåer finns det sannolikt flera åtgärder man kan vidta. Till exempel kan man inreda rummet med mer textilier som fångar upp ljudet i rummet, istället för att det studsar på väggarna och förstärks av hårda och kala ytor. Vidare kan man fundera på andra lösningar, så som att ha fler rum på kontoret. Vet man att något kommer att ske högljutt under en lång tid, kan det vara bra att ha särskilt väl dämpat rum för detta. Tänk såklart även på att det måste vara bra luft och ett trivsamt arbetsrum i övrigt.

Är det snarare buller från en vältrafikerad väg utanför kan nya fönster vara det som är lösningen. Det är visserligen en ganska dyr lösning, men kan sannolikt löna sig på lång sikt om bullret är ett problem. Det handlar då givetvis om att sätta in tjockare glas eller fler skivor för att dämpa ljudet utifrån.

Tänk på kontorsmöblerna

Det är när det kommer till val av kontorsmöbler som man kan ha nytta av en ergonomiutbildning. Har man ändå inte det, och inte heller kan konsultera någon med ergonomiutbildning, kan man till exempel gå till välsorterade och nischade företag och få expertråd av personalen.

Till exempel är det allt fler som börjar använda höj- och sänkbara skrivbord. Om detta ännu inte finns på ditt kontor, kan det vara något som det är läge att investera i. Att kunna växla position under dagarna kan komma med stora vinster för hälsan, då stillasittande i långa perioder överlag är dåligt för kroppen.

Ta in någon med ergonomiutbildning som kan hålla ett föredrag

Om ni redan har hyfsat ergonomivänliga möbler krävs det ändå att de används rätt för att man ska utnyttja dem till max. Tar du in någon med ergonomiutbildning som kan hålla ett föredrag, blir personalen bättre utbildad i hur man bör tänka för att belasta kroppen så lite som möjligt. Säkerligen kan eller hon också diskutera med dig vad du kan göra för inköp eller vida för åtgärder för att skapa en bättre ergonomiskt anpassat arbetsplats.

Kontorsstädning påverkar resultatet för företag i Stockholm

30 aug 2017

De flesta företag skulle må bra av att se över sina rutiner och på vilket sätt de skulle kunna påverka de anställdas arbetsmiljö till det bättre. Ett typisk exempel på detta gäller städning och hur hygienen ser ut på arbetsplatsen – en ständigt negligerad fråga som tyvär i slutändan leder till att man förlorar pengar som företag. Vi kan ge ett exempel på detta och säga att det hela handlar om ett företag i Stockholm där de anställda tillbringar sina dagar på ett kontor där de säljer produkter via telefon. Företaget har under en period haft en minskad produktion och man försöker i och med detta strypa utgifter som man tycker är onödiga.

Med all rätt; företag betalar ofta pengar i onödan och det finns alltid kronor att spara på att se över sina utgifter. Det som detta företag i Stockholm dock gör fel – och som är genomgående för företag över hela Sverige – är att man ser sin kontorsstädning som en stor minuspost i budgeten; något man korrigerar genom att dra in på denna från två gånger i veckan till endast en gång. Hur kan då detta vara fel och hur kan en minskad kontorsstädning göra sådan skillnad?

Jo, man glömmer nämligen bort att hygienen är en väldigt viktig ingrediens i hur folk trivs och att den dessutom i allra högsta grad påverkar hur man mår. Det som visar sig som en följd av beslutet av att minska på denna kontorsstädning i Stockholm är således följande detaljer:

