Blogg

Sida 2

Bokför städningen som en utgift

29 aug 2018

Det hela började med ett litet kontor med en otroligt produktiv sekreterare. Så har man berättat Manpowers begynnelse. Det var bara två på kontoret som behövde den produktiva sekreterarens tjänster. De lade märke till att hon inte behövde längre på eftermiddagarna, och delade gärna med sig till andra av hennes produktivitet. Det var då idén om att "hyra ut" henne kom. Vips, hade man skapat den första bemanningen. Under Manpowers historia, sedan 1950-talet har man sedan sett begynnelsen av vikarier, rekryteringar och människor som har ersatt anställda. Manpower banade väg för flera andra bemannings- och rekryteringsfirmor, så vanliga att ingen längre höjer på ögonbrynen åt fenomenet.

"Out-sorcing" på 1990-talet

Efter bemanningarna blev vanligare under 1990-talet, talade man om att man "out-sorcade" delar av verksamheten på ett företag. I stället för anställa människor som utförde sådant som man behövde på företaget, och betalade arbetsgivaravgift, valde man att köpa in tjänsterna av ett annat företag i stället. Det blev vanligare att man valde att endast köpa in en tjänst och därmed endast betala för den bokade tjänsten som en kostnad i stället för att ha anställda som man var tvungen att betala arbetsgivaravgifter för, och kanske avskeda ifall det inte blev så mycket arbete att man kunde ha en anställd kvar. Det gav upphovet till andra företag som i stället tog det arbetsgivaransvaret och "hyrde ut" sin personal.

Framväxten av tjänsteföretag som städfirmor

Därmed såg man framväxten av nya tjänsteföretag som försåg andra med den personalstyrka som de inte ville ta arbetsgivaransvar för. Idag är det inget konstigt att man köper in till exempel städtjänster, eftersom som man inte har mer städarbete att erbjuda än under endast några timmar per dag. Det kan till och med vara så att man köper in städtjänster, matlagningstjänster, omvårdnadstjänster, ekonomitjänster och så vidare till ett och samma företag. Då har man ett annat fokus på företaget, till exempel marknadsföring av de tjänster som man tillhandahåller.

Butiksstädning i Stockholm kräver endast några timmar

Så kan det vara till exempel med butiksstädning; den kräver endast några timmar i anspråk av den som städar. Resten av dagen – vad ska man göra då? Då är det bättre att kunna ta på sig flera olika uppdrag under en och samma dag, och därmed få upp sysselsättningen för de städare som är anställda på en städfirma. Det ger också ett mer variationsrikt arbete för den som städar. 

Vad ska man tänka på om man väljer inspirationsföreläsare?

21 aug 2018

Om ni ska ha kick off eller någon annan form av aktivitet på företaget så är det ofta väldigt kul att få bidra till personalen på ett lite annorlunda sätt. Ni kanske vill få människor att tänka i nya banor, att få en "aha-upplevelse" eller helt enkelt skapa en bra känsla i början på dagen. En ganska vanlig väg är då att hyra in en föreläsare som ska få fart på gruppen. Här nedan kommer ett antal punkter att tänka på vid val av inspirationsföreläsare.

Blir du inspirerad?

En väldigt vanlig väg är att ta hjälp av en bokningsbyrå för att hitta en person som ska inspirera era anställda och det kan vara en bra väg att gå. Det man däremot inte får glömma är att kvalitetssäkra den som man bokar in som föreläsare. Det finns många vägar till att göra en sån kvalitetssäkring men en vanlig miss är att själv inte se en föreläsning med kandidaterna ni funderar på att boka. Innan ni fattar beslut om vem som ska bli er föreläsare så kan det vara bra att se ett klipp på Youtube med personen, träffa den eller prata i telefon för att få en första magkänsla. Om du själv blir inspirerad av kontakten så borgar det för att din personal ska få samma upplevelse.

Vad är syftet med föreläsningen?

Även det här är en vanlig miss när man ska boka in en inspirationsföreläsare. Syftet med föreläsningen är bra att säkerställa i förväg, det är trots allt en del pengar som ska investeras. Inte bara det att en föreläsare ska besöka er och prata i en timme eller två, alla era anställda ska sitta och lyssna istället för att jobba och producera intäkter. Ett syfta kan vara att skapa en bra känsla och få kollegorna på gott humör inför en gemensam dag och det syftet kan vara gott nog. 

Se bara till att bestämma det innan föreläsningen så att ni inte behöver ha det som en sista efterhandskonstruktion. Ni har trots allt lyckats samla alla anställda på en och samma plats under ett par timmar och då kan det vara värt att använda föreläsningen för att väcka en tanke om något. En föreläsare kan både inspirera din personal och väcka tankar om en rad olika ämnen.

Vad är målet med föreläsningen?

Även det här hänger tätt ihop med syftet men är också en sån sak som de allra flesta glömmer att bestämma i förväg. Har ni ett tydligt syfte så kan målet hänga ihop med det. Har ni ett syfte så betyder inte det att målsättningen är klar. 

Ta en stund tillsammans och fundera på vad målet är med den här inspirationsföreläsningen och när det väl är fastställt, börja sålla bland föreläsarkandidater. Har ni riktigt mycket tur så finns det en föreläsare som har hjälp företag med  att genomföra events som uppfyller både ert syfte och erat mål. 

Aktiv eller passiv förvaltning?

17 aug 2018

Inom kapitalförvaltning så förs det ofta diskussioner om vad som är bäst för den som investerar pengar. Bör man sätta sina pengar i det som kallas för aktiv förvaltning eller bör man investera sina pengar i passiv förvaltning. Tanken här är att mycket kort gå igenom vad aktiv respektive passiv förvaltning är för något och förhoppningsvis klargöra grunderna i frågan.

