Blogg

Behöver du kundparkering?

19 feb 2018

Har du eget företag? Du kanske har många kunder som behöver kunna komma till ditt företag? Då kan du fundera på att köpa mark till parkering, som antingen bekostas av dig, som en konkurrensfördel och som en gratis gest mot dina kunder, som du bjuder på. De flesta affärer har ju gratis parkering för sina kunder. Har du kunder som behöver bil för att ta sig till ditt företag är det viktigt att tillhandahålla det. Räkna med att du kommer att få nöjda kunder. 

Så här gör du:

1. Du bör först ta kontakt med plan och gatunämnden i din kommun. Där får du veta om den närmaste tomten jämte din där du har ditt företag. Då får du veta om den tomten är till salu av din kommun, eller om det går att hyra den. Är det någon annan än kommunen som äger marken närmast din, bör du förhandla med det företaget. Enklast är att försöka hyra, än att köpa tomten.

2. Du måste asfaltera det område som du ska göra till parkering. Planera hur området ska se ut först innan du gör något annat.

3. Ta dit ett företag som målar parkeringsrutor åt dig. Det finns standardmått på hur långa och breda parkeringsrutorna ska vara. Följ dem.

4. Skaffa till sist skyltar som talar om vilka platser som är avsedda för dina kunder.

Ju bättre och mer pedagogisk du gör parkeringen, desto lättare blir det för dina kunder att utnyttja den på bästa sätt. Har du fullt med bilar, där dina kunder inte kan parkera, blir det inte bra, varken för kunderna, eller för dem som bor i närheten, eller har andra företag. aJu bättre det går för ditt företag desto mer bör du tänka på dina kunder och vad du kan bjuda dem på för att underlätta för dem att ta sig till dig.

Har du en liten eller begränsad yta för dina kunder att parkera på. kan det vara bra att få bilisterna att rotera så mycket som det bara är möjligt. Visa på parkeringen med pilar hur de ska köra för att lättast kunna parkera sina bilar. Och när de väl har utfört sina ärenden hos dig, med pilar visa hur de lättast ska köra för att komma ut ur parkeringen. Här gäller att vara så pedagogisk du bara kan och förklara på ett enkelt sätt hur kunderna kan parkera så att det blir så bra som möjligt. Glöm inte att ta en eller två av parkeringsplatserna till handikapplatser. Dessutom bör du skaffa en handikappramp, så att verkligen alla kan ta sig till ditt företag.

Bättre inomhusluft – kontakta en ventilationsfirma

10 feb 2018

Hur påverkar luften du andas inomhus ditt välmående? På ett väldigt påtagligt sätt. Faktum är att du blir mer mottaglig för sjukdomar, att olika allergier och till och med astma kan komma som konsekvenser av undermålig ventilation. Detta utöver att du kan drabbas av huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga och att du kan bli mer irriterad. 

För att kunna hålla koncentrationen uppe under en hel dag så krävs det god ventilation. Det här är en viktig fråga. Många arbetsplatser i Stockholm skulle må bra av att kontakta en ventilationsfirma  

God ventilation är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna fungera och prestera - detta oavsett om det handlar om lokalerna vi arbetar i, skolor, sjukhus eller våra egna bostäder. Idag mer än någonsin då vi spenderar mer tid inomhus än vi gjorde förr om åren. 

En ventilationsfirma kan hjälpa er 

Lyckligtvis så är det inte så svårt att korrigera en undermålig ventilation. Det första steget är att kontakta en ventilationsfirma. Bor du i ett hus i Stockholm och känner att luften stå stilla, att ni får svårt att koncentrera er eller att barnen ofta är sjuka så kan en initial kontakt med en ventilationsfirma leda till en bättre inomhusmiljö. Troligt är att denna ventilationsfirma presenterar två olika lösningar på problemet i ert hus i Stockholm: 

 • Det gamla ventilationssystemet håller inte måttet.

Allt har en begränsad livslängd och ventilationssystem är definitivt inget undantag frånd en regeln. Ibland så fordras, helt enkelt, ett byte. Något som kostar pengar, men som ska ses som en investering - både rent levnadsmässigt, men även ekonomiskt. Dagens moderna ventilationssystem är energisnåla och efter några år så har ni - jämfört med det äldre systemet - tjänat in kostnaden. Viktigt är dock att den ventilationsfirma ni anlitar kan anpassa systemet efter era förutsättningar och er livssituation.

 • Systemet måste justeras.

I vissa fall - särskilt vid flyttar - så måste man justera ett ventilationssystem för att få maximal effekt. Skulle ni köpt ett hus i Stockholm där endast två personer bott och flytta in er familj om två vuxna och två barn så kommer detta att påverka luften inomhus. Här kan en ventilationsfirma justera ventilationen och ge er bättre luft. En billigare lösning på problemet. 