  • Fler sjukdomar. Denna minskade kontorsstädning gör att bakterier och baciller får en större spridning bland de anställda och antalet sjukdagar ökar som en direkt följd av detta. I en redan känslig miljö som på ett kontor – där man sitter tätt inpå varandra, där det ofta finns undermålig ventilation och där varje förkylning sprids som ett brev på posten – så måste man som företagsledare snarare utöka sin kontorsstädning än att minska den. Sjukdagar kostar alltid mycket pengar och dessutom – sett ur de anställdas personliga perspektiv: det är aldrig roligt att blir sjuk.
  • Sämre stämning. En annan följd av den dåliga hygienen från den indragna kontorsstädningen är att de anställda trivs sämre. Dammråttor, smutsiga bänkar, ett skitigt kök och ohygieniska toaletter påverkar humöret och gör att de anställda vantrivs och jobbar sämre. Således så minskar också deras produktivitet och det påverkar i allra högsta grad hur företagets årsredovisning ser ut. Det man sparat in på att minska sin kontorsstädning har företaget i Stockholm – med råge – förlorat sett till produktivitet. Ett rent kontraproduktivt beslut och en – tyvärr – vanlig fälla som många företag går i då de ska spara pengar.

Om ni vill läsa mer om kontorsstädning, klicka här.

Golvläggare – starta eget eller söka anställning?

29 aug 2017

Som golvläggare kan man, lite senare i karriären, börja fundera på om man ska starta eget eller fortsätta vara anställd. Att starta eget precis när man är färdigutbildad är troligtvis inte det bästa valet. Istället är det i nästan samtliga fall bättre att tillskansa sig riktig arbetserfarenhet av yrket först. Det här kan appliceras på många andra yrken, inte bara golvläggare, där det är vanligt att man startar sin egen firma.

Tryggare att vara anställd?

De flesta skulle nog säga att det är tryggare att vara anställd. Man har då uppsägningstider och andra fördelar i ett anställningsavtal att luta sig tillbaka på om det kniper. Dock skulle nog vissa egenföretagare skriva under på att det faktiskt är tryggare att köra eget.

Måhända att det inte är tryggt i början, när du inte har fått ett tillräckligt bra kundflöde. När du väl har etablerat ditt företag har du dock allt i dina händer. Om du är anställd på ett mindre företag har du ingen kontroll över vad chefen gör och hur företaget drivs. Har du entreprenörsanda i dig är det inte osannolikt att du anser att det faktiskt är tryggare att driva eget. Huruvida det faktiskt är så är givetvis upp till debatt.

Flexibilitet

Med ett eget företag kan det både bli mer och mindre flexibelt. När företaget väl är i rullning har du större möjligheter att påverka dina tider själv. Om du däremot är sugen på att flytta till exempelvis Stockholm, kan det innebära en del problem. Du kan då antingen få sälja av företaget eller försöka flytta det – vilket kan bli svårt. Visserligen byggs det mycket i Stockholm och en duktig golvläggare bör inte ha några större problem att hitta ett jobb, men då kanske det passar bättre att söka anställning i Stockholm eller den staden man planerar att flytta till.

Mycket jobb

Har du ett mindre företag blir det sannolikt mer jobb, vilket kan vara svårt att komma undan. Har du ett större företag kan det finnas möjligheter att anställa fler och själv ta ut en lägre lön. För de allra flesta innebär det dock extra jobb att vara egenföretagare, oavsett om man är golvläggare eller arbetar inom något annat yrke.

Mer ansvar

Som helt egen golvläggare har du ett större ansvar i största allmänhet. Kunderna är helt beroende av dig och att du dyker upp. Om du behöver sjukskriva dig innebär det svårigheter för firman. Bor du i en större stad som Stockholm och har många bekanta kan du kanske snabbt hitta någon bekant som kan hoppa in i ditt ställe, men oundvikligen kommer det att innebära vissa problem.

Har du flera anställda har du visserligen folk som kan täcka upp för dig, men även med anställda kommer ett ansvar. Du ska se till att arbetsvillkoren är goda och att de anställda trivs så att de stannar kvar. Därtill drabbar det fler, inte bara dig, om kundavtal sägs upp eller om kundflödet i allmänhet stannar av. Läs mer om ett professionellt golvläggningsföretag på http://www.golvläggarestockholm.biz/.