Aktiv förvaltning

En kapitalförvaltning som är aktiv innebär att någon arbetar med att försöka prestera bättre avkastning på dina pengar än vad marknaden gör i genomsnitt. Det kan handla om aktiv aktieförvaltning, ränteförvaltning eller en kombination av tillgångsslag.

Den mest förekommande diskussionen är huruvida aktieförvaltning som är aktiv över tid kan slå marknaden i genomsnitt. Det finns studier som påvisar att över lång tid så kan den aktiva förvaltaren inte vara bättre än genomsnittet utan förr eller senare ska alltså misstagen komma. En aktiv förvaltare håller på med kapitalförvaltning på sin spets eftersom denne på ett eller annat sätt försöker utvärdera vilka aktier som kommer att gå bra imorgon.

Om förvaltaren gör rätt i sin analys så kommer hen att välja aktier som går upp när de andra går ner, alternativt går upp mer än de andra när marknaden går upp. Det kan också vara så att förvaltaren väljer att byta mellan olika aktiemarknaden eller olika tillgångsslag för att därmed skapa mer avkastning.

Det som ofta talar för aktiv förvaltning är att om marknaden rasar och du inte har något annat val än att sitta kvar i marknaden med dina pengar, passiv förvaltning, ja då kommer du uteslutande att förlora pengar. Det som talar emot den aktiva förvaltningen är att det är väldigt svårt att förutsäga om marknaden verkligen kommer att gå ner imorgon eller om den kommer att fortsätta uppåt.

Passiv förvaltning

En passiv förvaltning är en kapitalförvaltning där pengar inte investeras med hjälp av någon analys eller spekulation. Den passiva förvaltaren anser att det inte går att slå marknaden över tid och därmed är den bästa spelaren den som följer aktiemarknaden i genomsnitt.

Med detta synsättet menar man alltså att all kapitalförvaltning som försöker slå marknaden förr eller senare kommer att misslyckas. Fördelen med den passiva förvaltningen ska då vara att den kan vara billig i drift då den inte kräver en analysavdelning utan kan drivas av en dator. Nackdelen med den passiva förvaltningen och argumenten mot den här typen av kapitalförvaltning brukar vara att den passiva förvaltaren inte får avkastning som index i vilket fall.

Den passiva förvaltaren följer index och ligger därmed alltid efter genomsnittet. Dessutom tillkommer en avgift på ett eller annat sätt så kontentan blir lite sämre än genomsnittet. Argument nummer två är förstås att om exempelvis svenska aktiemarknaden rasar så kommer den inte allt för intelligenta svenska indexfonden att följa med rakt ner i källaren. Den aktiva förvaltaren skulle då förr eller senare ha kunnat sälja av sina aktier och kliva ur marknaden. 

Med rätta maskinerna når du den effektivitet du önskar

9 aug 2018

Maskinernas betydelse i historien kan inte nog beskrivas. Det var under tider av jordbrukarsamhällen som vi såg den största industrialiseringen. Plöstligt kunde maskinerna ersätta mänsklig kraft och produktivitet. Jordbruken kunde effektiviseras, och det behövdes inte lika många människor ute på landsbygden längre. Istället var det städerna som drog eftersom industrierna, som var förlagda dit, eftertraktade arbetskraft. Människorna som flyttade till städerna och arbetade i fabrikerna fick det bättre ställt ekonomiskt och urbaniseringen var ett faktum, liksom industrialiseringen.

Maskinerna underlättar arbetet och gör det bättre

Att arbeta med maskiner är inte längre någon nyhet. Maskinerna fortsätter att underlätta vårt arbete i mycket stor utsträckning. Vi tar dem för givna. Ändå betyder de skillnaden på ett väl utfört arbete och ett som inte är det. Driver man ett företag vet de flesta att man behöver maskiner som utför de flesta av våra arbeten, åtminstone inom städbranschen. Ska man städa stora ytor kan man inte rengöra dem för hand, även om man var många som gjorde det. Städningen för hand kan inte mäta sig med den rengöring som maskinerna kan åstadkomma.

Så fungerar städmaskinerna

I städmaskinen fyller du på vatten och rengöringsmedel. När du sedan sätter igång den, snurrar stora borstar mot golvet som roterar samtidigt som vattnet med rengöringsmedlet släpps ut genom borstarna. Här finns både maskiner som man följer efter eftersom de går av sig själva framåt. Man kan även sitta och köra större maskiner. 

Skulle man borsta golvet på samma sätt för hand skulle det arbete som görs på en timme av en städmaskin, krävas en hel arbetsdag innan man var klar. Ska ett städföretag kunna arbeta effektivt och dra in inkomster bör man alltså först investera i riktiga städmaskiner så att man kan ta på sig så många städuppdrag som det bara är möjligt.

Bra städmaskiner möjliggör effektiv städning

Har man några sådana effektiva städmaskiner kan man ta på sig fler uppdrag och korta ner tiden det tar och åstadkomma ett rent resultat. Städmaskinerna kan alltså innebär skillnaden mellan ett framgångsrikt företag eller ett som inte är det. Det gäller att städarna ska orka med arbetet och inte slitar ut i förtid. Alltför många har slitit ut händer och ryggar för att de ar skurat golv för hand. Maskinerna har ersatt det manuella arbetet. Trots det, behövs vi fortfarande för att manövrera maskinerna.

Är du på jakt efter bra städmaskiner rekommenderar vi att klickar på denna länk för att läsa mer om städmaskiner.