Bättre arbetsmiljö genom en ventilationsfirma

Även sett till arbetsplatser så finns det ett värde i att låta en ventilationsfirma se över statusen på det nuvarande systemet. Av det enkla skälet att de skulle tjäna på det; något som förklaras av följande punkter: 

 • Ökad trivsel.
 • Bättre koncentrationsförmåga genom hela dagen
 • Färre sjukdagar och lägre kostnader

Vi tror att många företag skulle se en betydligt mer dedikerad arbetsstyrka om man såg över en grundläggande förutsättning på arbetsplatsen: frisk, fräsch och cirkulerande luft. För mer informatioin, läs här.

Brandsäkerhet för företagare – det här kan du göra

8 feb 2018

Som företagare med kontor och anställda har man ett särskilt stort ansvar för att förvissa sig om att allt arbete sker på brandsäkert vis. Om du hyr kontoret ligger givetvis en viss del av ansvaret på fastighetsägaren, men att det är säkert på dina ytor är även något som företaget ansvarar för ur många perspektiv. Särskilt viktigt är det om heta arbeten utförs, det vill säga verksamhet med redskap som alstrar värme och/eller avger gnistor.

Vid heta arbeten

Heta arbeten kräver ett tillstånd, som inte ska ges om förhållandena på arbetsplatsen inte kan anses vara brandsäkra. Dessa säkerhetskrav för brandfarliga arbeten har funnits sedan en lång tid tillbaka, helt enkelt eftersom risken för en eldsvåda är mycket hög. Vid heta arbeten krävs till exempel en brandvakt som bevakar arbetet samt en tillståndsansvarig. Både den som utför arbetet och brandvakten måste ha behörighet att utföra heta arbeten, samt erfarenhet av brandskydd.

Anlagda bränder

Anlagda bränder är relativt vanliga. Faktum är att en av de vanligaste orsakerna till eldsvådor är att någon medvetet har skapat dem. Det är lätt att tänka att någon kan tända eld på något om den bara vill, men det finns en del förebyggande åtgärder man kan vidta. En av dem är att avlägsna brännbart material i den mån det går. Det här kan till exempel lösas genom att förvara det brännbara materialet i en container som kan låsas. Att avlägsna brännbara material (eller täcka över dem om det inte är möjligt att ta bort dem), är obligatoriskt vid heta arbeten.

Sopor

Slarv gällande hur soporna sköts kan vara en bidragande orsak till att en eldsvåda startar. Det kan till exempel handla om cigarrettglöd eller het aska som är boven i dramat. Större verksamheter bör ha en säkerhetsansvarig, bland annat med uppgiften att se till att företagets avfall och sopor tas hand om på ett bra och brandsäkert vis. Vid heta arbeten kan det här vara särskilt viktigt.

Ett exempel på vad man kan tänka på gällande sophantering är att absolut inte slänga batterier och metaller i samma behållare. Hamnar metallen mellan plus- och minuspolerna finns en risk för brand, eftersom strömmen alstrar sådan hög värme att brännbart material kan antändas. Något annat som är viktigt är att det finns släckutrustning i omedelbar närhet till där soporna hanteras. Släckutrustningen bör kontrolleras minst en gång per år, för att säkerställa att den fungerar.

Anlita en revisor i Stockholm

2 feb 2018

För många aktiebolag så är det obligatoriskt att anlita en revisor och låta denne – via sin revision – granska årsredovisningen, återge en revisionsberättelse och skicka denna till Bolagsverket. Tidigare har detta varit obligatoriskt för alla aktiebolag - oavsett storlek och omsättning – men här har alltså reglerna kommit att ändras och det har dels skett för att anpassa oss (Sverige) efter europeisk standard och dels också för att underlätta för mindre aktiebolag. 

Om vi snabbt tittar på vilka kriterier som gäller för att ett aktiebolag ska slippa anlita en revisor så måste minst två av följande tre punkter uppfyllas: 

 • Aktiebolaget måste ha en nettoomsättning som underskrider 3 miljoner kronor.
 • Aktiebolaget får maximalt ha tre stycken anställda ‘
 • Balansomsättning får maximalt ligga på 1,5 miljoner kronor.

Driver du ett mindre aktiebolag i Stockholm och ser att du exempelvis har två stycken anställda och en balansomsättning som ligger på 1.4 miljoner kronor så kan din nettoomsättning uppgå till 20 miljoner – du behöver ändå inte anlita någon revisor. 

Men; borde du inte göra det ändå? Frågan är relevant sett till att många ser en revisor enbart som en kostnad. I själva verket så ska man snarare se en revisor som en tillgång – även om man behöver anlita en sådan för en årlig revision. Låt oss förklara varför. 

Dra fördel av en revisor

På det stora hela så är en revision – utförd av en auktoriserad revisor – en riktig kvalitetsstämpel som kan fungera som en brygga mellan ditt aktiebolag i Stockholm och framtida affärspartners. På ett enkelt sätt kan eventuella finansiärer och långivare se om ni, så att säga, håller måttet. Utan en revisor och och en revision så skulle er trovärdighet minska och ni skulle betraktas som mindre seriösa. Det skulle alltså förmodligen inte spela någon roll om ni pekade på varför ni inte anlitat en revisor - att ni inte behövde, enligt lag – misstankar skulle ändå komma att uppstå kring huruvida er verksamhet tål en granskning eller ej. 