Tips för en lyckad videokonferens

24 aug 2017

En videokonferens kommer med flera fördelar. Jämfört med ett fysiskt möte är logistiken kring sammankomsten inte lika krävande. Det här leder inte bara till minskade resekostnader, utan även att företaget överlag kan bli mer effektivt när inte anställda behöver lägga ner tid på att få ihop mötet.

Som med alla möten krävs dock förberedelser för att det ska bli lyckat. Det krävs att det är någorlunda planerat för att ni efteråt ska kunna stänga ner videokonferensen och känna att ni har kommit framåt. Här kommer en del tips som kan hjälpa er på vägen med det.

Tänk på det visuella

Det här behöver inte bara innebära att gestikulera när du pratar. Med ett system byggt för videokonferenser kan man vanligen dela grafer, videoklipp och ljudinspelningar med varandra. Att föra in en presentation i systemet och sedan spela upp det för deltagarna i konferensen är ett effektivt sätt att säga sin mening, precis som det är fysiska möten. Visserligen kan du välja att rikta kameran mot dig och en whiteboard-tavla, men att använda mjukvara gör det sannolikt tydligare och enklare för alla inblandade.

Tänk på oljud och prassel

En videokonferens kan kännas som ett fysiskt möte, så det är lätt att glömma att vissa oljud kan störa samtalet mer än vad man tror, om det sker nära mikrofonen. I första hand bör man se till att vara noga med att stänga av mikrofonen när man inte pratar eller planerar att göra det under en tid. Det blir då bekvämare för samtliga deltagare och lättare för dem att kunna fokusera på den som pratar.

Ska du prassla med papper medan du pratar bör inte detta göras nära mikrofonen. Likaså bör den inte heller sättas så att dina andetag kan störa alltför mycket. Se även till att ljudnivån är rätt inställd innan konferensen påbörjas.

Välkomna in de övriga i samtalet

En videokonferens är en mötesform som tillåter alla deltagare att vara med. Det här till skillnad från tv-länk, som är en form av envägskommunikation. Se till att välkomna övriga deltagare i konferensen så gott det går, precis som vid ett fysiskt möte. Välkomna synpunkter och kom med frågor.

Testa systemet ordentligt innan videokonferensen påbörjas

För att undvika onödiga problem under konferensen är det bäst att helt enkelt testa igenom systemet på förhand. Fungerar det bra att dela information och videoklipp? Hur är ljudnivåerna? Sitter kameran bra? Är bilden klar, eller är det något som gör att det ser dåligt ut?

Det här kan du arbeta med i Täby

21 aug 2017

Bor du i Täby och letar efter något nytt att göra? Även om kommunen kan tyckas vara förhållandevis liten i relation till närliggande Stockholm, är utbudet av butiker, tjänster och service i allmänhet stort här. Det bor trots allt över 65 000 människor här, vilket är större än de flesta svenska städer.

Många som söker jobb i Täby är Täby-bor som har tröttnat på pendlingen in till storstaden. Visserligen tar det inte mer än ungefär 45 minuter, beroende på var i Stockholm man ska, men ett arbete i Täby skulle minimera pendlingen till ett fåtal minuter. Bara en halvtimmes skillnad i pendling ger dig en extra timme att utnyttja på dagen, något som kan kännas särskilt viktigt om man har familj.

I den här texten ger vi inspiration till dig som vill börja arbeta i Täby – förhoppningsvis hittar du något du kan tänka dig att göra.

VVS

För VVS krävs utbildning, precis som med många andra jobb, men när du väl har det kan du vara mycket flexibel med var du bor. Visserligen kommer du med största sannolikhet att utföra jobb även utanför Täby – men då får du betalt för den tid du reser.

För närvarande finns en viss brist på VVS-montörer över hela landet. Det byggs mycket, inte minst i Stockholm, och vid nybyggnationer har utbildade inom VVS en viktig roll att fylla. Möjligheter att utbilda sig till VVS-montör som vuxen finns, och det krävs en lärlingsperiod och ett yrkesbevis innan man kan börja jobba ”på riktigt”.