Rekrytering – några vanliga utmaningar

7 aug 2018

Alla företag som växer hamnar förr eller senare i situationen att de måste anställda personal. Faktum är att i en del branscher så är den största utmaningen för att växa just att rekrytera och behålla rätt människor. Om ni står inför att anställa och det är ont om kompetent personal att få tag i så kommer ni att behöva ta ställning till ett antal utmaningar och några av dem kommer vi att gå igenom här.

Headhunta de bästa i branschen?

En del företag har insett att de anställda är deras viktigaste resurs och därför vill de inte ta in vem som helst i sin stab. Om man vill anställa de bästa i branschen så finns det ett antal utmaningar kring det. Vi tar ett företag som arbetar med trädfällning på Lidingö som exempel. För att få tag på de bästa i branschen och få dem att börja arbeta hos er lokalt på Lidingö så behöver ni ha följande saker i åtanke:

 1. De bästa i branschen måste vara beredda att pendla eller flytta
 2. Har ni råd att rekrytera in de bästa inom trädfällning i hela landet?
 3. Är det en lönsam satsning?
 4. Hur länge kommer Sveriges bästa inom trädfällning vilja stanna kvar på Lidingö

Som ni ser så finns det flera saker att fundera på innan man bestämmer sig för att jaga ifatt de absolut bästa i branschen. När man väl har lyckats rekrytera personerna så måste man dessutom behålla dem. Om det fortfarande är lönsamt att göra den här satsningen så kan det vara et alternativ att headhunta branschens stjärnor.

Ta in nybörjare och lära upp dem från grunden

Ett annat alternativ som många företag väljer att göra är att ta in helt outbildad arbetskraft och lära upp dem själva. Även här finns det ett antal utmaningar att ta ställning till innan man väljer att gå den vägen. Några av dessa är:

 1. Är det lönsamt att ta in personal och utbilda själv från grunden jämfört med att rekrytera kunniga medarbetare?
 2. Riskerar ni att tappa kunder på vägen på grund av de missar som kan uppkomma under läroperioden?
 3. Finns det så många som kan tänka sig att satsa på en yrkesroll inom trädfällning på Lidingö så att ni är i "arbetsgivarens marknad" och kan välja och vraka bland kandidaterna?

Även här finns det ett antal frågor som måste besvaras innan strategin genomförs. En person som inte är utbildad inom trädfällning behöver gå en läroperiod. Troligen behöver en av era etablerade anställda hjälpa den nya under en längre tid vilket sänker produktiviteten även för den personen. Om risken är stor att ni förlorar kunder på grund av de misstag som kan göras på vägen så kanske det här trots allt inte är en bra väg att gå.

Så kan man marknadsföra företaget

31 jul 2018

Marknadsföring och PR har alltid varit varje företags luft. Utan marknadsföring, inget levande företag, eftersom alla företag är i stort behov av sina kunder. Inget företag kan bortse från detta. Därför lever marknadsföringen och reklamen ett gott ställt liv. Alla företagare vet att utan reklam kommer företaget att tyna bort sakta men säkert. Så vad behövs för en lyckad markandsföring? Här tänker vi på några uppenbara saker; kommunikationen. Den förändras ju som helhet inte. Den kommer alltid att gå ut på samma budskap; köp våra produkter så lyckas du som människa, eller som företag. Det är bara sättet att kommunicera som föändrats över tid.

Alltmer digital marknadsföring

Stora delar av marknadsföringen har blivit, och kommer att bli alltmer digital. Företagen behöver finnas där kunderna befinner sig; på nätet, på sociala medier, i sina mobiler (nätet). Kunderna vill se en snygg hemsida för att bilda sig en bra uppfattning om de produkter och företag som hon eller han vill ha information om. Det ska gå snabbt, det ska vara lätt att hitta informationen. Snabbhet har blivit vår tids melodi. Allt ska gå så snabbt det bara går, tid är pengar, har vi lärt oss och lever efter. Med digitaliseringen har vi också fått upp tempot. Det tar inte lång tid för den professionella programmeraren att sätta upp en hemsida, eller sända ut ett massutskick med reklam till nya kunder.

Vissa saker förändras inte

Trots det är det vissa saker som inte förändras. Fortfarande vill vi som kunder och konsumenter fortfarande ha information på papper; vi får flyers i vår hand när vi besöker mässor, eller går gatan fram. Vi växlar visitkort när vi träffar nya bekanta eller träffar andra från andra företag. Vi vill läsa skyltar som talar om för oss vilket företag som kan erbjuda sina produkter och varor. Vi vill få en snygg broschyr i handen när vi vill veta mer om en viss produkt eller tjänst. Därför behöver vi trycksaker på alla sätt och vis, som komplement till all information som numera finns digital.

Stockholm hyser ett 500-tal tryckerier, alla med olika livslängd och med tryck av skyltar, för företag och privatpersoner, för reklam och utskick. Läs mer här om du letar du efter ett tryckeri i Stockholm. De flesta tryckerier erbjuder förutom själva tryckningen, även grafisk hjälp, bildhantering och design, layout och hjälp med text, om man så vill. Vissa vänder sig till andra företag, andra till bröllopsinbjudningar och speciella tillfällen när man vill ha vackra kort i speciell utformning.

Vad händer när min kund påbörjar en företagsrekonstruktion?

23 jul 2018

Det finns siffror som säger att nästan en tredjedel av alla utomstående fakturor som skickas av små och medelstora företag betalas efter förfallodatum. Vi vet också om att det är en stor mängd företag som går i konkurs varje år. Följder av digitaliseringen, storföretag som köper upp konkurrenter och därmed pressar priser på sina produkter och mycket annat som sker på finansmarknaden. Allt detta kan utmana företagens ekonomi och förmåga att betala sina skulder och leverantörer. Om du nån gång har varit med om att någon av dina kunder har gått i konkurs vet du att det kan vara en ganska långdragen historia. Men vad händer om någon av dina kunder påbörjar en företagsrekonstruktion?