Dessutom så kan en revisor peka ut brister i er verksamhet också. Var finns mindre lönsamhet? Detta kan ni då enkelt åtgärda och ge er själva bättre förutsättningar att nå nya nivåer. Vill ni ta er till nästa nivå så är en revisor ofta nödvändig då denne kan påvisa er seriositet som företag - både gentemot kunder, långivare, myndigheter, affärspartners och investerare. 

Kostnaden för en revisor då? Det handlar det inte om stora summor? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns stora och mindre revisionsbyråer – särskilt i Stockholm – som erbjduer olika typer av tjänster till väldigt varierande priser. Ett mindre aktiebolag har ofta inget behov att anlita den dyraste revisor som finns på marknaden – man får ett bra jobb utfört även av en mindre revisions- redovisningsbyrå i Stockholm och detta till en väldigt rimlig kostnad. 

Naturligtvis så bör du kontakta olika byråer och begära in offerter innan du bestämmer dig för vilken revisor som ert företag ska anlita. 

Hur växer man utan växtvärk?

30 jan 2018

Om det är så att du har haft ett eget företag ett tag kanske du letar efter nya lokaler där du kan växa och ni kan bli fler. Vad som passar just ditt företag är beroende på hur många ni är, och vad ni behöver lokalerna till. Behöver ni speciell utrustning för er verksamhet? Har ni ett tjänsteföretag är det bra och ljusa lokaler som krävs, där man kan möblera med skrivbord så gott det går. Har ni tillverkning är det ju mer av fabrikslokaler som ni behöver med speciell utrustning för sådant.

Lokalerna avgörs mer av plats än rum

Var ni behöver ha lokalerna är kanske viktigare än hur lokalerna ser ut. Är det viktigt att hitta en central plats dit kunderna har lätt att hitta, ja då kan det krävas att du kan betala för en bra adress. Hyrorna är ju högre inne i centrala delarna av städerna än utanför. Har ni en advokatfirma är det viktigt med rätt adress för att signalera prestige, goda finanser och förtroende. Då passar inte en adress i någon förort. 

Har ni däremot ett IT företag, spelar inte adressen någon som helst roll. Då är kontorets utseende viktigare; har ni persienner för fönstren så ni slipper solljus som påverkar skärmarna? Har ni någon pizzeria i närheten?

Är det ett säljbolag, eller ett som jobbar med reklam och marknadsföring kanske man vill ge en mer kreativ lokal, med bollhav, basketkorgar, spel och sköna soffor. 

De flesta lokaler behöver renoveras

Om du inte hittar just den lokaltyp som du är ute efter kan man renovera lokalen så att den passar ditt behov. Behöver ni utöka kan man be hyresvärden om en renovering som förstorar de lokaler du redan hyr. Hyr av en lokal via ett företagshotell, kan du be om att få en större lokal där. Ofta kan företagshotellet hjälpa till och antingen se till att ni får en större lokal eller renoverar så att den anpassas efter era behov. 

Att växa som företag är en positiv utveckling. Bäst är det ju att redan från början räkna med en tillväxt. Då har man kanske från början räknat med att man ska bli stor och har förberett till exempel distributionskanaler utifrån tanken att man ska bli större. Det gjorde till exempel företaget som sålde frysta bär direkt till mataffärerna. De räknade med en snabb tillväxt, vilket de också gjorde. Därför var det lättare för dem då de väl växte. De hade nämligen all distribution byggd för ett större volymer än vad de hade från början. Kika här om du letar lediga lokaler i Göteborg.

Viktigt med bra arbetsmiljö

19 jan 2018

När du har kommit igång med ditt företag och det har växt ordentligt och du har kunnat rekrytera ett antal personer till din personalstab, kommer frågorna hur du kan göra verksamheten bättre. Vad kan göras mer effektivt? Vad kan göras mer ekonomiskt? Finns det tidsslukande moment? Hur kan personalen trivas bättre? Framför allt om du äger ett tjänsteföretag är det din personal som utgör din största resurs. Att de trivs och arbetar ännu bättre är då din viktigaste prioritering. 

Arbetsmiljön viktig i ett tjänsteföretag

Tittar man på arbetsannonserna i landets tidningar, eller på webben (självklart) ser man att det som prioriteras i dem är några rader om kontorets attraktiva läge, eller dess inredning. Man kan se beskrivningar som ”vi sitter i ljusa och fräscha lokaler”, eller ”på en attraktiv adress” och så vidare. Ibland kommer meningar om ”vi trivs på jobbet”, eller ”vi har teambuilding på vårt jobb” och att de söker människor som vill ingå i deras ”glada lag”. Av de annonserna att döma, verkar arbetsmiljön räknas lika mycket i den sociala miljön som i den faktiska. Att få medarbetare att trivas både med den fysiska lokalen och i den sociala miljön verkar vara prioriterat.