Jobba med markiser

Kanske inte det mest vanliga jobbet – men visst finns det en del i Sverige som arbetar med markiser. Givetvis hänger det mycket att det finns ett erbjudande i Täby för tillfället om du inte skulle starta eget. De flesta jobb där markiser är inblandande handlar om att montera upp markiser som kunderna köpt. Du kan även få arbeta med att montera andra solskyddsprodukter utöver markiser, till exempel persienner, lamellgardiner och rullgardiner.

Läs mer om markiser här.

Frisör

För att bli frisör bör man ha gått en utbildning, men när man väl har gjort det bör det inte vara några större problem att hitta jobb i en kommun som Täby. Frisörer finns nästan överallt i landet – människor behöver ju alltid klippa sig.

Vissa frisörer specialiserar sig mot till exempel damklippningar och uppsättningar, men de flesta arbetar med både dam- och herrhår. Om du har arbetat som frisör sedan tidigare kan det finnas möjlighet att helt enkelt hyra en stol hos en redan etablerad salong.

Fördelar med att välja en lokal bokföringsfirma

4 aug 2017

Alla företagare måste ta ställning till om de själva ska ta hand om sin bokföring eller om något företag ska anlitas för denna tjänst. De som bestämmer sig för att ta hjälp från ett annat företag har ett flertal olika bokföringsfirmor att välja mellan. Detta åtminstone om man har sitt företag i en större stad. Något krav finns inte att ha bokföringsfirman i samma stad som man har sitt företag. En hel del företag väljer att skicka sina papper till ett företag på annan ort.

Men det finns några stora fördelar med att tänka lokalt. Ibland till och med mer lokalt än inom samma stad.

Säkerheten:

Om alla papper, som tillhör bokföringen, ska skickas till bokföringsfirman så tar man en viss risk. De kan komma bort i posten eller liknande. För att komma runt denna säkerhetsaspekt kan varje paket skickas med REK. Men här finns då två nackdelar. För det första kostar det extra och för det andra krävs det att bokföringsfirman inte tar betalt för att åka och lösa ut detta REK. En resa som kan debiteras. Den som väljer en lokal firma för bokföring kan lätt köra förbi och lämna alla papper i handen.

Det är just på denna punkt som man bör se lite extra på var företaget är beläget. De som bor i Stockholm kan därmed tänka mer lokalt än bara att bokföringsfirman ligger i Stockholm. Att ta sig från ena sidan staden till andra (eller om man är tvungen att snirkla sig in i stadskärnan) tar tid. Vissa tider på dygnet är det till och med riktigt tidsödande med långa köer.

Den som söker efter att starta ett samarbete med en bokföringsfirma i Stockholm kan därför smalna av sitt sökande. Kanske Google efter ”Bokföring Lidingö/Bromma/Södermalm” istället för enbart ”Bokföring Stockholm”.

Det gäller alltså att se på alla behov gällande företaget innan en sökning och kontakt tas med eventuella framtida samarbetspartners.

Möjlighet att träffas

Den andra fördelen är att man lättare kan träffas. Det behöver knappast ske varje månad men någon gång per år kan det komma frågor som gör att man behöver träffas och diskutera olika lösningar. Kanske handlar det om bolagsform, skatteplanering eller kommande bokföringstekniska frågor. I dessa fall kan man mycket väl tänka sig åka en timme för att komma till firman. För de som bor i Stockholm är det gällande denna punkt inte så extremt viktigt att tänka väldigt lokalt. Men tänk i alla fall på avståndet så det inte krävs flera timmar för att nå företaget som sköter bokföringen.

Bemanningsbranschen

29 jul 2017

Bemanningsbranschen i Sverige står för att sysselsätta en förhållandevis stor del av den svenska befolkningen. Till exempel har branschen 76 300 årsanställda och satte ungefär 220 000 personer i jobb under 2016. Detta via omställning, personaluthyrning och direkta rekryteringar. I dagsläget jobbar ungefär 1,6 procent av den sysselsatta befolkningen i ett bemanningsföretag.