Så fattas beslut om rekonstruktion

Till en början har företaget, alltså din kund, lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Har tingsrätten fattat ett beslut om rekonstruktion utser de också en rekonstruktör som ska hjälpa företaget att få ordning på sin ekonomi igen. Rekonstruktören börjar alltid med att gå igenom räkenskaperna, ser över bokföring och tar fram en lista där alla tillgångar och skulder ställs upp. 

Kontakt med rekonstruktör

Eftersom du är fordringsägare mot företaget kommer rekonstruktören att kontakta dig och alla andra kände fordringsägare och kalla till ett möte. Mötet kallas för ett borgenärssammanträde och ska äga rum hos tingsrätten, senast 3 veckor efter att ansökan om rekonstruktion har lämnats in. Med tanke på att beslutet från tingsrätten kan ta några dagar så är det ganska kort varsel mellan godkännande, genomgång av räkenskaperna och kallelse till sammanträdet där du kommer att delta. 

Förhandling i tingsrätten

Sammanträdet hos tingsrätten är några viktiga timmar för dig som har gjort uppdrag åt företaget och står ute med pengar. Det är nu som du och de andra borgenärerna ska yttra er om rekonstruktionen ska fortsätta, eller inte. Om ni enas om att den ska fortsätta tyder det på att ni inte tror att företaget kan komma på fötter igen. Det innebär dessutom att ni har en chans att få tillbaka alla era utestående fordringar, men det innebär också att företagets tillgångar blir frysta under minst 3 månader vilket innebär att ni inte får ta del av pengarna under den tiden. Med tanke på att rekonstruktionen kan förlängas i upp till 12 månader innebär det att om företaget inte kommer på fötter snabbare än så, kan ni få vänta länge på era pengar. 

Om ni däremot enas om att företaget inte ska fortsätta sin rekonstruktion garanterar ni era egna förluster. Företaget har hamnat i den här situationen eftersom skulderna är större än tillgångarna. Fördelen kan dock vara att en del av skulderna kan regleras snabbare än mellan 3 till 12 månader och att ni då tar en mindre förlust men får tillbaka pengarna snabbare. 

Om företaget fortsätter med rekonstruktionen kommer ni få ett brev att skriva under där ni godkänner att fordringarna minskas med minst 25 procent, ett så kallat offentligt ackord. Läs mer om rekonstruktioner och hur de går till på: företagsrekonstruktion.biz.

Se till att dina anställda träffar en tandläkare

18 jul 2018

En av de bästa investeringarna man kan göra som företagare är att se till att de anställda håller sig friska. Varje sjukdag kostar nämligen dels pengar och de så ger den ett stort tapp i produktionen - oavsett vilken typ av bransch man är verksam inom. Handlar det om en långtidssjukskrivning så är det ännu värre; man kanske måste lära upp en ny vikarie eller också så måste de andra täcka upp och arbeta dubbelt så hårt. viss kompetens är dessutom omöjlig att ersätta. Allt handlar inte om plus, minus, kronor och ören. Håller sig personalstyrkan sig frisk så är mycket vunnet - en hälsosam arbetsplats ger ett mervärde som du som företagare kan ha stor nytta av. Vi tänkte ge några exempel på hur du kan tänka för att få en god företagshälsa som i sin tur kommer att ge dig bättre omsättning på sikt.

 • Tandläkare: Många tänker inte på att friska tänder är nyckeln till ett hälsosamt liv i övrigt. Har man dålig kvalitet på sina tänder så kan det - utöver att leda till tandlossning - även innebära ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Säger en anställd att han har en tid hos en tandläkare så ska du som chef uppmuntra detta. Faktum är att du kan uppmuntra på andra sätt också. Kan inte berget komma till Mohammed och så vidare. många tandläkare idag erbjduer en typ av mobil tjänst där de besöker företag och genomför undersökningar på plats. Enklare behandlingar går också att utföra vid sådana besök. Svårare ingrepp - att sätta in exempelvis tandimplantat - kommer dock att behöva göras på den ordinarie mottagningen. Av förklarliga skäl. Tryck även på att kosten på företaget ska bli bättre. Bannlys (skämtsamt) all typ av läsk. Frågar du en tandläkare vilket typ av livsmedel som är värst för tänderna så hamnar läsk ganska högt upp. Det farliga är att läsk - och andra sura drycker - nöter på emaljen och det är något som är svårt att korrigera i efterhand. Mer om tandvård på http://solnadental.se/.
 • Friskvård: Att de anställda håller sig i from rä enbart till gagn för dig. De orkar mer, de håller koncentrationen uppe längre och - just det - de blir sällan sjuka. ge ett frikostigare friskvårdsbidrag än de tusen kronor som normalt är standard. Det är en rejäl investering. Många arbetsgivare skapar även fysiska utmaningar. Vad sägs om en stegräknare i julklapp och där de anställda får tävla mot varandra och mot dig som chef. Klarar de att nå ett visst antal steg under exempelvis våren så bjuder du på en rejäl kick-off. Se till att delta själv också. Skapa ett sug kring motion och rörelse på arbetsplatsen.
 • Hjälp rökare att sluta: Om läsk är dåligt för tänderna så är rökning ännu värre. Rökning kan leda till tandlossning och det gör även att det försvårar att exempelvis sätta dit tandimplantat om sådan sker. Utöver det har vi cancer, vi har hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga sjukdomar som kan komma av rökning. Fimpa! Du kanske inte behöver vara så dramatisk som att bannlysa cigaretter.Det handlar om vuxna människor som gör vad de vill under sina raster. Däremot så kan du gå i bräschen för sundare vanor. Varför inte införa någon form av bonustrappa om de avstår cigaretter på arbetstid? Alla vet att rökning är dåligt för hälsan. Ibland är en morot det som krävs för att man ska lägga den här livsfarliga olaten på hyllan för gott.