Olika krav på städning

Beroende på typen av företag som du har är den faktiska inomhusmiljön olika viktig. Arbetar man i ett storkök är hygienen a och o. Där får man inte ha ingrodd smuts som kommer in i maten. Arbetar men med elektronik får inget damm komma in i maskinerna. Arbetar man på ett sågverk kommer det nog så gott som alltid att finnas sågspån även om man behöver få bort det varje dag. Har  man ett stort lager, är varken hygien eller damm särskilt viktigt. Ändå behöver man få ett lager städat varje dag då personalen ska klara av att jobba där. Läs mera här om städning och sopmaskiner.

Jämställt ledarskap bra för samhället

13 jan 2018

Fortfarande saknas det många kvinnor i chefsposition, både i såväl privat som i offentlig sektor. Under förra året utnämndes 14 000 personer till chefer inom näringslivet. Endast 41 procent av dem var kvinnor. Lite bättre är det inom offentlig sektor där cirka 70 procent är kvinnliga chefer, men inom den offentliga sektorn är majoriteten kvinnor som arbetar där. Högst är andelen kvinnor inom landstinget (vård, omsorg, trafik) och lägst inom det privata näringslivet. Alla siffror är hämtade från sajten ekonomifakta.se.

Hinder som kvinnliga chefer råkar på

Det är tufft för kvinnor att vara chefer. Dels kan det förekomma det berömda ”glastaket” som kan hindra vissa kvinnor att bli chef på sitt arbete, dels kan det vara svårt för dem att förena livet som mamma och ansvarstagande familjemedlem och ett liv som chef, vilket ofta ställer krav på att finnas tillgänglig dygnet runt. Trots att andelen kvinnor på chefspositioner har ökat avsevärt, är det långt från jämställt. Andelen kvinnor av alla chefer i Sverige ligger på endast 37 procent. Först år 2030 lär Sveriges ledarskap bli jämställt om tillväxttakten fortsätter som nu.

– Om de allra flesta på höga positioner är män blir det också en naturlig karriärväg för yngre män. Men en ung kvinna kanske inte känner sig lika benägen att ge sig in i en bransch där de flesta chefer är män. Problemet är att unga kvinnor saknar någon att se upp till, det behövs fler kvinnliga förebilder på höga chefspositioner, säger Annika Elias till Metro jobb.

Kombinera familj och karriär svårt

Hur det ska förändras är svårt att sia om. Ju fler kvinnor som finns på chefsposter, desto lättare blir det ju för andra kvinnor att kunna ta sig an ett chefsjobb. Att bli chef och kunna ta på sig rollen som chef, kan endast underlättas om familjen blir mer jämställt. Över huvudtaget är just barnafödandet som sätter stopp för många unga kvinnor att tacka ja till en chefspost. Många kvinnor vill stanna hemma med sitt barn, vilket är att föredra med tanke på barnet. Trots att det finns en rätt så god tillgång på barnomsorg, är det ändå svårt att kombinera barn och en karriär som kvinnlig ledare.

För de anställda är det även bra med både män och kvinnor som chefer. Alla har vi ju olika saker att bidra med. En kvinna som är chef har andra egenskaper att bidra med än män. Det har inte endast med kön att göra, utan att varje organisation mår bra av mångfald. MÅngfalden borgar för en allsidig organisation, eller företag. Saknar du chef? Varför inte sända iväg någon som du tycekr har de rätta egenskaperna på en ledarskapsutbildning? Är du intresserad av mer informaiton? Läs här: https://www.kontura.se.

Så växer du utomlands

2 jan 2018

Har du eget företag? Eller du kanske leder ett företag? Oavsett vilket, är det alltid bra när man vill växa, att man har de rätta förutsättningarna för det. Att växa är faktiskt svårare än man tror. De flesta har en logistik, personalstyrka och produktion som är anpassad just för den storlek man har för tillfället. Att då växa, rekrytera fler personer som jobbar för dig, att fördbubbla logisttiken och fördubbla produktionen kan vara svårare än väntat. Allra bäst är ju att reda ifrån början bygga sitt företag med tanke på att man ska växa och har redan förutsättningarna för en större distributionskedja för en rejäl tillväxt. Men hur gör du när ni är för få? Att rekrytera rätt personal tar otroligt mycket tid. Bara en sådan sak. Inte så konstigt att den branschen som bara rekryterar folk, har vuxit som svamp i en regnig skog.

Har ni planerat för att kunna få fler partner?

Många företag växer genom att fusionera sig. De köper upp företag som redan är verksamma inom den bransch som man vill växa inom och övertar på det sättet företagets befintliga kunder. Men hur gör man om man vill etablera sig utomlands? Vill man växa inom de nordiska länderna är det inte så svårt, man kan göra sig förstådd, förstå marknaderna och samhället där man vill etablera sig. Men hur gör man i ett land med ett helt annat språk? Då behöver man översättare. Både sådana som kan tolka, och sådana som kan översätta dokument, avtal, analyser och allt som rör ditt företag. Då är det väldigt viktigt att översättningen blir rätt och att de är proffsigt gjorda. Du vill ju att ditt företag får just den image och det förtroende som det är värt eller hur?