Nischer

Bemanningsföretag kan ha en rad olika nischer. Vanligt på senare år, och då kanske särskilt i Stockholm, är att se bemanningsföretag som riktar sig mot bygg. Bygg har blivit ett väldigt arbetstätt område de senaste åren, inte mint eftersom att Stockholm växer så pass fort som det gör.

Byggkonjunkturen har varit väldig stark på senare tid och bedömningar gör det tydligt att vanliga yrkesgrupper inom bygg (såsom golvläggare och anläggningsarbetare till exempel) är högt efterfrågade på arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt för få utbildade i relation till efterfrågan. Konkurrensen mellan arbetstagare är låg över hela landet – inte bara i Stockholm – och den med kunskap som söker sig till bemanningsföretag inom bygg kan sannolikt hitta jobb fort. Dock kan det också vara personer med andra kunskaper som kundföretagen ofta gärna hyr in.

Varför välja att arbeta hos ett bemanningsföretag?

Det finns många anledningar till att man kan vilja arbeta hos ett bemanningsföretag. Det är inte ovanligt att man planerar att endast stanna tillfälligt hos ett bemanningsföretag medan man till exempel gör något annat, för att sedan bli kvar. De som blir kvar brukar gilla de stora variationerna och nätverksmöjligheterna som finns. Jobbar du i en storstad, som Stockholm eller Göteborg till exempel, kommer du att få träffa på många olika kollegor och ledare genom ett arbetsliv.

Det är populärt bland studerande att söka jobb via ett bemanningsföretag. Då gör man det som en grej vid sidan av och det är oftast inga större problem att hitta ett arbete på relativt kort tid. Vissa stannar ett par år bara, medan andra stannar hos ett bemanningsföretag genom hela sin karriär. Här finns i princip alla yrkeskategorier representerade.

Garantilön

Det här kan skilja sig från bemanningsföretag till bemanningsföretag, men de flesta aktörer ger sina anställda en viss summa i garantilön varje månad – även om de inte skulle bli uthyrda till ett kundföretag. Garantilönen är givetvis lägre än om den anställda faktiskt arbetar mycket, men likväl gör det att det är lättare att klara sig när det inte finns några jobb för tillfället. Hur mycket den ligger kan variera en hel del, men i allmänhet är det bra att se till sin årslön snarare än sin månadslön. De månader man tjänar bra är det en god idé att lägga undan lite pengar så att man kan leva bättre de månader då det finns lite jobb.

Var mer produktiv och skriv ut var som helst

23 jul 2017

I dagens samhälle är vi mer än någonsin ständigt digitalt uppkopplade och kraven på flexibilitet innebär att vi mer och mer måste kunna utföra vårt arbete på olika platser. Om man fysiskt inte är på samma plats varje dag kan det skapa problem, till exempel i dokument- och utskriftshantering. För att undvika detta problem finns det lösningar! Med skrivaren i molnet kan man skriva ut var som helst, när som helst. Det enda som behövs är en internetuppkoppling!

Tro det eller ej, men flexibilitet har kommit och påverkat alla branscher, det är inte bara där teknik tillsammans med innovation, kreativitet och ung arbetskraft som har lett till nya sättet att arbeta. Allt eftersom milleniumgenerationen vuxit upp och tekniken blivit mainstream har man kunnat se att alla branscher påverkas av detta. I vår globala värld är det vanligt att pendla mellan olika kontor, mellan kunden och hemmet. Många av jobben går också att idag utföra på distans, det enda som behövs är en dator, mobil eller surfplatta och en internetuppkoppling. Att inte fysiskt kunna vara på plats varje dag kräver dock nya lösningar, till exempel när det då kommer till utskriftshantering. Det beräknas att inom 1-5 år så kommer molnet bli livsviktigt i de flesta branscher. Molntjänster är idag det segment på tjänstemarknaden som ökat mest.