Ordning och reda – pengar på fredag

20 jun 2018

Arbetar du med dokument och har många kunder? Känns det som att du inte har något system som gör att du snabbt hittar den kunde som du för tillfället arbetar med? Skulle du vilja få ett system som möjliggjorde för dig att snabbt hitta de dokument som du önskar? Är det svårt att bringa ordning på alla saker? Då finns det faktiskt ett system som kan bringa ordning på alla dina dokument och så att du kan hitta både kunder och dokuement utan att du behöver leta i flera dagar. Det lättaste sättet att arkivera dokument är att göra dem digitala. Dokumenten behvöer inte försvinna på något sätt bara för att de digitaliseras. Man kan faktiskt ha dem i båda formerna; både i pappersform och digitalt, om det är viktigt att de inte förstörs, utan förvaras på något sätt i sin fysiska form.

Dessa fördelar finns med digitalt arkiv

Däremot kan det vara både snabbare och lättare för dig att kunna slå efter en viss kund och dokument om du gör dem digitala. Då kan du föra in dem efter ett arkiveringssystem som tillåter dig att hitta dokumenten på ett sätt som underlättar för dig att hitta dem.

Du kan få:

1. minskad söktid

Det tar minder tid för dig att hitta dem. Du behöver inte bläddra bland en massa papper och öppna arkivskåp. Du har bara ett sökfält och minns du enbart delar av dokumentet, dyker det upp när du söker på de orden.

2. kan lättare läsa igenom dem

Du ser dokumenten på din mobil, läsplatta eller datorskärm och kan snabbt ögna igenom dokumenten.

3. ta en back-up så du inte förlorar informationen på dem

Genom att ha din dokument bdåe digitalt och på papper, vet du att de inte kan förstöras. Ingen kan stjäla dem, bränna upp dem eller se till att de försvinner om du har back-uper som du förvarar på ett säkert sätt.

4. dela dokumenten med så mågna du vill, var som helst

Genom att ha dina dokument digitalt, kan du sända dem och dela dem till vilka människor som helst, bara de har en internetuppkoppling, vilket de flesta har i västvärlden och i Asien. Såväl i de flesta afrikanska länderna också.

5. du kan ha informationen i fickan (din mobil eller läsplatta)

Du behöver inte hindras av var i världen du råkar befinna dig. Så länge du har en internet-uppkoppling kan du alltid titta på dina dokument. Du kan arbeta var som helst i världen och alltid ha tillgång till dokumenten.

Alla dessa fördelar kan du få om du gör alla dokument digitala, vill du läsa mer om digitala arkiv, läs då: http://www.digitaliseringavarkiv.se.

Att starta och driva en personalmatsal

16 jun 2018

Som nybliven företagare kan det vara svårt att hinna med att tänka på annat än affärerna och att få firman att överleva. Men ju längre tid som går, och ju fler anställda man knyter till sitt företag, desto mer börjar man som företagare att fundera kring vad ens företag betyder, både för en själv och för  de man jobbar med. Är det bara en plats dit man går och gör sitt jobb och sedan skyndar därifrån, eller kan det vara något mer? Kanske en plats för utveckling och att växa som människa. En plats där man möter människor att inspireras av och där man så småningom förhoppningsvis även kan inspirera andra.

Ett steg i rätt riktning

Ju längre man drivit sitt företag, desto mer brukar man känna att man vill göra kontoret till en plats där medarbetarna verkligen trivs och där de känner sig sedda och omhändertagna. Ett steg i den riktningen är för många företag som vuxit ur nybörjarfasen att starta en personalrestaurang för de anställda. En matsal där det serveras god och nylagad mat är en enorm tillgång för ett företag och något som definitivt ökar ditt företags attraktionskraft och gör det lättare att rekrytera. Sm företagsledare är det någonting du bör fundera starkt på.

Finns det fettavskiljare?

Den företagare som bestämmer sig för att starta upp en restaurangverksamhet för sina anställda har en del byråkrati att ta sig igenom, men svenska kommuner är vanligtvis hjälpsamma med information kring vad man ska tänka på. Det behövs så klart diverse tillstånd. En knäckfråga till att börja med är om det finns fettavskiljare i fastigheten. En fettavskiljare behövs i alla fastigheter där det pågår någon form av livsmedelshantering. Inte bara på restauranger utan även storkök, gatukök, förskolor, skolor, äldreboenden, dagliga verksamheter, överallt där man räknar med att mer fett än för vanligt hushållsbruk hanteras och kan följa med avloppsvattnet ut.

Finns det inte sedan tidigare en fettavskiljare installerad i fastigheten måste fastighetsägaren installera en för att du ska kunna bedriva restaurangverksamhet. Vägrar han detta är det inte mycket du kan göra. Dock innebär ju installationen av en fettavskiljare att fastighetsägaren i fortsättning kommer att kunna upplåta sina lokaler till andra företag som vill bedriva till exempel catering eller restaurangverksamhet, så på sikt är det ju en investering. Mer om fettavskiljare: http://www.fettavskiljare.org/.