Få fler marknadsandelar i ett annat land?

Vill ni växa som ni är, utan fusioner eller företagsövertaganden, och bara fiskar efter att få fler kunder i ett annat land, då är översättningar av marknadsföring väldigt viktigt. Ditt företag kanske vill växa som det är utan att ta över företag i det land där du vill etablera dig? Då är rätt kommunikation väldigt viktigt. Då behöver du professionella kommunikatörer som kan språket utan och innan och som kan förmedla det du vill på det språket. Samtidigt måste det ju vara översättare som behärskar svenska och vårt språk med alla dess nyanser. De människorna växer inte på träd, som du säkert vet. Då gäller det att hitta de människorna. Ibland kan det vara som att leta efter en nål i en höstack. Är du intresserad kan du läsa på www.översättningsbyråstockholm.se.

Företagarförening kan vara nyckeln till framgång

12 dec 2017

Många små företag kämpar med lönsamheten och att få tillräckligt med kunder. Det är inte helt lätt att etablera sig på en ny marknad och det gäller inte minst inom serviceyrken.

När cigaretter, läsk eller godis ska köpas går de flesta till närmsta kiosk/butik utan att göra några grundliga undersökningar gällande rykte eller kompetens. Men vid exempelvis en badrumsrenovering (tjänst) vill många ha referenser, se att företaget funnits länge på marknaden osv. Ett sätt att bygga upp sitt rykte är att gå med i en företagarförening. Förr småbutiker skapar ofta detta synergieffekter med ökad merförsäljning.

I en artikel i Stockholmdirekt.se (från 2012) berättar företagare kring Årsta Torg att de hade som mål att skapa en mindre företagarförening i Årsta för att knyta kontakter och skapa större handel kring torget. Just kontakter och merförsäljning är två av de viktigaste faktorerna för att gå med i en förening.

Kunskap – Erfarenhet – Nätverk - Merförsäljning

Många hantverkare är med i företagarföreningar då de på ett tydligt sätt behöver skapa kontakter mellan sig. Om en kund beställer en badrumsrenovering av ett företag i Årsta förväntar man sig att få helentreprenad. Med det menas att ett enda företag tar hand om hela renoveringen även om de inte har all kompetens som krävs för att utföra arbetet. De får helt enkelt anlita snickare, elektriker, VVS-montörer och liknande. Men om det uppstår en fråga eller klagomål så är det ändå bara ett företag som kunden är i kontakt med.

Att som ny hantverkare etablera sig är därmed svårt. Både eftersom det kräver goda referenser för att få jobbet men även eftersom man bör kunna erbjuda totalentreprenad för att få de större jobben. Genom företagarföreningar skapas de nödvändiga kontakterna som sedan kan användas när offertförfrågningarna kommer.

Vanligt med digitala föreningar

Det finns föreningar som är lokala och därmed knutna till en ort eller plats. Ett exempel är butiksföreningen i Årsta som hänvisas till ovan. Deras mål är att skapa en större handel i affärerna kring torget. Men andra föreningar är mer digitala och har medlemmar över hela landet. Det gäller inte bara företag med digitala produkter utan även inom olika hantverksyrken.

Som påvisats ovan kan hantverkare som genomför köksrenoveringar, badrumsrenoveringar och liknande arbeten skapa kontakter och möjligheter genom att samarbeta lokalt. Därmed skulle en förening i Årsta (och intilliggande områden) skapa fördelar.

Men samtidigt finns behov av ett större perspektiv. Genom forum, nyheter, debatt och artiklar kan digitala företagarföreningar presentera fördelar för sina medlemmar. Det kan handla om nya lagar som reglerar fuktresistens i gipsskivor till etiska regler eller branschorganisationers rekommendationer. Då en renovering av ett badrum behöver ske på ett mycket säkert sätt söker ofta kunden efter saker som påvisar att företaget kan erbjuda ett säkert sätt att jobba. Genom att visa upp på sin hemsida vilka föreningar som företaget är med i, att man har certifikat osv. skapas en trovärdighet.

Nykundserbjudanden skapar billiga alternativ

5 dec 2017

Det är inte ovanligt att nya kunder till ett företag får ta del av ett specialerbjudande. Det kan handla om att för köpa en specifik vara för 1kr, att en tjänst erbjuds med 50% rabatt eller liknande. Själva erbjudandet är knappast lönsamt för företaget men de räknar med att få behålla kunden framöver och därefter kunna göra förtjänst. För kunderna blir det ett extremt billigt sätt att testa på produkter och tjänster.

Ett exempel på detta är hur företag som säljer bläckpatroner marknadsför sina produkter. Det är extremt vanligt att nya kunder får köpa första bläckpatronen för en krona. Självklart är det långt under inköpspriset men bläckpatroner köps regelbundet och kan företaget få en kund att vara nöjd med köpet är chansen stor att inköp sker hos samma företag framöver. Framförallt på produkter där regelbundna köp sker kan det vara mycket lönsamt.