Utskriftslösning i modern tid behöver därmed inte vara platsbunden, istället finns funktionaliteten i molnet , den molnbaserade plattformen kopplas samman med en skrivare och multifunktionsskrivare med de enheter företagets medarbetare använder, oavsett var de befinner sig. Det blir såväl tillgängligt för de anställda som för kunder, konsulter och gäster eftersom ingen installation krävs. Det enda som behövs är att öppna appen för utskrift, maila eller ladda upp dokumentet och skriva ut. På så sätt minskas också de kostnader som är kopplade med företagets dokumentarbetsflöden, vilket också blir effektivt anpassade efter de anställdas behov. Man kan säga att det idag inte är frågan “om” företaget ska utnyttja denna funktion, utan snarare när de ska flytta sin IT-infrastruktur till molnet.

Läs mer på https://www.skrivare.se/ för mer info om din nya skrivare.

Utveckla företaget i nya lokaler

14 jul 2017

Är det dags att ta nästa steg med företaget? Att sitta i för små lokaler kan bromsa er framgång och tillväxt. Ingen kan börja med ett gigantiskt kontor på Sveavägen, men att jobba er upp till bättre läge och större ytor gör att ni kan expandera och utvecklas snabbare.

Hitta nya lokaler

Att hitta nya lokaler är inte så svårt, det finns gott om kontorslokaler runt om storstäderna. Speciellt i Stockholm finns det massor med kontorslokaler att hyra. Men vad är viktigt för just ert företag om ni ska byta lokaler? Om ni har mycket kundbesök och möten är det viktigt att finnas centralt så det är enkelt att komma till kontoret. Om ni vill anställa mer personal är det också viktigt att ha ett bra läge på kontoret.

Glad personal leder till bättre arbete

Att ha glad personal gör att de arbetar bättre. Därför är det viktigt med en lokal som personalen trivs i och där det mesta finns. Nya lokaler kan även ge personalen en känsla av att ni verkligen tror på företaget och er tjänst och vill komma vidare framåt.

Gör bytet av lokal smidigt

Att byta lokaler är inte alltid en dans på rosor. Det är skrivbord, hyllor, möbler och mycket annat som ska flyttas från punkt a till b. Det finns därför företag som jobbar enbart med företagsflyttar, som mer än gärna hjälper er att flytta företaget till den nya lokalen. De kan hjälpa till med montering, bärandet, transporten och att lyfta in allt och montera i den nya lokalen. Att ta hjälp av en professionell flyttfirma är smidigt och ni kan snabbare fortsätta ert arbete. Många flyttfirmor har även avtal med städföretag, så de kan se till att den gamla lokalen lämnas i godkänt skick till nästa hyresgäst.

Dyrare lokal - men lättare att fortsätta utvecklas

Att flytta till en större eller mer central lokal kan innebära att era kostnader ökar. Men i gengäld kan ni anställa fler personer, ta emot fler möten och kunder och troligtvis kommer ni därför öka er försäljning. En mindre lokal eller med sämre läge kan alltså dra ner er utveckling till att bli ett företag med högre omsättning och vinst. Om ni verkligen vill utvecklas så får man räkna med högre kostnader, men som förhoppningsvis i slutet även leder till högre intäkter!

Hur kan kontorsstädning hjälpa mitt företag i Stockholm?

12 jul 2017

Om man talar om trivsel på en arbetsplats så ska man väga in saker som arbetskamrater, arbetsuppgifter och miljö för att få fram tre avgörande faktorer. Just det sistnämnda är en sak som verkligen är viktig – men som tyvärr i många fall negligeras och ignoreras av företagare. Det har nämligen visat sig att anställda är beredda att jobba hårdare och blir mer lojala om det hålls rent och snyggt och det är också här som kontorsstädning alltså blir väldigt viktigt. Har man ett kontor i exempelvis Stockholm där en regelbunden – och bra – kontorsstädning genomförs, ja då kommer de anställda på detta kontor också i slutändan att prestera bättre än på ett kontor som inte anlitar kontorsstädning.