Alla får bestämma

När en fettavskiljare är installerad och andra tillstånd är avklarade är det etableringen av personalmatsalen som är nästa punkt. Har du inte tidigare erfarenhet av att driva restaurang är det bäst att du överlämnar ansvaret på detta till en verksamhetsansvarig eller en kock med rätt kvalifikationer som du anställer. Vad gäller matens och matsalens karaktär kan ju detta vara en demokratisk fråga som drivs tillsammans med personalen. Vilken typ av mat ska serveras? Ska menyerna röstas fram demokratiskt? Hur ska inredningen se ut? Köket och matsalen är ju till för dina anställda, så hör efter vad de har för åsikter. Vad gäller betalningen är det lättaste arrangemanget att de anställda betalar en klumpsumma varje månad innan skatt. På så vis märks det knappt för de anställda att de betalar för lunchen och du har en bestämd summa varje månad att investera i livsmedel, lön till kocken osv.

Ett andra hem

Låt den nya personalmatsalen bli hjärtat i ditt nya företag, en plats där du kan möta dina anställda över en trevlig lunch varje dag och på så vis stärka banden er emellan. Låt ditt företag bli ett andra hem för dina anställda, där de känner sig välkomna och behövda, och även serveras mat de blir produktiva och glada av. Varje dag, varje månad, året om.

Använder någon av dina anställda droger?

8 jun 2018

Som chef så har man ett ansvar över sina anställda. Dels å handlar det om att de ska erbjudas en miljö där de trivs och därmed också kan producera så bra som möjligt. Dels så handlar ansvaret även om det rent sociala som innebär att man sträcker ut en hand till en person som har det svårt för tillfället.

Det är ju så med livet; det går upp och ner - vissa perioder är helt fantastiska medan andra perioder är betydligt mörkare och tuffare. Som chef så måste man vara medveten om att detta händer alla och man måste vara mottaglig för att bemöta alla typer av problem, hjälpa till och erbjuda lösningar som kanske går utanför det egentliga ansvarsområdet.

Ett problem som allt fler brottas med idag handlar om missbruk - av narkotika, av spel och av alkohol. Har du en anställd med någon av dessa missbruk så behöver denne hjälp. En bra chef använder i det här fallet inte piskan - han tar fram moroten. Att ge någon sparken är den lätta lösningen - exempelvis droger strider dels mot lagen och dels också mot anställningsavtalet.

Man har alltså fog för att säga upp ett sådant anställningsavtal. men, är det rätt väg att gå? Allt beror naturligtvis på hur pass mycket man känner för den anställde samt vilket typ av jobb denne har - men rent generellt så är den hjälpande handen mest effektiv. Att erbjuda hjälp med rehabilitering, att kontakta en advokat som specialiserat sig på narkotikabrott - och låta denna förmedla kontakt med polis- och/eller myndigheter - eller att på något annat sätt visa sin närvaro och hjälpa den anställde. Genom ett sådant ledarskap så vinner man förtroende, enligt oss.

Så kan du tyda varningssignalerna

I övrigt så tänkte vi rada upp några signaler som kan tyda på ett missbruk. Tänk dock även på att ett ändrat beteende kan komma av stress leder någon annan typ av förändring i livet: allt handlar inte om missbruk.

 • Humörsvängningar . Ena dagen är Pelle glad och väldigt uppåt, nästa dag är han låg och nedstämd. Detta beteende upprepar sig under en längre tid. Raseriutbrott - omotiverade sådana - förekommer. Fungerar inte skrivaren så kan Pelle drabbas av en fruktansvärd ilska. Detta kan vara tydliga tecken på att någonting är galet då det handlar om symptom på både alkohol-- och/eller narkotikamissbruk. Dock: det kan även handla om någon typ av kris - i familjen eller i kärlekslivet.
 • Plötslig frånvaro. Tidigare kunde man ställa en klocka efter Pelle. Numera så har han börjat ta längre raster och kommer ofta sent till jobbet. Ibland så försvinner han även på “möten” som inte kan verifieras att de ägt rum. Samtliga dessa fungerar som varningssignaler för ett missbruk.
 • Sämre prestation Pelle gör inte alls samma effektiva jobb som förut, Tvärtom så slarvar han, missar deadlines och glömmer bort att göra vissa saker. En missbrukare har primärt en sak i huvudet och det är att stilla sin hunger. Den vakna tiden spenderas i att tänka på nästa fix, nästa bloss, nästa sup eller nästa giv vid pokerbordet. Dock: Kanske är Pelle utarbetad och har för mycket på sitt bord för att klara det?
 • Tillbakadragande: Tidigare var Pelle social och kunde stanna kvar länge efter jobbet för att småsnacka. Nu drar han sig hemåt så fort han kan, han deltar inte vid aktiviteter och äter inte lunch/fikar med någon annan. Det här kan tyda på skamkänslor som ett missbruk för med sig
 • Lögner: En del av vardagen för en missbrukare handlar om att upprätthålla en fasad som ofta handlar om att ljuga och lägga ut dimridåer. Till en början kan det fungera, men ju längre tid som passerar desto svårare blir det att hålla isär alla lögner kring frånvaro, kring raseriutbrott och kring varför man plötsligt beter sig udda.

Skaffa elcykel för tjänsteresor

8 jun 2018

Visste du att hela en fjärdedel av alla bin dog mellan 2009-2010? Det är inga påhittade siffror. Sveriges Biodlares Riksförbunf har hållit koll på bina, vilket ju är deras jobb. Även Jordbruksverkets egen statistik visar på att nidöden är ett växande problem i Sverige. Ändå är det inte värst här, det finns värre situationer på andra håll i världen, som i USA, i Asien och i flera andra europeiska länder förekommer bidöd som är i nivå med massdöd. Det är ett så stort antal att bidöden har fått ett nytt namn; Colony Collapse Disorder (bidödkollapssyndrom) eller plötslig bidöd.