Regelbundna köp (abonnemang) finns även inom tidningsbranschen och städbranschen. Ofta går det att köpa tre nummer för 99kr vilket är långt under ordinarie pris. Men lockar tidningen till läsning är det lätt att fortsätta prenumerationen. Genom att ge stor rabatt får företaget helt enkelt möjlighet att visa upp sin produkt. Till skillnad mot bläckpatronsbranschen finns här ingen direkt konkurrens då magasin är så specifika.

Även inom städbranschen finns detta upplägg. En snabb kontroll på städföretag som erbjuder hemstädning i Uppsala visar att flertalet ger nya kunder en kraftig rabatt på första hemstädningen. Det är däremot enbart på just hemstädning som rabatt ges på och inte flyttstädning eller storstädning. Orsaken är att övriga städtjänster beställs vid engångstillfällen medan hemstädning sker regelbundet. För städföretagen i Uppsala är det därmed mer lönsamt att få kunder som beställer hemstädning vilket därmed blir vad man kan ge rabatt på.

I vissa fall ges rabatten enbart om ett längre abonnemang tecknas. Det finns exempelvis ett företag som år 2017 erbjöd 50% rabatt på första städningen förutsatt att personen sedan minst bokar in tre hemstädningstillfällen. På slutfakturan skulle då detta belopp tas bort som rabatt.

Detta är inte något som är unikt för just Uppsala utan något som kan ses i flera större städer över Sverige.

Kan löna sig som kund att testa

Om en bläckpatron är värd 100 kr och det finns 10 företag som erbjuder nya kunder patroner för 1kr innebär det att man kan spara 1000 kr på att utnyttja erbjudandet hos samtliga företag. Samma tanke går att applicera på städbranschen. Som kund går det helt enkelt att ta in offerter och fråga vilka städföretag som ger rabatt för nya kunder. Sedan kan hemstädningen utföras varpå man inte förlänger abonnemanget. Med tanke på att flertalet av städföretagen i Uppsala erbjöd liknande erbjudande går det att få hemstädning under flera veckor till rabatterat pris. Om inte annat är det ett bra sätt att ställa de olika städföretagen mot varandra gällande kvalité och service.

Läs mer om hemstädning här.

Tips för att optimera din resursplanering

29 nov 2017

För att ett projekt ska kunna genomföras med bra resultat är god resursplanering ofta viktigt. Målet kan vara vad som helst, men syftet med själva resursplaneringen är ofta att använda sig av planering och verktyg för att flera människor på bästa sätt ska kunna åstadkomma ett gemensamt mål. Om du är ny till detta och söker tips eller inspiration, hoppas vi att den här texten kan hjälpa till.

Resurser är oftast människor

Man talar vanligtvis om resursplanering med hjälp av grafer och diagram, precis som man kanske skulle göra med produktutveckling eller rapporter som rör bolagets verksamhet på andra sätt. Det här ger visserligen mycket bra information och underlag för analys, men det får inte glömmas att resurserna är människor.

Dessa ska trivas med att arbeta i projektet och hållas motiverade för att det gemensamma målet ska kunna nås på bästa sätt och med goda resultat. Den som leder ett projekt bör både kunna använda sig av grafer och diagram, samtidigt som en social förmåga finns att motivera och inspirera de som ska arbeta med projektet – oavsett hur stora eller små uppgifterna är.

Hitta en bra balans i din resursplanering med hjälp av bra projektverktyg

Att kunna organisera och få en överblick av projektet är mycket viktigt, och till och med ofta nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras med förväntade resultat. Samtidigt är det viktigt att inte bara helt gå på dessa verktyg, utan att man också ser till människorna som ska göra uppgifterna. Verktygen är mycket bra för att identifiera områden av projektet som kan kräva lite uppmärksamhet, men det gäller att gå till den som ska utföra uppgiften för att faktiskt bestämma en åtgärd.

Själva resursplaneringen krävs för att mäta produktivitetsgrader. För att företaget faktiskt ska bli lönsamt krävs just det – en viss effektivitet – något som projektverktyg hjälper till med på ett utmärkt sätt. Tänk dock bara på att inte gå alldeles för mycket på planeringen.

Främja samarbete

I och med resursplaneringen planerar du säkerligen för samarbete. Det är viktigt att understryka att det idag är allmänt vedertaget att samarbete kan öka produktiviteten och minska risken för problem och misstag. Det här kan vara bra att ha i åtanke när du ska välja ett projektverktyg inför arbetet.

Finns det en chattfunktion där du och projektets olika medarbetare kan samtala med varandra? Många program har en slags chattfunktion för varje uppgift – oavsett hur liten den är. Att kommunicera på ett bra sätt främjar med största sannolikhet projektet på ett effektivt sätt. Hur man arbetar med detta är såklart subjektivt och inga rätt eller fel finns egentligen. Dock föredrar de flesta projektledare att ta alla möjligheter för att göra kommunikationen mellan projektets olika deltagare så effektiv det bara går.