Det är nämligen inte ovanligt att företag gör det – ja, inte helt då förstås – men i en väldigt liten skala. Man tror liksom att det räcker med att genomföra en kontorsstädning kanske maximalt två gånger per månad och därmed har man således anställda som presterar sämre också. Ett kontor i Stockholm som inte har regelbunden kontorsstädning riskerar också på sätt och vis sina anställdas hälsa – smuts och damm gör nämligen att folk utvecklar allergier och astma och kan även leda till att det liksom blir rundgång i sjukanmälningar på företaget. Detta gör alltså att kostnaderna skjuter i höjden för detta kontor i Stockholm då man måste lägga arbetsbördan på de som är friska eller ta in vikarier – och detta alltså enbart för att man ignorerat det faktum att människor mår bättre om det är rent och därför struntat i en så viktigt sak som just kontorsstädning. Här behövs alltså en klar skärpning och detta naturligtvis inte bara i just Stockholm utan över hela landet gällande hur frekvent man anlitar ett företag för kontorsstädning.

Kontorsstädning i Stockholm är billigt

Anledningen till att vi tog ett kontor i Stockholm som exempel för just det viktiga med kontorsstädning är att det där finns flest kontor i Sverige men att det även där finns absolut störst chans att få ett bra pris. Vill man ha kontorsstädning genomförd i Stockholm så kan man nämligen där ha väldigt många företag att välja bland – detta till skillnad mot en mindre stad där konkurrensen naturligtvis är betydligt mindre. Du har ju möjligen ett eller maximalt två företag att kontakta i exempelvis Härnösand och ställt mot det kanske tiodubbla i Stockholm så förstår man att det alltså är lättare att hitta billig kontorsstädning just där.

Men så är det ju egentligen med allt – ökad konkurrens mellan företag gör att priserna pressas nedåt och detta gäller såväl kontorsstädning som snickare, målare eller restauranger. Här har man alltså som företagare en liten fördel om man vill ha just kontorsstädning utförd i sina lokaler. Hur man sedan går tillväga är att man helt enkelt kontaktar så många som möjligt och tar in massor av offerter för att sedan ställa dem mot varandra och välja det bästa alternativet inom kontorsstädning. Här ska man dock vara lite vaksam och tänka på att billigast inte alltid är bäst – det gäller ju heller inte bara kontorsstädning utan egentligen vad som helst.

Detta uppskattar kunderna hos måleriföretag

2 jul 2017

Är du målare i Stockholm och funderar på hur du ska öka antalet kunder? Är det viktigaste att konkurrera med lågt pris eller vad är det som kunderna främst uppskattar? Ett tips är att titta på de recensioner som lämnats på recensionssidan Reco. Det finns en kategori just för målare i Stockholm där det i juni 2017 fanns 58 målare med olika många recensioner.

Vad är det då som kunderna framförallt lyfter upp som positivt eller negativ med de målare som de anlitat? Det är mycket få som nämner ”lågt pris”. Istället är det följande punkter som recensenterna lyfter upp. Punkter som alltså är tydligt avgörande när de ska välja målare nästa gång ett måleriarbete behöver utföras.

Tydliga offerter

Bara för att måleriföretaget tycker att offerten är tydlig så behöver det inte innebära att du tycker det. Det är stor skillnad i kunskap hos de som arbetar inom branschen och de som beställer dessa tjänster. En tydlig offert är A och O för ett väl utfört arbete och att du som beställare verkligen får vad du förväntar dig.

Trevligt bemötande

Något som många återkommer till är att de fått ett trevligt bemötande. Det är lätt att se målare som enbart ett hantverksyrke. Men det är även till stor del ett tjänsteyrke där kundbemötande är helt avgörande för att få återkommande arbeten.