Så här går en plötslig bidöd till

En bikupa kan vara full av yngel men den saknar vuxna bin. Det finns tillräckligt med mat, men bina är inte villiga att äta. De överger kupan. Bikupan blir snabbt plundrat av andra djur och bina försvinner. Ingen vet vart.

Det visar sig att bina är drabbade av Varroakvalster som gör bina sjuka. De tappar orienteringsförmåga, blir missbildade eller blir paralyserade. Bina uteblir från bikuporna och överger sina yngel. Kvalstren som angriper bina har blivit immuna mot det bekämpningsmedel som egentligen är ämnade att utrota dem. Det har lett till att de kemiska fabrikerna har tagit fram ännu starkare bekämpningsmedel som nu har dödat och smittat bina. Detta är särskilt känsligt så bina står för pollineringen inom jordbruket. För fruktodlare är bidöden ett reellt hot. Dör står bina för 60-80 procent av skördens värde.

Vi måste alla börja göra miljövänliga val

Här tror vi att de flesta förstår vart det barkar. Vi måste sluta med kemiska bekämpningsmedel, men det är också andra saker som vi måste göra. Bidöden är ett enkelt sätt att förklara vad vårt samhälle är på väg som enbart stirrar sig blind på jakten på ökad vinst. Det finns andra saker som också kan leda till jordens kollaps. Växthuseffekten, till exempel. Det är ett faktum att jordens medeltemperatur höjs varje år. Och växthuseffekten kommer sig av att vi fortsätter släppa ut en massa avgaser och använder oss av fossila bränslen. Här är den privata bilismen en del av boven, liksom flyget och industrin. Vi kan alla välja att inte flyga och sluta köra bil till och från jobbet. Börjar vi alla att ta elcykeln till och från jobbet kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en med hälsosam jord och atmosfär. Men det är bråttom. Helst hade vi börjat igår. Här vill vi rekommendera att företagen börjar med tjänstecykel istället för tjänstebil. Då får man 25 procent av inköpsvärdet i statligt bidrag.

Så upptäcker du fukt i fastigheter

24 maj 2018

De flesta vet att fukt i fastigheter inte är bra för hälsan. Långvarig vistelse i fuktiga miljöer kan ge allergi- eller astmasvårigheter och sjukdomar. Lever man i sådan miljö andas man till sist in mögelsporer. Mögel är en svampsort med små, små sporer som lägger sig in andningsvägar i människokroppen och kan orsaka svårigheter att andas och i värsta fall sjukdomar som leder till ohälsa. Har man långvarig hosta, som inte kommer från förkylning, eller huvudvärk som inte ger med sig, bör man se över sin arbetsmiljö och vad som kan skada den.

Är det så att man hittar fuktskador på en fastighet måste man sanera den för att den ska bli helt fri från fukt. Även efter saneringen bör man se över miljön så att den får tillräcklig ventilation och tillräcklig syrsatt luft för att personalen ska kunna arbeta där, och andra som vistas där under längre tid ska kunna må bra i lokalen.

Om du misstänker att den fastighet som du vistas i har angripits av mögel- eller fuktskador bör du kontrollera fastigheten. Här kommer några tecken som du kan se efter:

 1. Fuktlukt eller lukt av jord
 2. Svarta prickar
 3. Insekter som gillar fukt, såsom silverfiskar, trägnagare, hästmyror, gråsuggor, källarspindlar
 4. Svårigheter att öppna fönster eller dörrar
 5. Metaller som rostar
 6. Färg som flagnar
 7. Dålig lukt i textilier

Så gör du om du misstänker fukt eller mögel

Det är inte alltid man själv upptäcker att fastigheten har drabbats av fukt eller mögel. Är man det minsta osäker bör man ta dit ett företag som kan ta dit hundar – som har ungefär 100 gånger bättre luktsinne än vi människor, som kan markera om den känner någon fuktlukt. Är det så att det finns fuktlukt måste man senare bort allt. Efter det bör man installera bättre ventilation så att fastigheten inte drabbas på nytt.

Rätt ventilation gör inte människor sjuka. Därför är det viktigt att se till att ventilationen är aktuell och fungerar precis som den ska. Äger man en fastighet som man kanske hyr ut, har man ett ansvar för att se till att ventileringen är aktuell och up-to-date. Därför görs obligatoriska ventilationskontroller (OVK) med jämna mellanrum. Detta för att människor som bor eller vistas i faatigheten inte ska bli sjuk eller lida men i de husen. Därför kan man anltia ett företag som tar ansvar för ventileringen i fastigheten. På det sättet kan man föerbugga i stället för att bygga om och lägga in en ny ventilering i huset. Varför inte anlita ett företag som är experter på ventilering och som har mer än 12 års erfarenhet av att ta ansvar för ventileringen på arbetsplatser? Läs mer om ett företag som kan ventilation i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

Håll företagsfesten i festlig lokal

10 maj 2018

Ska du ha en fest? Antingen brukar man hålla fester för företagets anställda (som julfester) eller någon kick-off där man vill att anställda ska känna samhörighet med företaget och känna att det lönar sig att arbeta hårt för det.

Eller så anordnar företaget en fest för sina kunder och leverantörer, och vill uppnå i princip det samma som när man håller fest för företagets anställda; alla som är bjudna ska känna att det lönar sig att anlita företaget. Man vill svetsa samman alla som är knutna till företaget. Det ska löna sig att anlita dem, eller förse företaget med de varor och tjänster som företaget behöver.