Välj rätt redovisningsbyrå i Malmö

22 okt 2017

Driver man ett eget företag – oavsett storlek – så är extern hjälp att rekommendera då det kommer till allt pappersarbete som kommer på köpet. För en lekman så kan det nämligen vara svårt att komma underfund med hur man sköter exempelvis bokföring, deklaration, skatter och moms, redovisning, lönehantering och bokslut. Det finns guider att luta sig mot – både digitala och i bokform – men även med dessa så finns vissa luckor och frågetecken som kan vara svåra att bena ut och begripa.

 

Genom att istället använda sig av extern hjälp i form av en redovisningsbyrå så kan man som företagare vara trygg med att allting sköts korrekt och att man därmed också kan avsätta den tid som krävs för att utveckla sig egen firma och nå den fulla potential som den har.

 

Det som vi ska tala om här är hur man ska tänka då man står inför att välja en redovisningsbyrå då det finns några parametrar att ta hänsyn till. Fördelen som man har här är att driva sitt företag i en större stad som exempelvis Malmö och av den anledningen så säger vi att det är du som just startat ett företag i Malmö och att det är du som ska välja en redovisningsbyrå för att sköta ditt pappersarbete och din ekonomi. Ditt företag har fyra stycken anställda och är verksamma inom området rörmokeri. Detta tycker vi att du ska tänka på innan du väljer din redovisningsbyrå i Malmö:

 

 • Priset. I och med att det finns ett sådant stort urval av olika redovisningsbyråer så finns det också en varierande prisbild. Som liten firma tycker vi att du ska försöka hålla i din plånbok; även de lite mindre företagen inom redovisning har kompetensen och utbildningen som krävs. Något som leder oss på nästa punkt.
 • Storlek. Här kan du med fördel välja en redovisningsbyrå som matchar din egen storlek. Det vill säga; du behöver inte välja den största som finns utan kan tryggt välja en mindre som du får bättre kontakt med.
 • Service och personlig kontakt. Just denna fråga tycker vi är viktig. Det kommer att uppstå problem och ditt företag kommer att uppleva både höga höjder och djupa dalar; här tycker vi att den redovisningsbyrå du väljer ska vara väl medveten om vem du är-, vad ni sysslar med och hur ni arbetar. Du och ditt företag ska inte vara en firma i mängden och ett par papper i högen. Du ska kunna besöka din redovisningsbyrå för konsultation när du behöver det och kunna få råd och svar oavsett vad det handlar om.
 • Samarbete. Som vi sa ovan, du och ditt företag kommer att uppleva lite av en berg-och-dalbana under er karriär. Se till att din redovisningsbyrå i Malmö följer med under resan och att ert samarbete sträcker sig över en längre tid. Bygg upp ett förtroende och en trygghet!

Hitta rätt konsult för jobbet

4 okt 2017

Kanske har ni ett projekt på gång inom företaget som helt enkelt inte kan lösas med den kompetensen ni har internt på företaget. För ett kortare projekt kan det löna sig att anlita en konsult, snarare än att ge någon med kompetensen en fast anställning. Att hitta en konsult behöver inte vara särskilt svårt, men det finns ett par saker som är bra att ta hänsyn till. Bor du i en större stad som Stockholm och söker förhållandevis ”vanlig” typ av konsult, till exempel managementkonsult, bör du få flera att välja mellan. En ovanlig typ av konsult i en mindre stad kan givetvis bli något svårare att hitta.

Kontakta en konsultbyrå

Det finns ett antal företag om har en lättöverskådlig lista med konsulter som kan vara lämpligt för just det du behöver. Det är dock långt ifrån alla som har det så. I sådana lägen kan det vara bra att kontakta en konsultbyrå. Ju mer inriktade konsultbyrån är på det du behöver, till exempel en managementkonsult i Stockholm, desto bättre. Det är dock såklart inte givet att man hittar en konsultbyrå som är så pass nära det område man behöver hjälp inom. Det beror helt enkelt i stort på vilket område det är man behöver hjälp med.

Finns det några för- eller nackdelar att kontakta en byrå? Det är svårt att säga detta säkert, men många hävdar att obundna konsulter inte sällan har större kompetens och driv. För att lyckas som obunden konsult krävs det helt enkelt att man har något extra, kanske riktigt vass kunskap och hög arbetsmoral, om man ska lyckas konkurrera med stora byråerna. En managementkonsult i Stockholm får till exempel konkurrera med flertalet byråer om kunderna. Givetvis kan det finnas nackdelar med att anlita en obunden konsult också. Gör man det bör man titta upp personen ordentligt, då man inte har någon byrå att klaga till om man är missnöjd med arbetet.

Rätt egenskaper

Förutom att den tilltänkta konsulten behöver ha rätt kompetens, finns det även andra egenskaper som kan vara bra att sträva efter att hitta en konsult som har. Att konsulten lyssnar, ställer många frågor och har en hög arbetsmoral kommer att underlätta ert samarbete framöver. Det här är kanske inte alltid något man kan få, beroende på hur utbudet av konsulter ser ut. Ska du anlita managementkonsult i Stockholm har du säkerligen flera att välja på, men något mer nischat område i en mindre stad finns det knappast många konsulter som konkurrerar om ditt uppdrag.