Håller deadline

Hantverkare får ibland ett dåligt rykte utifrån att hålla deadlines och komma till kunden på avtalad tid. Detta återspeglar sig även i recensionerna över målariföretagen i Stockholm. Vissa lyfter upp detta som klagomål mot de anlitade företagen medan andra lyfter upp det som starkt positivt att företaget har kunnat hålla de tider och löften som de gett.

Bra rådgivning

En målare kan utföra arbetet exakt efter hur kunden vill ha det. Men målaren kan även komma med inspirerande tips samt råd som skulle förbättra utförandet eller till och med sänka priset. Att visa sin kompetens handlar inte bara om att måla med ett bra resultat. Det handlar även om att möta kundens behov av hjälp och se lösningar som kunden kanske inte ens tänkt på innan.

Misstag

Alla företag kan göra misstag. Det viktiga är hur man agerar och hanterar dessa misstag. Detta kan även läsas om i recensionerna. Även om det är missförstånd eller andra saker som ligger bakom misstagen så dras betygen snabbt ner om företaget inte tar sitt ansvar. Samtidigt dras betyget snabbt upp om det finns en tydlig plan för hur missnöjda kunder ska hanteras så att de vänds till nöjda kunder.

Utveckla ditt företag med rätt kompetens

22 jun 2017

Rätt personer på rätt befattningar är nyckeln till framgång. När företaget ska ta nästa steg är det viktigt att ha med rätt personer i båten. Med fel kompetenser så hämmar ni framgången. Nyckeln till framgång är att ha rätt kompetens på rätt plats. Men hur lyckas man?

Hitta rätt personal

Att kunna hitta rätt personal är en konst i sig. Hur vet man vem som faktiskt passar in på företaget? Den som du fick en bra känsla för kanske inte alls har samma strävan framåt som du. Många företag idag har börjat ta hjälp av rekryteringsfirmor och headhuntingföretag.

Vad är skillnaden på rekryteringsföretag och headhuntingfirmor?

Rekryteringsföretag tar emot alla jobbansökningar åt er, sållar bland ansökningarna och betar ner det till en liten grupp sökande. Den lilla gruppen presenteras för uppdragsgivaren och därefter får ni som företag själva välja den bäst lämpade från den lilla gruppen av sökande som är kvar.

Headhuntingföretag letar upp attraktiv personal åt dig, utan att personen i fråga har skickat in en ansökan till tjänsten. De säljer in tjänsten som ska tillsättas och om den som blir headhuntad är intresserad så bokas det in en intervju.

Fördelar med ta hjälp av headhuntingföretag

Först och främst så måste headhuntingföretaget veta vad ni letar efter för typ av person och vilka kompetenser som eftersöks. De kan även gissa sig fram, men ni som företag får fram mer passande kandidater ju mer specifikt ni beskriver den ni söker till tjänsten.

Ni själva behöver inte lägga ut någon jobbannons och slipper därmed hundratals kvantitativa ansökningar. Ett headhuntingföretag tar kontakt med ett antal kvalitativa kandidater och presenterar dessa för er. Ni sparar både på värdefull tid som går åt till att läsa ansökningar och flertalet anställningsintervjuer. Med hjälp av headhunting kan ni istället ta några få kvalitativa möten och på så sätt veta att mötena inte är bortslösad tid. De som sitter med headhunting är specialister på sitt yrke och kan förstå ert behov av kompetens. När ni får in rätt personal kan ni fortsätta utveckla ert företag framåt och nå nya mål. Var inte snåla och ta in första bästa kandidat. Det kan bromsa er utveckling framåt.

Vanligare i större städer

Headhunting och rekryteringsföretag blir vanligare och vanligare i större städer. De flesta företag har pengar och kompetens, men inte tid. Bristen på tid gör att fler företagare väljer att använda sig av headhunting i Stockholm.

Om du vill veta mer om just headhunting i stockholm så kan du läsa här: www.headhuntingstockholm.nu

← Äldre inlägg