Här kan ni hålla festen

Ordnar man en sådan fest, eller ett event, vill man oftast bjuda på något gott att äta och dricka. Och hålla festen i någon fin och festlig lokal. Varför då inte hålla den i en av de vackraste lokalerna som Stockholm har att bjuda på?

Operaterassen

Här kan man bjuda sina gäster på en storslagen plats, och märkt av historiens vingslag. Operaterassen ligger, som namnet avslöjar invid Operahuset, invigt  1773. Operaterassen ligger två trappor ovanför Operakällaren och har en svårslagen utsikt över Gamla stan, det kungliga slottet och Stockholms ström. Här kan man hålla fester för upp till 300 personer. Man kan beställa mat från Operakällarens kök, där stjärnkrögaren Stefano Catenaccis kök, det kök som kungen beställer sin mat när han bjuder på middagar på slottet.

Skansen

Vad kan slå Skansen? Den som har sett Allsång på Skansen och som har besökt Skansen vet vilken oslagbar utsikt som Skansens festvåning Solliden bjuder på. Till höger ser man Gröna Lund, till vänster breder Djurgården ut sig, på andra sidan vattnet ser man Katarina och Ersta på Södermalm. Man kan beställa svenskt smörgåsbord eller trerätters middag där.

Vasamuseet

Den som så önskar kan förlägga sin fest på Vasa museet. Då får man inta sin middag mitt bland ett av Stockholms främsta sevärdheter. Vad är mer välkänt än det fartyg som kantrade utanför Stockholms hamn 1628? Det är då inte huvudattraktionen utan det som skeppet vittnar om 1600-talets Stockholm och dess invånare som är det intressanta.

Stadshuskällaren

Vill du fira i en gammal och historisk festlokal, kan du med fördel välja Stadshuskällaren med vägg- och takmålningar av Yngre Berg och inredning av Einar Forsyth och Gunilla Lagerhem Ullberg. Som namnet avslöjar ligger Stadshuskällaren i Stockholms stadshus källare. På vardagarna kan stockholmarna avnjuta lunch i lokalen, på kvällen blir det en festlokal för dem som så önskar. Läs mer här om hur det är att hyra lokalen i Stadshuskällaren på: http://www.festlokalstadshuskällaren.se.

Sätt ditt företagsnamn på markiser

8 maj 2018

Att sätta företagsnamnet på markiser är ett bra sätt att synas. Har du ett kontor med fönster ut mot en någorlunda trafikerad gata ska du definitivt utnyttja den exponeringsmöjlighet det innebär att sätta upp markiser som drar uppmärksamheten åt ert håll. För butiker och restauranger har markiser länge varit ett vanligt sätt att markera för omvärlden att man finns till, men nu börjar allt fler företag i Stockholm att se möjligheterna till exponering. Till skillnad från reklam handlar det om en engångskostnad som sedan ger permanent exponering där människor dagligen rör sig till fots eller i trafiken. I en storstad som Stockholm kan det göra stor skillnad.

Kolla med värden

Att hitta markiser som gör sig bra mot fasaden är inte svårt i Stockholm, men se till att du har tillstånd från värden. Att få tillstånd för att sätta upp markiser på hus som främst används i kommersiellt syfte är vanligtvis inte svårt, men det är alltid bäst att kolla innan för säkerhets skull. Oftast finns regleringar för storlek och utseende på markiserna som sätts upp, för att se till att fasaden inte får ett oenhetligt utseende, men färgval och logotyp är vanligtvis upp till en själv.

Välj rätt markisförsäljare

Många företag som säljer markiser erbjuder också möjlighet att trycka loggan eller företagsnamnet på markisen. För företagsnamnet kan du välja en egen design eller låta leverantören hjälpa dig. En bra markisförsäljare erbjuder även hjälp med att sätta upp markiserna, något som i de flesta fall är ett måste då man som företagare sällan har tid att ägna sig åt dylika uppgifter.

Färgvalet har betydelse

Med färger kan man berätta mycket om vilka man är och vad man gör. Jämför till exempel hur markiserna ser ut på en bank jämfört med en leksaksaffär eller en nattklubb. Låt markisen representera er som företag och välj en design som du känner att ni kan stå för. Att välja en enfärgad markis är i de flesta fall ett bra val, men har man en god känsla för design kan man åstadkomma mycket med de klassiska ”markisränderna” som går att få i många olika färgkombinationer. Var inte rädd för att investera i en bra design som passar ditt företag, det kommer garanterat att löna sig.

Skyddar mot sol och vind

Samtidigt som de exponerar ditt företagsnamn mot världen fyller ju också markisen det huvudsakliga syftet – att skydda mot solen. Det en markis gör bättre än till exempel persienner eller gardiner är att de inte bara skyddar mot solljus utan också värmen från solen. Detta gör det betydligt lättare att hålla en jämn och bra temperatur inne på kontoret, och du kan sänka företagets energikostnader samtidigt som dina medarbetare får ett sundare inomhusklimat och blir mer fokuserade och skärpta.

Att köpa markiser

Hitta en markisförsäljare i Stockholm som erbjuder kvalitativa markiser och samtidigt erbjuder hjälp med uppsättning och design. När du köper en markis vill du antagligen inte bara se den på nätet, du vill även se den i verkliga livet och kunna känna på den. När du hittat en markis du tycker om och även hittat en bra design, kommer försäljaren ut och mäter fönstren där de ska sitta, varpå markiserna skräddarsys för att passa just era fönster. Därefter skickas de till tryckeri och får ditt företagsnamn eller logga påtryckt, varefter de levereras och installeras av en behörig montör. Ett smidigt sätt att synas!

Läs mer om markiser här.

← Äldre inlägg