 

Oklokt att dra in på kontorsstädningen

23 sep 2017

Att man som företagare har ett ansvar i att erbjuda sina anställda en god arbetsmiljö innebär även att hygienen ska inkluderas; något som tyvärr många väljer att blunda för. Det här är i själva verket något som i slutändan kommer att bita ett företag i svansen. Kort sagt och som exempel på detta så kan vi säga att det handlar om ett företag i Stockholm som bedriver en verksamhet där de anställda spenderar sina dagar med att sälja produkter från ett kontor.

Detta kontor ligger i en äldre fastighet i Stockholm och det innebär att ventilationen är av det äldre slaget och som således lämnar mer att önska. Det som sker här och som är fallet på många arbetsplatser är att företagets ledning beslutar om att kontorsstädning ska minskas och att den numera ska ske endast en gång i veckan snarare än de två som fallet varit tidigare.

Anledningen till detta är – som i alla andra fall – att man vill spara pengar och att man ser den städfirma man har för sin kontorsstädning som en stor utgift. Man tycker – helt enkelt – att städningen är det lättaste sättet att spara pengar och av den anledningen så blir det också den som först får stryka på foten. Det man inte tänker på här är följande: en kontorsstädning förhindrar sjukdomar och den leder dessutom till ökad trivsel.

Följder av minskad kontorsstädning i Stockholm

Kort sagt; genom att företaget minskar på denna kontorsstädning så gör man de anställda mer mottagliga för förkylningar, magsjuka och feber – ett scenario som dessutom bli än mer tydligt på detta kontor i Stockholm där ventilationen, som sagt, var av det äldre slaget. Dessutom så kommer de anställda att trivas sämre också då de allra flesta människor mår- och presterar bättre i en ren miljö än i en smutsig sådan.

Beslutet man tagit om att minska på sin kontorsstädning i syfte att spara pengar kommer istället att innebära att företaget i Stockholm plötsligt ser fler sjukdagar och att de anställda dessutom jobbar mindre effektivt då de trivs sämre än tidigare. Dessa två argument måste man vara medveten om och se till som företagare. Man kan spara pengar – men det får aldrig gå ut över de anställdas arbetsmiljö. Gällande hygienen så kan det dessutom  – som i exemplet ovan – snarare leda till att man i slutändan förlorar pengar.

Förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen

18 sep 2017

Har du ingen ergonomiutbildning? Lugn, det finns fortfarande många saker du kan göra för att förbättra arbetsmiljön där ni arbetar. Det bästa är kanske att faktiskt konsultera någon med ergonomiutbildning, men det finns en del saker man kan göra själv utan att vara särskilt insatt. Här kommer ett par tips:

Sänk ljudnivåerna

Det är välkänt att konstanta höga ljud- och bullernivåer inte är bra för det allmänna välmåendet på arbetsplatsen. Det kan leda till huvudvärk och ökad stress, två saker som garanterat sänker produktiviteten och den allmänna känslan av trivsel hos medarbtarna.

Har man problem med höga buller- och ljudnivåer finns det sannolikt flera åtgärder man kan vidta. Till exempel kan man inreda rummet med mer textilier som fångar upp ljudet i rummet, istället för att det studsar på väggarna och förstärks av hårda och kala ytor. Vidare kan man fundera på andra lösningar, så som att ha fler rum på kontoret. Vet man att något kommer att ske högljutt under en lång tid, kan det vara bra att ha särskilt väl dämpat rum för detta. Tänk såklart även på att det måste vara bra luft och ett trivsamt arbetsrum i övrigt.

Är det snarare buller från en vältrafikerad väg utanför kan nya fönster vara det som är lösningen. Det är visserligen en ganska dyr lösning, men kan sannolikt löna sig på lång sikt om bullret är ett problem. Det handlar då givetvis om att sätta in tjockare glas eller fler skivor för att dämpa ljudet utifrån.

Tänk på kontorsmöblerna

Det är när det kommer till val av kontorsmöbler som man kan ha nytta av en ergonomiutbildning. Har man ändå inte det, och inte heller kan konsultera någon med ergonomiutbildning, kan man till exempel gå till välsorterade och nischade företag och få expertråd av personalen.

Till exempel är det allt fler som börjar använda höj- och sänkbara skrivbord. Om detta ännu inte finns på ditt kontor, kan det vara något som det är läge att investera i. Att kunna växla position under dagarna kan komma med stora vinster för hälsan, då stillasittande i långa perioder överlag är dåligt för kroppen.

Ta in någon med ergonomiutbildning som kan hålla ett föredrag

Om ni redan har hyfsat ergonomivänliga möbler krävs det ändå att de används rätt för att man ska utnyttja dem till max. Tar du in någon med ergonomiutbildning som kan hålla ett föredrag, blir personalen bättre utbildad i hur man bör tänka för att belasta kroppen så lite som möjligt. Säkerligen kan eller hon också diskutera med dig vad du kan göra för inköp eller vida för åtgärder för att skapa en bättre ergonomiskt anpassat arbetsplats.

← Äldre inlägg